Vraaguitval voorschoolse educatie
Gepubliceerd op: 17-06-2020
Geprint op: 14-08-2020
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/voorschoolse-educatie/
Spring naar het artikel

Door de coronamaatregelen brengen minder ouders hun peuters naar de opvang. De verwachting is een afname van 6 tot 35 procent. Omdat ouders hun baan zijn kwijtgeraakt of hun inkomen zien slinken.

Of elders betaalde opvang moeten regelen nu opa’s en oma’s ontzien moeten worden.

Niet alle ouders kunnen zich deze dubbele kosten veroorloven. Hierdoor gaan minder peuters naar de voorschool en dreigen zij bijvoorbeeld in taal en hun sociaal-emotionele ontwikkeling achterop te raken. Met als gevolg dat ze met een achterstand aan de basisschool beginnen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) signaleert bij consulten mogelijke (risico’s op) achterstanden en kan dan de indicatie ‘extra spelen en leren geven’. Met deze indicatie is 50 procent van het aantal uren voorschoolse educatie gratis voor ouders. Peuterconsulenten helpen ouders vervolgens bij de inschrijving van hun peuter op een voorschool.

Voor wie is het?

  • Ouders van, met name 3-jarige, peuters

Wat levert het op?

  • Gelijke kansen voor alle peuters in Rotterdam
  • Meer kinderen kans laten maken op een hoger en voor hen passend onderwijsniveau.

Wat staat er op het programma?

  • Peuters krijgen een speciaal peuterprogramma: via spel is er aandacht voor de sociale, emotionele, motorische en taal- en rekenontwikkeling
  • Het educatieve programma van de voorschool bestaat uit speelse activiteiten zoals liedjes zingen, (taal)spelletjes en voorlezen.

Wanneer kijken we tevreden terug?

Op de lange termijn willen wij ervoor zorgen dat peuters geen achterstand oplopen en kinderen zonder problemen aan de basisschool kunnen beginnen. De gemeente wil het collegetarget van minstens 89 procent 3-jarige peuters halen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail naar sterkerdoor@rotterdam.nl.

\