Toekomst recreatieoord
Gepubliceerd op: 18-02-2021
Geprint op: 25-09-2021
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/verkoop-recreatieoord/
Ga naar de hoofdinhoud

Het college heeft het voornemen om het recreatieoord Hoek van Holland te verkopen. Het recreatieoord en bijbehorende camping zijn toe aan verbetering en modernisering.

De gemeente Rotterdam is één van de laatste gemeenten in Nederland dat nog een recreatieoord exploiteert. De wet schrijft voor dat een gemeente dat alleen mag als het kostendekkend is en dat is nu niet het geval. Daarnaast kunnen commerciële exploitanten recreatieparken beter en professioneler exploiteren dan een gemeente.

De modernisering van het oord sluit aan bij de plannen om van Hoek van Holland een vierseizoenenbadplaats te maken. Dit houdt in dat meer mensen het hele jaar door van dit unieke stukje Nederland kunnen genieten. Daar zullen de recreanten én inwoners en ondernemers van Hoek van Holland van profiteren.

Besluitvorming - update juli 2021

De toekomst van het Recreatieoord Hoek van Holland is momenteel onderwerp van een politiek debat. Het college van B&W heeft op 3 november 2020 een principebesluit genomen tot verkoop van het recreatieoord (overgang naar een nieuwe erfpachter/exploitant). Wat het college betreft is het exploiteren van een recreatieoord geen gemeentelijke kerntaak. Aan de gemeenteraad is gevraagd om in te stemmen met het voorgenomen besluit. Onlangs heeft het college het raadsvoorstel tot verkoop (uitgifte in erfpacht) van het Recreatieoord ingetrokken. De komende periode zal de gemeente samen met alle belanghebbenden, waaronder de recreanten, werken aan een nieuw voorstel. Hierbij zullen verschillende varianten aan bod komen, aansluitend op een nog op te stellen toekomstvisie over de functie van het recreatieoord in de context van de bredere ontwikkeling van Hoek van Holland. Naar verwachting volgt verdere besluitvorming in het najaar 2021.

Online spreekuur

De gemeente organiseert een online spreekuur waar u persoonlijk bij een van onze medewerkers uw vragen kunt stellen of zorgen kunt uiten. Het spreekuur zal de komende maanden op maandag- en woensdagavond plaatsvinden.

Maak een afspraak voor een tijdstip dat het u uitkomt.

Informatiebijeenkomst

Op 14 december 2020 was er een online informatiebijeenkomst over de verkoop van het recreatieoord. U kunt de bijeenkomst online terugkijken:

Veelgestelde vragen

We snappen dat dit besluit veel vragen of zorgen oproept bij de recreanten. Hieronder staat een lijst met de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u bellen met 14 010 of een e-mail sturen naar verkooprecreatieoordhvhMO@rotterdam.nl.

Hier staan de verschillende redenen nog een keer op een rij:

  1. Het recreatieoord, inclusief camping, is toe aan verbetering en verdient modernisering
  2. Dit sluit aan bij de plannen om van Hoek van Holland een vierseizoenen badplaats te maken

Bovendien is de gemeente Rotterdam de laatste gemeente in Nederland dat nog een recreatieoord exploiteert. De wet schrijft voor dat een gemeente dat alleen mag als het kostendekkend is en dat is nu niet het geval. Commerciële exploitanten kunnen recreatieparken vaak beter exploiteren dan een gemeente.

Zee, strand, fiets- en wandelroutes en monumenten. Hoek van Holland is al heel lang een geliefde toeristische en recreatieve bestemming. Door te investeren de ontwikkeling van toerisme en recreatie zal dit ook impact hebben op de economische groei.

De modernisering van het recreatieoord gaat bijdrage aan de vierseizoenenbadplaats. Zo kunnen mensen het hele jaar door genieten van Hoek van Holland in plaats van alleen in het zomerseizoen. Meer bezoekers zorgen voor meer levendigheid bij ondernemers en evenementen. Het belang van het recreatieoord staat vastgelegd in het Toeristisch Recreatief Ontwikkelperspectief (TROP).

Ja, om er zeker van te zijn dat alle belangen gehoord worden vraagt het college een advies aan de gebiedscommissie over de verkoop en zal ook in overleg gaan met de Recreanten Adviesraad (RAR) van het recreatieoord. De inbreng van alle betrokken partijen wordt meegenomen bij de selectie van de nieuwe eigenaar bij de aanbesteding.

Koop breekt geen huur. Dat betekent dat alle lopende contracten worden overgenomen door de nieuwe eigenaar. Bij afloop van contracten kunnen nieuwe voorwaarden worden gesteld.

Dat is afhankelijk van het soort huurcontract dat u heeft. Neem hiervoor contact op met 14 010 of  verkooprecreatieoordhvhMO@rotterdam.nl.

De jaarlijkse wintersluiting heeft geen invloed gehad op het proces van besluitneming.

Nee, de recreatiebestemming is opgenomen in het bestemmingsplan en daarmee is het wettelijk vastgelegd dat het gebied ze behoudt.

De gemeente zal in ieder geval de volgende criteria laten meewegen:

  • Belangen: Hoe gaat de koper om met de belangen van de recreanten, ondernemers en bewoners?
  • Toerisme: Hoe draagt de koper bij aan de ambitie van Hoek van Holland om een vierseizoenenbadplaats te worden?
  • Duurzaamheid: Hoe wordt het park verduurzaamd en de natuur behouden?
  • Landschap en historie: Hoe past het voorstel van de inrichting bij aan de landschappelijke en stedenbouwkundige kaders?
  • Prijs: Hoeveel wil de koper betalen voor het recreatieoord?

De gemeente zorgt ervoor dat proces transparant en eerlijk is. Bij de aanbesteding zullen de kwaliteitscriteria zwaarder wegen dan de prijs.

Er moest eerst een besluit genomen worden, voordat de gemeente daarover kon communiceren. De huurder is economisch eigenaar van het huisje en doet op basis hiervan investeringen.

Ja, dat betekent dat de gemeente meer uitgaven heeft (aan vaste lasten, personeel, onderhoud, etc.) dan inkomsten uit de huur. Met andere woorden de gevraagde huur is niet kostendekkend.

Voor de huurders betekent dit dat ze jarenlang minder huur hebben betaald dat eigenlijk had gemoeten.

Voor de gemeente betekent dit dat er geld bijgelegd moet worden om het park draaiende te houden. Geld dat de gemeente ook had kunnen besteden aan zaken waar alle Rotterdammers van profiteren zoals onderwijs of gezondheidszorg.

Dit is niet de enige reden om het park te verkopen. Bij het besluit tot verkoop heeft de gemeente verschillende afwegingen gemaakt:

  • Het park is verouderd en heeft een investering nodig van een professionele exploitant om het te moderniseren.
  • Hoek van Holland is een geliefde badplaats en de gemeente investeert in het creëren van een vierseizoenen badplaats. Zodat meer mensen van dit unieke stukje Nederland kunnen genieten, het hele jaar door. Denk onder andere aan het verlengen van de metrolijn tot aan het strand. Daar hoort ook een recreatieoord bij dat vier seizoenen open is voor toeristen die niet in het bezit zijn van een huisje.
  • Het exploiteren van een recreatieoord behoort niet tot de kerntaken van de gemeente. De wet schrijft voor dat een gemeente dat alleen mag als het kostendekkend is en dat is nu niet het geval.