Toetscommissie Interventies Jeugd
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-01-2019
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/tij/
Spring naar het artikel
Foto: Joep Boute

Kansrijk, veilig en gezond opgroeien. Meestal gaat dat goed; soms is ingrijpen nodig. De Toetscommissie Interventies Jeugd kijkt of maatregelen om in te grijpen, goed werken. En adviseert de gemeente hoe maatregelen kunnen worden verbeterd.

De Toetscommissie Interventies Jeugd (TIJ) ziet een maatregel als een planmatige en doelgerichte aanpak om ideeën en gedrag van jongeren te veranderen of hun vaardigheden te verbeteren. De maatregelen kunnen ook bedoeld zijn om de levensomstandigheden van jongeren te beïnvloeden. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat jongeren het criminele pad opgaan.

Verbeteren

Door de maatregelen te laten toetsen, kan de gemeente het beschikbare pakket aan maatregelen verbeteren. TIJ geeft ook advies over een kennisgedreven aanpak: is de maatregel onderdeel van een plan van aanpak? Is de doelgroep specifiek beschreven en zijn de doelen smart gemaakt? Maken instellingen zoveel mogelijk gebruik van bewezen effectieve methoden en technieken? Worden de resultaten gemeten en wordt de maatregel geëvalueerd? Uiteraard is het doel dat de gemeente, als opdrachtgever van de in te kopen of te subsidiëren maatregelen, hierover afspraken maakt met de uitvoerende partijen. TIJ is zorgvuldig, transparant en onafhankelijk van politiek en organisatiebelangen.

Beoordeling

TIJ toetst met een speciale checklist of de maatregelen goed werken. Daarbij gebuikt TIJ uitkomsten van eerdere onderzoeken en bekende modellen uit de theorie. De uitslag is één van deze vier beoordelingen:

  • kansrijk
  • project ter verbetering: potentieel kansrijk
  • project ter verbetering
  • kansloos

Bij het toekennen van de beoordeling kijkt TIJ vooral of de maatregel met de juiste theorie onderbouwd is, een goede uitvoering heeft én het doel haalt. Met de beoordeling weten de gemeente en de instelling of een maatregel werkt en hoe deze verbeterd kan worden.

Toetsrapporten en factsheet

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over TIJ en de toetsingen? Stuur dan een e-mail naar TIJ.