Sterker door
Gepubliceerd op: 03-06-2020
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/sterker-door/
Ga naar de hoofdinhoud

'Rotterdam. Sterker Door.' is de grootstedelijke aanpak die stad, haven en regio erbovenop helpt en ervoor zorgt dat we sterker uit de crisis komen. Het is een aanpak geïnitieerd door de gemeente die voor en met de stad wordt ingevuld.

Logo Rotterdam. Sterker door.

Ieder vanuit zijn belang en verantwoordelijkheid: bewoners, winkeliers, horeca en andere ondernemers, wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven, publieke organisaties, gemeente en stadsbestuur.

Video 'Rotterdam. Sterker Door.'

Hoe brengt u de zomer door? Wat kan en mag weer? En welke verborgen pareltjes heeft u nog niet ontdekt? Ontdek deze zomer uw eigen Rotterdam! Hoe? Bekijk daarvoor de 2e aflevering van 'Rotterdam. Sterker Door.'!

Herstarten, herstellen en sterker uit de crisis komen

Dit doen we in drie sporen:

  1. Snelle acties ontwikkelen om het openbare leven in Rotterdam te herstarten met inachtneming van de basisregels, zoals anderhalve meter afstand houden
  2. Beginnen met het herstellen van de sociaal-economische schade
  3. Vooruitkijken hoe we sterker uit de crisis komen.

Voor elk spoor zullen acties worden geselecteerd en ingevuld. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de achterliggende problematiek, kunt u deze zomer, dit najaar of begin volgend jaar resultaat verwachten.

Het korte termijn actieplan is de eerste van de drie opgaven waarvan elke Rotterdammer direct iets gaat merken. In de zomer start de gemeente samen met de Rotterdamse schoolbesturen voor 6.000 leerlingen een zomercampus om deze leerlingen voor te bereiden op het volgend schooljaar. Fietsers en voetgangers in de stad geven we zoveel mogelijk voorrang. De Rotterdamse horeca geven we extra terrasruimte. Deze terrassen zijn onder meer gerealiseerd met circulaire vlonders die door de gemeente ter beschikking zijn gesteld. Samen met ondernemers en bewoners richten we pleinen en straten waar de ruimte schaars is zo in dat mensen afstand kunnen houden. Hetzelfde geldt voor de recreatieve buitenruimte van onze stad. Zodat Rotterdammers de komende zomer veilig kunnen blijven genieten van onze stadsparken. Het zorgt ervoor dat er weer reuring in de stad komt en de economie weer kan herstellen.

Nieuwe acties

Het kortetermijn actieplan bevat op dit moment twaalf acties (‘sprintprojecten’) voor de herstart van de stad. Dit plan is voortdurend in beweging en ontwikkelingen gaan snel. Daarop inspelend voegen we nieuwe acties toe die deze zomer nog tot uitvoering komen. Rotterdammers kunnen deze zomer steeds weer nieuwe acties verwachten. Met direct resultaat.

Een aantal nieuwe acties die op het punt van uitvoering staan, zijn:

  • Energievouchers: vouchers die VvE’s, ondernemers, huurders en woningeigenaren op korte termijn kunnen besteden bij Rotterdamse ondernemers om hun woning of bedrijfspand te verduurzamen
  • Social Return: Social Return voor financiële steun: bedrijven of organisaties die steun of een opdracht krijgen van de gemeente Rotterdam, vragen we iets terug te doen voor de stad.

Om Rotterdam op de (middel)lange termijn structureel uit de crisis te krijgen, staat het volgende op het programma:

  • Investeringsprogramma. Met het investeringsprogramma maken we de komende jaren structureel geld vrij om te investeren in de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze stad. De komende jaren investeren we 233 miljoen euro in zeven stadsprojecten. In deze stadsprojecten moeten klimaatadaptatie, recreatie, cultuur, stadseconomie, mobiliteit en wonen samen komen. Deze investering in onze publieke ruimte zorgt op termijn voor meer investeringen uit de markt.
  • Bouwen, bouwen, bouwen. Doorbouwen gaat niet vanzelf. De ervaring leert dat in de bouw de crisis vaak later toeslaat. Onze maatregelen voor de midden- en lange termijn zijn gericht op dat dat niet in onze stad gebeurt. Onze enorme bouwopgave gaan we realiseren en dat gaat hand in hand met investeren in hoogwaardige mobiliteit. Tegelijkertijd moet het doorbouwen aan de stad zorgen voor passende woningen voor Rotterdammers én voor banen voor Rotterdammers. In alle investeringen die we de komende jaren gaan doen, nemen we werkgelegenheid voor Rotterdammers nadrukkelijk mee (social return on investment).
  • Werk / omscholingsfonds. Er zullen de komende jaren nieuwe verdienmodellen ontstaan en oude verdienmodellen komen niet meer terug. Om ons arbeidspotentieel in onze stad daarvan mee te kunnen laten profiteren is omscholen en scholing essentieel. Vandaar dat we deze zomer samen met partners werken aan een (om)scholingsfonds voor Rotterdammers. Dit Rotterdams Scholingsfonds is gericht op scholing tot en met mbo 4-niveau die opleidt voor werk in kansrijke sectoren.
  • 7 stadsprojecten. Met deze stadsprojecten zorgen we voor een beter leefklimaat voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Door meer ruimte voor recreatie, sport en spel. Maar ook door het verlagen van hittestress, de opvang van hevige regenbuien en woningen bouwen op plekken waar het tot nu toe niet mogelijk is vanwege geluidshinder of luchtvervuiling. Kijk voor meer informatie op de pagina Stadsprojecten.

De investeringen die we nu voorstellen moeten werken als katalysator en bijdragen aan nieuwe banen in sectoren die groeien. We gaan in gesprek met het Rijk, het Rotterdams bedrijfsleven, de waterschappen, de woningcorporaties, de EU en de kennisinstellingen om de komende jaren fors mee te investeren. Zodat Rotterdam een stad blijft waar het voor iedereen goed en fijn wonen en werken is.

Zomercampus010

Twee jongeren voor een blauwe wand

Rotterdam sterker, door kinderen in de zomer voor te bereiden op het nieuwe schooljaar.

Sterk door werk

RDM techniekcollege

Rotterdam sterker, door zoveel mogelijk Rotterdammers aan het werk te houden of te helpen.

Rotterdam geeft ruimte

Strepen op anderhalve meter uit elkaar op straat.

Rotterdam sterker, door het iedereen in de stad te mogelijk te maken om 1,5 meter afstand te houden.

Zomercampagne voor toerisme

Mensen in Rotterdam Centraal

Rotterdam sterker, door het beste van stad en regio in de etalage te zetten.

Vraaguitval voorschoolse educatie

Twee jonge kinderen.

Rotterdam sterker, door peuters extra te laten spelen en leren.

Mobiliteitsplan

Fietsers op de Erasmusbrug

Rotterdam sterker, door meer voorrang te geven aan fietsers en voetgangers.

Circulaire vlonders

Mensen op een vlonderterras

Rotterdam sterker, door ondernemers meer ruimte te geven met circulaire vlonders.

Noodfonds cultuur en sport

Mensen op een voetbalveld.

Rotterdam sterker, door het behoud van cultuur en sport in en voor de stad.

Vouchers voor startups

Mensen in hogeschool Rotterdam

Rotterdam sterker, door 100 vouchers die innovatie en ondernemerschap stimuleren.

Coronaloket010

Mensen in een winkel op 1,5 meter afstand

Rotterdam sterker, door snel uitsluitsel voor creatieve ideeën van Rotterdamse ondernemers.

Druktemeter: SpotR

Iemand kijkt op haar telefoon

De gemeente Rotterdam doet er alles aan om iedereen in de stad vrijheid en veiligheid te bieden. De druktemeter helpt daarin. Een app die registreert waar het druk of rustig is in de stad zodat mensen hun keuzes daarop kunnen afstemmen.

Platform 'Sterker door nieuwe ideeën'

Man die nadenkt en allerlei teksten en ideeën naast z'n hoofd heeft

Met het digitale platform ‘Sterker door nieuwe ideeën’ wil de gemeente creativiteit ondersteunen en de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk, buurt of dorp een podium geven.

Lokaal winkelen

Simone in haar viskraam op de Afrikaandermarkt.

'Rotterdam. Steker door lokaal winkelen.' vraagt Rotterdammers om hun inkopen vooral bij lokale winkeliers te doen. Zo helpen we onze Rotterdamse winkeliers en ondernemers.

Campagne schuldhulp 'Kom jij eruit?'

Een vrouw kijkt je aan, met daaronder de tekst 'Kom jij eruit'

In de campagne ‘Kom jij eruit’ vertellen mensen met schulden hun verhaal. Ze laten zien dat je je niet hoeft te schamen voor geldzorgen en dat praten erover helpt.

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail naar sterkerdoor@rotterdam.nl.

\