Sterker door taal
Gepubliceerd op: 22-04-2021
Geprint op: 27-07-2021
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/sterker-door-taal/
Ga naar de hoofdinhoud

Door de coronacrisis ervaren laaggeletterde Rotterdammers nog meer uitdagingen.

Solliciteren, thuis lesgeven of het naleven van de coronamaatregelen is moeilijker voor de 90.000 inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven of digitale vaardigheden.

Daardoor komen ze op het gebied van werk, geld, opvoeding en gezondheid vaker in de problemen. Door sterker te worden in taal kunnen deze Rotterdammers zich beter weren tegen de gevolgen van de crisis. De gemeente wil er, samen met professionals en organisaties, voor zorgen dat deze inwoners hulp krijgen met hun taalachterstand.

Herken en begrijp laaggeletterde

Op alle werkgebieden kun je als organisatie of professional te maken hebben met mensen met een (verborgen) taalachterstand. Bijvoorbeeld in de zorg, onderwijs of financiële hulpverlening. Denk aan patiënten die medicijnbijsluiters niet kunnen lezen, werklozen die moeite hebben met het vinden van vacatures en hier schriftelijk op solliciteren of ouders die geen adequate begeleiding kunnen geven in het thuisonderwijs. Wanneer je hier als organisatie of professional mee te maken hebt is het belangrijk deze groep te herkennen en te begrijpen zodat je ze op passende wijze kan helpen.

Hoe ontdek je of iemand laaggeletterd is? Waar let je op? Hoe praat je er met iemand over en wat kun je adviseren? Lees de tips op de website Beter in taal:

Zelfredzaamheid verbeteren met taal  

Het liefst helpt de gemeente Rotterdam zo veel mogelijk laaggeletterde inwoners aan het succesvol afronden van een taaltraject. Hierdoor zijn ze niet alleen beter bestendig tegen de gevolgen van de coronacrisis maar hebben ze ook levenslang profijt omdat hun zelfredzaamheid wordt vergroot.

Ken of ben jij iemand met een taalachterstand? De gemeente Rotterdam biedt taallessen aan op verschillende niveaus. Bekijk de mogelijkheden:

Taal in teamverband

Wil je als professional of organisatie de krachten bundelen en samen investeren in het verbeteren van de taalvaardigheden van werknemers, cliënten, patiënten of ouders? Dat kan door een Team Taal op te zetten en een passend plan te maken. De gemeente stelt maximaal 1.000 euro ter beschikking voor het uitvoeren van jouw plan.

Wat voor Team Taal kan jij op zetten? Denk aan:

  • Voorlichting over laaggeletterdheid en de kansen die een goede taalbeheersing biedt.
  • Trainingen aan medewerkers om laaggeletterdheid bij Rotterdammers te herkennen en passende begeleiding te bieden.
  • Bestaande communicatie omzetten in begrijpelijke taal.
  • In samenwerking met de gemeente gerichte taaltraining of digitale vaardigheden bieden aan werknemers, cliënten, ouders of patiënten op het gebied van werk, ontwikkeling (opvoeding) of gezondheid.
  • Rotterdammers doorverwijzen naar de gratis taaltrajecten van de gemeente.

Lees meer over de mogelijkheden en kom in contact:

Rotterdam. Sterker door Taal

De campagne ‘#JaarvandeTaal’ valt onder het label Rotterdam. Sterker Door. De grootstedelijke aanpak die stad, haven en regio erbovenop helpt en ervoor zorgt dat we sterker uit de crisis komen. Met deze aanpak wil de gemeente laten zien dat 90.000 laaggeletterden sterker door taal kunnen worden.