Sterk door werk
Gepubliceerd op: 17-06-2020
Geprint op: 31-10-2020
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/sterk-door-werk/
Ga naar de hoofdinhoud

Ondanks de forse financiële noodmaatregelen van de Rijksoverheid, zien we overduidelijk een economische krimp aankomen. Zelfs in de meest gunstige voorspellingen zal de werkloosheid stijgen.

Voor Rotterdam verwachten we in 2021 een groei naar 43.000 mensen in de bijstand. Ter vergelijking: eind 2019 stond de teller op een 33.700. Een stijging van 27 procent. Tenminste, als we niets doen en afwachten.

Met Sterk door werk willen we deze groei afremmen. Door zoveel mogelijk Rotterdammers aan het werk te houden, willen we mensen perspectief blijven geven, de instroom in uitkeringen beperken en de werkloosheid zo laag mogelijk houden. Met een positieve aanpak: we zetten in op talent, ontwikkelvermogen en zelfvertrouwen van mensen. Gemeente Rotterdam, werkgevers en intermediairs/ uitzendbureaus, UWV, onderwijsinstellingen en regiogemeenten trekken hierin samen op.

Voor wie is het?

  • Alle Rotterdammers die willen werken, maar dat tijdelijk niet kunnen
  • Extra aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat levert het op?

Minder mensen in de bijstand, zoveel mogelijk mensen aan het werk, ook op de lange termijn. Hierdoor blijven mensen zich ontwikkelen en waardevol voelen en draait de economie zo goed als het kan door.

Wat staat er op het programma?

  • We zetten in op preventie: we helpen zoveel mogelijk mensen van werk naar werk, ook van de ene naar de andere sector. Want juist door de coronamaatregelen is in sommige sectoren een overschot aan personeel ontstaan, terwijl andere bedrijven dringend op zoek zijn naar personeel om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit doen we al met het initiatief Rijnmond Werkt Door (www.rijnmondwerktdoor.nl).
  • We ondersteunen mensen die (net) hun baan zijn kwijt geraakt om zo snel mogelijk via passende programma’s weer aan het werk te komen. Programma’s zijn onder meer online, selfservice vacatures via digitale platforms en matching van vraag en aanbod via HalloWerk
  • We bieden waar nodig gerichte (online) training en scholing voor werk waar een tekort aan personeel dreigt of een groei wordt verwacht. Rotterdammers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie die het nodig hebben en waarvoor geen voorliggende voorzieningen bestaan kunnen in aanmerking komen voor een scholingsvoucher van het Rotterdams Scholingsfonds.

Wanneer kijken we tevreden terug?

Als zo weinig mogelijk Rotterdammers in de bijstand zitten en we zoveel mogelijk Rotterdammers, ook op de langere termijn, aan het werk kunnen houden.

Daarnaast willen we landelijk koploper blijven in het verlagen van het aantal mensen in de bijstand.

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail naar sterkerdoor@rotterdam.nl.