Spring naar het artikel

Een kennisorganisatie voor het gebruik en de inrichting van de stedelijke en regionale ruimte. De directie Stedelijke Inrichting omvat de vakafdelingen Ruimte en Wonen, Verkeer en Vervoer en Bouw- en Woningtoezicht.

De afdeling Ruimte & Wonen werkt aan de ruimtelijke invulling van de stad. Dat kan zijn door plannen die op korte termijn gerealiseerd worden, zoals een plein of park opnieuw inrichten. Ook is een integrale kijk op de toekomst van de stad op lange termijn van belang. Zo heeft Rotterdam de Kaart van de Stad. Dit is een toekomstverkenning van ruimtelijke ontwikkelkansen in Rotterdam.

Bij Ruimte & Wonen werken we vanuit vakdeskundigheid aan de toekomst van de stad. Dat doen we vanuit zes vakdisciplines:

 • wonen
 • stedenbouw
 • planologie
 • landschap
 • bestemmingsplannen
 • milieu.

Verkeer en Vervoer

De afdeling Verkeer & Vervoer staat voor een duurzaam bereikbaar Rotterdam. Zowel stedelijk als regionaal. Verkeer & Vervoer houdt zich bezig met de verkeersinfrastructuur, zowel in fysieke zin als met het gebruik. De afdeling formuleert samen met de partners en andere diensten het netwerkbeleid en gebruik. Hierbij is duurzame mobiliteit leidend. Daarnaast is de afdeling ook verantwoordelijk voor het ontwerp, realisatie en beheer van

 • vaste en dynamische (parkeer)bewegwijzering
 • verkeerscamera’s
 • monitoring (intensiteit en reistijd) op de belangrijkste wegen.

Bouw- en Woningtoezicht

De afdeling Bouw- en Woningtoezicht is in 2015 ontstaan vanuit de samenvoeging van de afdelingen Vergunningen en Toezicht Gebouwen. De gemeente werkt volop aan het professionaliseren van de bouwregelgeving. Denk hierbij aan processen zoals

 • het vereenvoudigen en verbeteren van wet- en regelgeving
 • het transparanter maken van het vergunningverleningsproces en handhavingsproces
 • het ontwikkelen van managementtools
 • en nog veel meer.

Eén van de speerpunten van Bouw- en Woningtoezicht is het uitvoeringsprogramma Steigers op Zuid. Hiermee wordt het achterstallig onderhoud in de particuliere woningvoorraad van 3.000 eigenaren van woningen in Rotterdam Zuid aangepakt.