Spring naar het artikel

Sector REO stimuleert ruimtelijke ontwikkelingen en investeringen in de stad. We doen dit samen met andere overheden en marktpartijen. Als publieke projectontwikkelaar heeft onze sector drie taken: mogelijk maken, beïnvloeden en meedoen.

We maken het voor particuliere investeerders aantrekkelijker in de stad te investeren, door te werken aan het woon-, leef- en ondernemingsklimaat.

Beïnvloeden

Wij oefenen actief invloed uit op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de stad. Het kan daarbij gaan om plekken die strategisch belangrijk zijn, zoals het centrum. Een aantrekkelijk centrum is goed voor het imago van Rotterdam en een goed imago trekt nieuwe particuliere investeerders aan. Zo lokt publiek geld private investeringen uit. Dat geldt ook voor de wijken. Investeringen in de buitenruimte kunnen vastgoedeigenaren stimuleren hun gebouwen op te knappen, wat weer positieve gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de sfeer en het ondernemingsklimaat.

Meedoen

Met ‘actief meedoen’ bedoelen we dat we ook zelf ontwikkelen, eventueel in samenwerking met andere partijen. Denk hierbij aan projecten die te ingewikkeld zijn voor marktpartijen alleen, of die voor de markt financieel niet rendabel zijn, maar wel nodig voor de stad.

Onder de sector Ruimtelijk Economische Ontwikkeling vallen de volgende afdelingen:

  • Gebiedsontwikkeling
  • Beleid, Advies en Programmering
  • Gebiedsexploitatie
  • Economie
  • Vastgoed

Contact gebiedsaccountmanagers

Stadsontwikkeling werkt voor de gebiedsontwikkeling met acht gebiedsaccountmanagers:

Gebiedsaccountmanager: Jan van de Ree
Gebiedssecretaris: Suardus Ebbinge

Gebiedsaccountmanager: Mark Sutherland
Gebiedssecretaris: Yucel Unal

Gebiedsaccountmanager: Lisette Groen
Gebiedssecretaris: Petra Nijman

Gebiedsaccountmanager: Debbie Ginter
Gebiedssecretaris: Stefanie Koster

Gebiedsaccountmanager: Jaap van den Berg
Gebiedssecretaris: Kadischa Ait Ben Ali