Noodfonds sport en cultuur
Gepubliceerd op: 17-06-2020
Geprint op: 11-07-2020
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/noodfonds-sport-cultuur/
Spring naar het artikel

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor een aantal sectoren in Rotterdam. Door de noodgedwongen sluiting, zien veel instellingen en verenigingen hun inkomsten drastisch teruggelopen.

De Rijksoverheid zet maatregelen in om deze sectoren te steunen maar dat is niet voldoende. Met name de cultuur- en sportsector hebben het moeilijk.

De onzekerheid over het verdere verloop van de crisis en de aard van de maatregelen na 1 september 2020 blijft groot. Voorlopig blijven instellingen in ieder geval structureel beperkt in het genereren van inkomsten. Ondanks de steun van de Rijksoverheid, ook op de langere termijn, staan belangrijke onderdelen van de Rotterdamse culturele infrastructuur en basisvoorzieningen enorm onder druk. Bij het uitblijven van steun komt voor een aantal organisaties zelfs het punt van faillissement in zicht. Met het noodfonds wil het college van B&W dit voorkomen en ervoor zorgen zodat ze behouden blijven voor de stad.

Voor wie is het?

  • Voor organisaties die een belangrijke plek innemen in de sport- en culturele infrastructuur
  • Sportorganisaties die een structurele subsidie- of inkooprelatie met de gemeente hebben voor de exploitatie van sportaccommodaties (zwembaden, sporthallen, gymzalen en/of sportvelden). Dit zijn Sportbedrijf Rotterdam, Topsportcentrum Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam en Optisport Rotterdam
  • Culturele organisaties die een structurele subsidierelatie met de gemeente hebben voor het uitvoeren van activiteiten die vallen onder het beleid van het taakveld Cultuur en een positief advies hebben ontvangen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voor de planperiode 2021 - 2024
  • Instellingen die als vitaal onderdeel van de culturele infrastructuur in aanmerking komen voor Rijkssteun.

Wat levert het op?

De culturele infrastructuur en sportvoorzieningen zijn van grote maatschappelijke waarde voor de stad. Ze zorgen voor een veerkrachtige, levendige en gezonde stad. De noodsteun is bedoeld om hen ademruimte te geven tot in ieder geval 1 september 2020. Hiermee voorkomen we dat belangrijke culturele en sportorganisaties door de coronacrisis verdwijnen.

Wat staat er op het programma?

Sport- en culturele instellingen waarbij de continuïteit van de bedrijfsvoering in het geding komt als gevolg van de coronacrisis, kunnen een verzoek doen tot ondersteuning. Instellingen die voldoen aan de criteria voor het noodfonds, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Wanneer kijken we tevreden terug?

Het noodfonds is geslaagd als hiermee instellingen die een belangrijke positie innemen in de culturele en sportinfrastructuur voor de stad behouden blijven.

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail naar sterkerdoor@rotterdam.nl.

\