Nieuwe energie, nieuwe economie en schone lucht
Gepubliceerd op: 11-06-2019
Geprint op: 21-10-2019
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/nieuwe-energie/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Rotterdammers zien hun toekomst in de stad met vertrouwen tegemoet. Wat moet er gebeuren om dat zo te houden? Welke onderwerpen zijn daarbij echt belangrijk voor Rotterdam nu en in de toekomst?

Het college van B en W heeft drie thema’s benoemd. Op deze pagina gaan we in op het thema 'Nieuwe energie, nieuwe economie en schone lucht' en hoe de stad, partners en het bestuur daar samen aan werken.

De andere thema's zijn:

Nieuwe energie, nieuwe economie en schone lucht

De overgang naar schone vormen van energie is een belangrijk speerpunt van dit college. Het stadsbestuur gaat voor een duurzaam en energiezuinig Rotterdam. Dat is een belangrijke opgave voor de gehele stad. Want, de lucht in de stad moet schoner worden. Dat is ook van belang voor de generaties die na ons in Rotterdam wonen. Dit vraagt flinke keuzes, maatregelen en investeringen. De keuzes zijn ook meteen kansen, zo benadrukt het college. De energietransitie kan namelijk een grote stimulans zijn voor belangrijke zaken. Zoals het ontwikkelen van nieuwe, duurzame bedrijvigheid en het opknappen en aardgasvrij maken van woningen en wijken. Deze activiteiten kunnen veel nieuwe banen opleveren.

Betaalbaarheid

Tegelijk ziet het college dat Rotterdammers zich zorgen maken over bepaalde aspecten van deze veranderingen. Bijvoorbeeld als het gaat om de hoogte van hun energierekening. Het stadsbestuur heeft oog voor. Betaalbaarheid en een eerlijke verdeling van kosten vindt het college van groot belang.

Samenwerken

Op 10 mei 2019 is de Rotterdamse Klimaat Alliantie van start gegaan. De gemeente en meer dan honderd bedrijven en maatschappelijke instellingen werken samen aan een energiezuinige en duurzame stad waar de lucht schoner is.

Schoner bouwverkeer voor schonere lucht

Casper van der Velden bij een van de elektrische wagens van zijn bedrijf.
Foto: Nathalie Peters

Het Rotterdamse bedrijf Van der Velden Bedrijfswagens ontwikkelt een voertuig dat nog niet bestaat: een elektrische betonmixer. Ondersteuning van de gemeente Rotterdam en een subsidie van het Rijk gaf hiertoe de aanzet. Rotterdams bedrijf bouwt elektrische betonmixer.

Bewust duurzaam consumeren

Portret van Esmee Tanis.
Foto: Erasmus Sustainability Hub

Rotterdammers bewust maken van de gevolgen van hun consumptiestijl. Waardoor Rotterdam een duurzamere stad wordt. Dat is waar haar inspanningen uiteindelijk toe moeten leiden. Een interview met Esmee Tanis, student Econometrie.

Kleine windturbines voor de stad

Artist impressie van de kleine windturbines in de vorm van een tulp.
Foto: Flower Turbines

De energietransitie biedt volop kansen voor nieuwe bedrijvigheid. Zeker in Rotterdam waar gemeente en partners dit stimuleren. Het bedrijf Flower Turbines is een van de bedrijven die daar zijn voordeel mee doet. Kleine innovatieve windturbines.

Wat kunt u zelf doen?

Illustratie van pratende mensen aan tafel.
Foto: gemeente Rotterdam

Wat kunt u zelf doen om Rotterdam nog beter en mooier te maken? Er zijn tal van mogelijkheden. Bekijk hoe u de handen uit de mouwen kunt steken.

Proeftuin voor veel vernieuwingen

Drie wethouders bezochten 11 juni de wijk Reyeroord. Barbara Kathmann (tweede van links), Arjan van Gils (midden) en Arno Bonte (rechts). Bonte is in gesprek met een bewoner.
Foto: David Rozing

Drie wethouders waren op werkbezoek in Reyeroord. Ze kregen te horen en te zien wat er allemaal op stapel staat in deze wijk.