Mobiliteitsplan
Gepubliceerd op: 17-06-2020
Geprint op: 14-08-2020
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/mobiliteitsplan/
Spring naar het artikel

De 1,5 meter afstand is een gegeven. De uitvoering ervan in een stad waar dagelijks een groot aantal mensen op de been zijn en zich verplaatsen, is nog niet zo eenvoudig.

Tegelijkertijd is het een uitgelezen kans om de maatregelen waarmee Rotterdam fiets- en voetgangersvriendelijker wordt gemaakt, te versnellen.

Want 1,5 meter afstand houden, vraagt nu om meer ruimte voor veilig lopen, fietsen en voldoende ruimte om elkaar te passeren. Samen met bewoners en stakeholders is een inventarisatie gemaakt waar deze ruimte een uitdaging is. Op basis hiervan richten we de komende periode dertig straten en pleinen opnieuw in voor het herstel van de economie. Ook nemen we verkeersmaatregelen om nu de verkeersveiligheid te verbeteren. Maatregelen gericht op het gedrag van automobilisten en op locaties waar zich onveilige situaties voordoen door te hoge snelheden van auto’s.

Recreëren

Behalve je verplaatsen door de stad is verblijven in de stad belangrijk. Daarvoor zijn goede en veilige verbindingen nodig vanuit buurten en wijken naar recreatieplekken zoals parken en rivier. De directe woonomgeving is op dit moment belangrijker dan ooit. Het concept van de vakantiestraat draagt bij aan prettig verblijven in je eigen woonomgeving met meer ruimte op straat voor het spelen van spelletjes, het lezen van een goed boek en een ontmoeting met de buren. Woonstraten kunnen ook meer verblijfsstraten worden door de snelheid voor auto’s te verlagen naar 15 km/uur.

Veel van deze maatregelen leiden tot een aantrekkelijke en aangename stad om in te lopen en te wandelen, waardoor mensen met inachtneming van de 1,5 meter afstand vrij door de stad kunnen bewegen. Hierdoor zullen zij weer meer de stad opzoeken om te winkelen, af te spreken in het café of uiteten te gaan. Waarmee we dus ook de economie herstellen.

Voor wie is het?

  • Voor alle Rotterdammers
  • Voor alle bezoekers aan de stad

Wat levert het op?

  • Een aantrekkelijke en groene stad waar voorrang wordt gegeven aan voetgangers en fietsers, waardoor zij langer in de stad zullen blijven
  • Een veilige, schone en gezonde stad waarin iedereen zich met 1,5 meter afstand goed en veilig kan verplaatsen.

Wat staat er op het programma?

  • Verkeerslichten tussen 7.00 en 21.00 uur vaker op groen voor fietsers en voetgangers
  • Delen van straten parkeervrij of gedeeltelijk autovrij maken zodat voetgangers en fietsers elkaar met voldoende afstand kunnen passeren
  • Horecaondernemers de mogelijkheid geven hun terrassen uit te breiden zodat mensen veilig kunnen zitten
  • De openbare ruimte zo indelen dat winkelbezoekers veilig buiten kunnen wachten totdat ze naar binnen mogen.

Wanneer kijken we tevreden terug?

  • Als fietsers en voetgangers meer ruimte hebben om veilig en op een goede manier door de stad te kunnen bewegen. Meer groen bij verkeerslichten en parkeer- en autovrije straten zijn hiervoor een voorwaarde
  • Als de openbare ruimte zo is ingedeeld dat mensen veilig door, in en uit de stad kunnen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail naar sterkerdoor@rotterdam.nl.

\