Ingenieursbureau
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 18-08-2019
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/ingenieursbureau/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Rotterdam staat nooit stil. Ze wil vooruit! Op naar de stad van morgen, waar de circulaire economie de standaard is. Tegelijkertijd moet de stad van vandaag goed blijven functioneren.

Voor onderhoud en vernieuwing heeft Rotterdam haar eigen ingenieursbureau.

Kennis en kunde

Het Ingenieursbureau Rotterdam kent de stad door en door. Het beschikt over professionele ervaring van onschatbare waarde en brengt mensen en partijen bij elkaar. Het Ingenieursbureau combineert kennis en uitvoering en kan daarmee elke infrastructurele uitdaging aan.

Ambities

De ingenieurs van gemeente Rotterdam maken ambities uitvoerbaar. Ze werken aan stations, bruggen en gebouwen en bedenken innovatieve oplossingen voor uitdagingen in de stad. Ze bedachten bijvoorbeeld een manier om met warmte uit het riool wegen ijsvrij te maken. En ze experimenteerden met straatstenen die CO2 opnemen.

Kennis delen

Het Ingenieursbureau deelt zijn kennis en kunde ook buiten de Rotterdamse stadsgrenzen. Zo is er een samenwerkingsverband met Rijkswaterstaat en Amsterdam. Én het bureau geeft lessen op scholen om te vertellen wat het bureau doet voor Rotterdam en andere steden. Bovendien deelt het de kennis over infrastructuur, civiele techniek en milieu in het buitenland. Bijvoorbeeld op congressen, en in internationale netwerken en kennisinstellingen.  

Nieuws en projecten

We zijn trots op het Ingenieursbureau. Onlangs kreeg het opnieuw verlenging van het prestigieuze ISO 9001-certificaat voor kwaliteitsmanagement. We dragen het straks al een kwart eeuw!

De auditors waren met name positief over het feit dat onze ingenieurs zich steeds meer bewust zijn van het effect van hun werk op de omgeving.

In 1996 ontving het Ingenieursbureau zijn allereerste ISO 9001-certificaat: een bewijs voor voldoen aan internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Regelmatig onderzoeken auditors van Lloyd’s Register of een organisatie het certificaat voor nog eens drie jaar mag dragen. Afgelopen zomer was het tijd voor zo’n onderzoek bij het Ingenieursbureau.

Op donderdag 8 november 2018 vierde het Ingenieursbureau zijn ISO-jubileum in Hotel New York. Paul Bokdam van Lloyd’s reikte het certificaat Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 uit aan Marc van Leeuwen en er waren verschillende presentaties van ons I-bureau en Lloyd’s. Natuurlijk werd daarna het glas geheven.

Vierdaagse audit

De auditors van Lloyd’s Register die naar De Rotterdam kwamen voor een vierdaagse audit met veertien sessies, onderzochten verschillende onderwerpen en gingen met meerdere mensen van het Ingenieursbureau in gesprek. ‘In hun rapport lieten de auditors weten met name te spreken te zijn over de scopeverlegging van sec techniek naar de verbinding tussen de technische disciplines, de actieve communicatie en participatie met de omgeving en de impact op de programma’s en projecten’, vertelt kwaliteitsmanager Ed Mallens. Hij begeleidde de assessments. ‘De auditors merkten dat de ingenieurs zich meer bewust zijn van wat hun werk voor anderen betekent. Ze begrijpen hoe ze draagvlak moeten creëren en de belanghebbenden moeten informeren en betrekken. Steeds meer hebben zij aandacht voor de in- en externe context van een programma of project en ze sturen vaker op meetbare Kritische Prestatie Indicatoren, de KPI’s. Ze moeten projecten immers uitvoeren volgens vooraf gemaakte plannen en bandbreedtes voor geld, tijd en inzet van mensen.’

Hoge scores

Wat nog meer opviel? ‘Bij een van de assessments kwam naar voren dat de verschillende teams en technische experts meer samenwerken dan voorheen’, aldus Ed. Verder zagen de auditors duidelijk een innovatieve, integrale aanpak in projecten. Het werken volgens tien infrastructuren blijkt een succes te zijn, projectmanagement voor bijvoorbeeld Feijenoord City is duidelijk beter op orde en klanten zijn tevreden over het optreden van het Ingenieursbureau.

Blik vooruit

‘Dankzij de inzet van velen binnen het Ingenieursbureau konden we de auditors laten zien dat we kwaliteitsgericht werken serieus nemen’, benadrukt Ed. De audit helpt ook om te blijven ontwikkelen: ‘Kwaliteitsmanagement zit in onze genen, dat blijkt wel uit het feit dat we al bijna een kwart eeuw het certificaat dragen. Het is ontzettend belangrijk om hier succesvol in te blijven. We blijven werken aan efficiëntie, middelen zijn immers schaars. We zullen het interne auditproces op orde moeten blijven houden: open en transparant contact met de directie en de bestuurders is belangrijk voor het succes van het Ingenieursbureau.’

Hoe kunnen we Innovatie gebruiken voor maatschappelijke uitdagingen? Die vraag staat centraal tijdens de Innovation Expo 2018 in Rotterdam.

Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van drones voor kwaliteitsinspectie van gebouwen, bruggen en tunnels.

Bij het beheer en onderhoud van bouwwerken, zet de gemeente de belangen van de Rotterdammer centraal. ‘Hierbij anticiperen we continu op de toekomst’, vertelt Mozafar Said, assetmanager bij de afdeling Stadsbeheer. ‘We inventariseren welke nieuwe technologieën eraan komen en voeren samen met commerciële bedrijven experimenten uit: zo kunnen we in een vroeg stadium al kennis en ervaring opdoen, bijvoorbeeld met drones.’

Creatieve pilots

De wet- en regelgeving voor het gebruik van drones in stedelijk gebied is streng; de gemeente gaat daarom creatief te werk. In 2017 werd bijvoorbeeld slim gebruikgemaakt van de geplande afsluiting van de Maastunnel: drones konden in razend tempo de staat van de kilometerlange tunnel vastleggen. ‘En dit jaar was de vuurtoren van Hoek van Holland toe aan een kwaliteitsinspectie’, vertelt Said. ‘Door de ligging aan de rand van de bebouwde kom was dit een perfecte gelegenheid voor de eerste pilot in stedelijk gebied.’

Veilig en snel

Het gebruik van drones biedt volgens Said grote voordelen. ‘Bij traditionele, visuele inspectie moeten we bijvoorbeeld een steiger opbouwen. Door het inzetten van drones beperken we de verkeershinder en voorkomen we onveilige situaties.’

Bovendien bieden de grote hoeveelheden nauwkeurige foto’s de mogelijkheid om 3D-modellen te maken. Zeker voor oudere gebouwen, waar vaak geen of weinig tekeningen van zijn, is dat een groot voordeel. ‘Stel dat we een keer de balustrade van de vuurtoren willen vervangen’, legt Said uit. ‘Dan kunnen we een model daarvan straks rechtstreeks invoeren in een 3D-printer. Zo kan de Rotterdammer ook in de toekomst blijven genieten van mooie, goed geconserveerde monumenten.’

Samenwerken met de markt

Bij de experimenten met drones heeft de gemeente een partner gevonden in het Rotterdamse Dutch Drones Company. Tijdens de Innovation Expo geven de organisaties samen een pitch over het belang van samenwerking tussen overheden en marktpartijen. ‘Binnen de gemeente hebben we veel kennis en expertise in eigen huis: die combineren we met specifieke kennis van Dutch Drones Company, bijvoorbeeld over regelgeving en het omgaan met data’, vertelt Said.

De samenwerking verloopt heel goed. Het geheim? ‘De technologie in dienst stellen van de samenleving én respect hebben voor elkaars belangen. Dan komt het vertrouwen vanzelf.’

Meer informatie

Eigenlijk doet het Ingenieursbureau te veel om op te noemen. Meer weten? Neem gerust contact met ons op via (010) 489 45 30 of per e-mail.
Postadres: Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam
Bezoekadres: Wilhelminakade 179, 3072 AP Rotterdam