Hoekse Lijn
Gepubliceerd op: 14-02-2018
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/hoekse-lijn/
Spring naar het artikel
Foto: projectorganisatie Hoekse Lijn

In april 2017 is begonnen met de ombouw van de Hoekse Lijn. Van een treinspoor naar een 23 kilometer lange lightrailverbinding. Een spoor waarover de Rotterdamse metro gaat rijden tot aan Hoek van Holland.

Door onvoorziene tegenvallers in de ombouw en de spoorbeveiliging schuift de datum om te kunnen starten op: van eind februari naar op zijn vroegst eind maart 2019. 

Uitspraak bestemmingsplan Spoorverlenging Hoekse Lijn  

Op 15 augustus 2018 was de uitspraak van de Raad van State op de ruimtelijke procedure voor het bestemmingsplan Spoorverlenging Hoekse Lijn.

Het college van B&W nam in mei 2018 een besluit over het definitieve ontwerp van de Verlenging van de Hoekse Lijn tot aan Hoek van Holland Strand. Lees hier de brief.

Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat een verlenging tot aan het strand essentieel is voor het succes van de Hoekse Lijn. De kosten voor de verlenging zijn onderdeel van het gehele project. Gedeputeerde Staten besloot een bijdrage te leveren van 20 miljoen euro voor de verlenging als investering in Light Rail in onze regio. Ook zal hierover besluitvorming in Provinciale Staten voorbereid worden voor mei 2018. 

Naast de extra vertraging bleek in het najaar van 2017 dat de kosten van de gemeente 55 miljoen euro hoger uitvallen dan de basissubsidie van de metropoolregio. Daar bovenop komen de kosten van 3,5 miljoen euro per maand als gevolg van de extra vertraging. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) dekt 27,5 miljoen, de RET ook 27,5 miljoen en Rotterdam 35 miljoen. Dat schrijft het college van B&W in een brief aan de heer Lennart Harpe, bestuurder van de MRDH.

Hiermee is het tekort dat ontstaat bij het worst case scenario van definitieve oplevering in december 2018, gedekt.

De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met ondernemers uit Hoek van Holland, om tijdens en na de verbouwing van de Hoekse Lijn extra in te zetten op de bekendheid van Hoek van Holland als Vierseizoenenbadplaats. Samen met de ondernemers zijn voorstellen uitgewerkt om extra bezoekers te trekken naar de badplaats Hoek van Holland. En om het vervangend openbaar vervoer te promoten. Het pakket bestaat uit:

  • verkeersmaatregelen tijdens de opening van het strandseizoen
  • promotie van het vervangend busvervoer naar Hoek van Holland
  • een promotiecampagne voor Hoek van Holland
  • de organisatie van extra evenementen.

Reizigers met het vervangend busvervoer krijgen bijvoorbeeld speciale vouchers die bij ondernemers in Hoek van Holland kunnen worden ingeleverd. Vanuit het project Hoekse Lijn is budget vrijgemaakt om dit pakket te bekostigen.

Op 11 januari 2018 stelde de gemeenteraad van Rotterdam een Onderzoekscommissie Hoekse Lijn in. De commissie onderzoekt de oorzaken van de vertragingen en kostenoverschrijdingen van de ombouw van de Hoekse Lijn tot metrolijn. Op 15 februari presenteerde de commissie het eindrapport.

Meer informatie

Alle actuele informatie over het project en de actuele werkzaamheden leest u op de projectpagina en op de website Hoekse Lijn. Zoals deze veelgestelde vragen over de Hoekse Lijn.