Cultuurplan 2021-2024
Gepubliceerd op: 30-09-2019
Geprint op: 17-10-2019
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/cultuurplan-2021-2024/
Spring naar het artikel
Foto: Menno Verheij

Het Cultuurplan is een subsidieregeling voor kunst en cultuur van gemeente Rotterdam.

Elke vier jaar bepaalt de gemeente welke culturele instellingen een jaarlijkse subsidie in het kader van het Cultuurplan ontvangen.

Stappen

Het Cultuurplan 2021-2024 komt tot stand op basis van een aantal stappen:

 1. Het college formuleert zijn beleid in de Uitgangspuntennota voor het cultuurbeleid 2021-2024, Stad in Transitie, Cultuur in Verandering (pdf).
 2. Begin oktober 2019 publiceert de gemeente de Handleiding voor het indienen van de cultuurplanaanvragen en de downloadbare invulformulieren.
 3. Op 16 oktober was er een informatiebijeenkomst over het Cultuurplan
 4. Van maandag 16 december 2019 tot en met vrijdag 31 januari 2020 kunnen culturele instellingen een aanvraag indienen voor het Cultuurplan.
 5. Het college vraagt de RRKC uiterlijk 1 juni 2020 advies uit te brengen over de aanvragen voor het Cultuurplan 2021-2024 en over de aanvragen van de instellingen die tot de Rotterdamse Culturele Basis gaan behoren.
 6. De RRKC beoordeelt van februari tot juni 2020 de aanvragen. De RRKC overhandigt het cultuurplanadvies op 1 juni 2020 aan het college.
 7. Het college van B&W stelt in september 2020 het Cultuurplan inclusief verdelingsvoorstel op, op basis van het advies van de RRKC.
 8. Bij de begrotingsbehandeling in november 2020 wordt het verdelingsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
 9. Na de gemeenteraadsbehandeling worden uiterlijk 15 januari 2021 de subsidiebeschikkingen verzonden.
 10. Bij grote verschillen tussen een aanvraag en het besluit, wordt mogelijk een aanvullend meerjarenbeleidsplan en een aangepaste begroting gevraagd. Daarop volgt een wijzigingsbeschikking.
 11. Op 1 januari 2021 treedt het Cultuurplan in werking.

Aanvragen Cultuurplan 2021-2024

Om in aanmerking te komen voor een subsidie in het kader van het Cultuurplan 2021-2024 kunnen culturele instellingen die in Rotterdam actief zijn een aanvraag indienen bij gemeente Rotterdam. De aanvraag moet voldoen aan bepaalde voorwaarden en bestaat uit een aantal documenten. De benodigde informatie voor het indienen van de aanvraag en een toelichting op de verschillende documenten is opgenomen in de Handleiding voor de cultuurplanaanvragen:

Via formulierencultuurplan@rotterdam.nl kunt u de benodigde invulformulieren opvragen.
Na het versturen van uw bericht ontvangt u direct een automatisch antwoord met daarin een downloadlink. Ontvangt u geen automatisch antwoord? Kijk dan in uw map ‘ongewenste e-mail’.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Cultuur, (010) 267 19 03.

Voor vragen over de adviesprocedure van de RRKC kunt u contact opnemen met de RRKC, (010) 433 58 33.