Burgerjury
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/burgerjury/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

De Burgerjury beoordeelt het beleid van de gemeente en geeft advies aan het college hoe het beter kan. Zo wordt het stadhuis het huis van de stad, van de Rotterdammers.

In totaal zitten er zo’n 150 Rotterdammers in de Burgerjury die tot het voorjaar van 2018 twee keer per jaar samenkomen. Zij gaan in gesprek met een of meer wethouders en/of de burgemeester over een aantal thema's en onderwerpen. Hun oordeel en adviezen worden meegenomen in nieuw beleid of bijstelling van het bestaande beleid.

Meer zeggenschap

Rotterdam is van de Rotterdammers. Het stadsbestuur wil Rotterdammers daarom meer zeggenschap geven. Zij kunnen meebeslissen over de toekomst van hun wijk en stad. Rotterdam experimenteert daarom met verschillende manieren om een directere relatie tussen wat Rotterdammers willen en wat bestuurders (en de politiek) doen en beslissen. De Burgerjury is daar een voorbeeld van.

Alles is bespreekbaar

Geen enkel onderwerp is taboe. Zo lang het maar gaat over de stad Rotterdam. En uiteraard moeten de onderwerpen wel een relatie hebben met iets waar de gemeente invloed op heeft. We hebben het over Rotterdamse vraagstukken, zoals: hoe houden we de stad schoon? Hoe kunnen we meer Rotterdammers aan het werk helpen? Hoe wordt uw wijk veiliger? Of: welke investeringen in het Rotterdamse onderwijs lonen? De Burgerjury behandelt onderwerpen per thema. Zo vermijden we van de hak op de tak te springen. En kunnen we dieper op een onderwerp ingaan.

Advies

De adviezen die de Burgerjury geeft aan het stadsbestuur worden waar mogelijk verwerkt in nieuw beleid of het verbeteren van het huidige beleid. Is dit niet mogelijk dan wordt dit verteld met uitleg van de redenen hierbij. Een halfjaar later wordt er nog een keer teruggeblikt op de bijeenkomst van een halfjaar terug en vertelt de wethouder of Burgemeester aan de Burgerjury wat er met de uitkomsten en plannen is gedaan.

Samenstelling 

Tot 15 januari 2015 konden Rotterdammers van 18 jaar of ouder zich inschrijven*. Uit alle aanmeldingen zijn vervolgens 150 Rotterdammers van 18 jaar of ouder aangesteld als Burgerjurylid. Bij de keuze is een selectie gemaakt om een goede verdeling te hebben qua leeftijd, geslacht en spreiding over de verschillende gebieden, buurten en wijken van Rotterdam. De Burgerjuryleden hebben zich tot het voorjaar 2018 verbonden aan dit initiatief. In die periode zijn zij twee keer per jaar één avond beschikbaar voor de bijeenkomst van de Burgerjury in het stadhuis.

* Leden van de gemeenteraad of gebiedscommissies zijn uitgesloten van deelname aan de Burgerjury. Zij kunnen vanuit hun functie al invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid. Ook ambtenaren mogen niet lid worden van de Burgerjury.

Invulling bijeenkomst

De bijeenkomsten van de Burgerjury vinden plaats in de Burgerzaal van het stadhuis aan de Coolsingel. De Burgerjuryleden voeren gezamenlijk een goed gesprek met leden van het college van b en w en met elkaar. De avond wordt informeel afgesloten met een hapje en een drankje. Het is dus niet alleen nuttig en eervol lid te zijn van de Burgerjury, het is ook gewoon leuk.

Wanneer?

Twee keer per jaar komt de Burgerjury samen in het stadhuis met een of meer leden van het college van burgemeester en wethouders.

De 150 leden van de Burgerjury gingen tijdens de eerste bijeenkomst van 7 april 2015 samen in gesprek over de thema’s ‘veiligheid’ en ‘levendige stad’. Dit leverde veel nuttige informatie op waarmee het college aan de slag is gegaan.

De Burgerjuryleden kwamen op 27 oktober voor de tweede keer bijeen en gaven deze keer hun mening en ideeën over de thema's Werk en Dienstverlening.

Op 12 april 2016 kwamen de leden van de Burgerjury weer samen. Deze keer werd het beleid beoordeeld op de thema’s ‘Wonen’ en ‘Verkeer’.

Op 4 oktober 2016 vond de vierde bijeenkomst plaatst. De burgerjuryleden gingen samen in gesprek over de thema’s ‘Citymarketing’ en ‘Zorg dichtbij’.

De Burgerjuryleden kwamen op 11 april 2017 voor alweer de vijfde keer samen in het stadhuis. Deze bijeenkomst stond in het teken van ‘De WIJsamenleving’ en ‘Schone stad’.

De zesde bijeenkomst van de Burgerjury op 10 oktober 2017 ging over ‘Duurzaamheid’ en ‘Integratie’.

De laatste bijeenkomst van collegeperiode 2014-2018 kreeg een bijzondere invulling. De Burgerjury ging op 3 april 2018 samen in gesprek over democratische vernieuwing en meedenken/meedoen in Rotterdam.

Meer informatie

Informatie, vragen en opmerkingen? Mail naar burgerjury@rotterdam.nl.