Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 15 min

Bbz

Zelfstandig ondernemers die tijdelijk niet genoeg verdienen voor hun levensonderhoud kunnen een Bbz-uitkering aanvragen. Deze Bbz-uitkering vult uw (gezins-)inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt.

De tijdelijk versoepelde Bbz-uitkering die liep van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 kunt u niet meer aanvragen. Voor de Bbz-uitkering vanaf 1 april 2022 gelden strengere voorwaarden. U leest op deze pagina wat dat voor u betekent.

Is de Bbz-uitkering de juiste hulp voor u?

De Bbz-uitkering is een tijdelijk vangnet voor ondernemers die minder verdienen voor het levensonderhoud dan de bijstandsnorm. Bij deze uitkering is kansrijk ondernemen belangrijk.
Hoe gaat het met uw bedrijf? Gaat u met uw bedrijf op dezelfde voet verder of toch anders? Werkt u aan een andere bedrijfsformule of denkt u aan stoppen?
Misschien heeft u schulden, die u zelf niet kunt oplossen? Of bent u op zoek naar een baan in loondienst?
Er staan veel mensen en organisaties voor u klaar om u te ondersteunen. Kijk op Ondernemen in de toekomst en neem snel contact op.

Voor de Bbz-uitkering geldt onder andere:

 • De uitkering is voor maximaal 6 maanden of korter. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke en zakelijke situatie. Verlenging daarna is mogelijk.
 • U ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Als het boekjaar, waarin u de Bbz-uitkering ontving, afgelopen is vragen we u uw jaarcijfers te leveren. Met uw bedrijfsresultaat berekenen we of u de renteloze lening helemaal of gedeeltelijk moet terugbetalen. Of dat de renteloze lening omgezet kan worden in een 'uitkering om niet', een gift. Het kan ook zijn dat u een nabetaling krijgt.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner tellen mee voor de hoogte van de uitkering.
  Komt uw (gezins-)inkomen boven de bijstandsnorm. Link opent een externe pagina die voor u geldt? Dan heeft u geen recht op een Bbz-uitkering.
 • Bij de Bbz-uitkering is kansrijk ondernemen belangrijk. Afhankelijk van uw situatie is het mogelijk dat u een afspraak moet maken met een consulent van RBZ. In een (telefonisch) gesprek bespreken u en de consulent de mogelijkheden voor de juiste ondersteuning.
  Dat kan zowel voor als na het aanvragen van de Bbz-uitkering. Doorloop de vragenboom hieronder.

Kom ik in aanmerking voor een Bbz-uitkering?

Doorloop de vragenboom met 14 vragen.

Let op: Het is mogelijk dat u eerst telefonisch contact moet opnemen met Regionaal Bureau Zelfstandigen. Er zijn dan meerdere mogelijkheden om u te ondersteunen. Een medewerker bespreekt samen met u wat deze mogelijkheden zijn. Dat betekent niet meteen dat u niet in aanmerking komt voor een Bbz-uitkering.

Wat kan ik verwachten tussen mijn aanvraag en het einde van de Bbz-uitkering?

 • U vraagt de Bbz-uitkering digitaal aan. Volgens de wet mag de afhandeling van uw Bbz-aanvraag 13 weken duren.  We doen ons uiterste best uw aanvraag binnen die termijn af te handelen. Als dat niet lukt dan verlengen we de termijn met nog eens 13 weken. U krijgt daarover op tijd een bericht. U heeft recht op een voorschot uiterlijk binnen 4 weken na datum van uw aanvraag. U ontvangt daarna uiterlijk binnen 4 weken weer een voorschot, zolang er geen besluit is genomen.
  Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u per post een besluit (beschikking). Hierin staat of u recht heeft op de uitkering en welk bedrag u krijgt.
 • Het kan dat RBZ tijdens het afhandelen van uw aanvraag (telefonisch) contact met u opneemt, omdat een afspraak met u wenselijk is of er meer informatie nodig is.
 • U ontvangt elke maand per post een uitkeringsspecificatie. Daarin staan ook de inkomsten die u heeft opgegeven. Verder ook de eventuele kostendelersnorm, woonkostentoeslag en/of AOV-toeslag. De uitkering stopt vanzelf na de laatste maand.
 • Wijzigt er iets in het inkomen, ook van uw partner? Dan geeft u dat door aan de gemeente via het wijzigingsformulier. Link opent een externe pagina. In de uitkeringsspecificatie ziet u de wijziging terug.
 • Verandert er iets in uw woon- of privésituatie door bijvoorbeeld een verhuizing of scheiding? Is er gezinsuitbreiding of krijgt u een nieuwe medebewoner van 21 jaar of ouder? Ook dat geeft u door via het wijzigingsformulier. Link opent een externe pagina.
 • De Bbz-uitkering is een renteloze lening. Als het boekjaar is afgelopen bepalen we op basis van uw bedrijfsresultaat op welk bedrag u recht had. Hebt u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan wordt het tekort aangevuld. Hebt u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel hebt ontvangen aan ons terugbetalen. Over dit bedrag wordt geen rente berekend. U kunt eventueel een betalingsregeling treffen.
 • Blijkt uit gegevens dat u niet alle informatie heeft doorgegeven, dan moet u uw uitkering misschien (gedeeltelijk) terugbetalen. U krijgt daar dan een brief over.

Aanvraagformulier Bbz-uitkering levensonderhoud

Heeft u de vragenboom doorlopen? U kunt de Bbz-uitkering aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Link opent een externe pagina . Let op: sla uw formulier tijdens het invullen op, zodat u uw gegevens niet verliest.

Verandert uw woon- of privésituatie of wilt u de Bbz-uitkering stoppen? Geeft dat door via het wijzigingsformulier. Link opent een externe pagina.

Vul uw Verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf in via de pagina Bbz-inkomsten.

U heeft DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan. Link opent een externe pagina.

Vragen of hulp nodig bij uw digitale aanvraag?

Kijk eerst of uw vraag bij de vragen en antwoorden staat.

U kunt ook bellen met 010 433 96 00. Kies optie 2. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar bbz@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Aanvraagformulier Bbz-uitkering levensonderhoud

Heeft u de vragenboom doorlopen? U kunt de Bbz-uitkering aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Link opent een externe pagina . Let op: sla uw formulier tijdens het invullen op, zodat u uw gegevens niet verliest.

Verandert uw woon- of privésituatie of wilt u de Bbz-uitkering stoppen? Geeft dat door via het wijzigingsformulier. Link opent een externe pagina.

Vul uw Verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf in via de pagina Bbz-inkomsten.

U heeft DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan. Link opent een externe pagina.

Vragen of hulp nodig bij uw digitale aanvraag?

Kijk eerst of uw vraag bij de vragen en antwoorden staat.

U kunt ook bellen met 010 433 96 00. Kies optie 2. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar bbz@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.