Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Architectenbuurt fase F2

Tot 2023 werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf samen in de ondergrond. Naast het vervangen van de riolering, kabels en leidingen wordt ook de buitenruimte opnieuw ingericht, bestrating aangebracht en veel van het groen vernieuwd.

Naast het vervangen van de riolering, kabels en leidingen wordt ook de buitenruimte opnieuw ingericht, bestrating aangebracht en veel van het groen vernieuwd.

Schetsontwerp fase F2

Voor fase F is een schetsontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt.

Op het ontwerp is te zien hoe de straten ingericht worden: de ligging van de rijweg, voetpad, parkeervakken (langsparkeren en haaksparkeren), indeling van de groenvakken (bomen, struiken en gras) en nieuwe lantarenpalen (ledverlichting).

Planning fase F2

Op dit moment werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf aan de technische voorbereidingen. De werkzaamheden starten begin 2022. De werkzaamheden worden in stappen uitgevoerd; niet alle straten worden in één keer opengebroken. Zodra hier meer over bekend is, worden de bewoners hierover geïnformeerd. Op deze pagina komt de meest actuele informatie te staan.

 • Riool.
  Het huidige riool is aan vervanging toe. Dit betekent dat de straten opengemaakt moeten worden; het hoofdriool ligt vaak midden onder de rijweg. Ook de buis die vanaf het hoofdriool richting de woningen wordt deels vervangen. Dit heet de huisaansluiting. Het deel van de huisaansluiting dat onder het openbaar gebied ligt, wordt door de gemeente vervangen. Het deel dat onder privéterrein ligt (meestal de tuin) is van de eigenaar van de woning.
 • Waterleiding.
  Als het nodig is, vervangt waterbedrijf Evides de waterleiding. Dit is niet overal noodzakelijk.
 • Gas en elektra.
  Netbeheerder Stedin vervangt voor iedere woning de huisaansluiting voor gas. Hiervoor wordt met iedere bewoner een afspraak gemaakt.
 • Ophogen.
  In de afgelopen jaren is de buitenruimte in de Architectenbuurt verzakt. De gemeente grijpt dit moment aan om direct de buitenruimte weer op de juiste hoogte terug te brengen. Dit kan betekenen dat uw tuin lager komt te liggen de stoep. Op de ophoogtekening kunt u zien hoeveel de geschatte ophoging in uw straat is.
 • Opnieuw bestraten.
  Nadat al het werk in de ondergrond is afgerond, wordt de buitenruimte in orde gemaakt met nieuwe bestrating en groen.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de werkzaamheden, stuurt u dan een mail naar architectenbuurtSB@rotterdam.nl of bel naar 14 010.