Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Architectenbuurt fase F2

Tot 2024 werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf samen in de ondergrond. Naast het vervangen van de riolering, kabels en leidingen wordt ook de buitenruimte opnieuw ingericht, bestrating aangebracht en veel van het groen vernieuwd.

Naast het vervangen van de riolering, kabels en leidingen wordt ook de buitenruimte opnieuw ingericht, bestrating aangebracht en veel van het groen vernieuwd.

Schetsontwerp fase F2

Voor fase F is een schetsontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt.

Op het ontwerp is te zien hoe de straten ingericht worden: de ligging van de rijweg, voetpad, parkeervakken (langsparkeren en haaksparkeren), indeling van de groenvakken (bomen, struiken en gras) en nieuwe lantarenpalen (ledverlichting).

Planning fase F2

Op dit moment werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf aan de technische voorbereidingen. De werkzaamheden starten begin 2022. De werkzaamheden worden in stappen uitgevoerd; niet alle straten worden in één keer opengebroken. Zodra hier meer over bekend is, worden de bewoners hierover geïnformeerd. Op deze pagina komt de meest actuele informatie te staan.

Ophoging

Eigenaren hebben eind mei een eigenarenbrief ontvangen over de werkzaamheden in Fase F2. Hierin staan de juiste hoogtes met betrekking tot de ophoging vermeld.

Heeft u deze brief niet ontvangen, maar bent u wel eigenaar van een pand, neem dan contact op via het mailadres architectenbuurtSB@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de werkzaamheden, stuurt u dan een mail naar architectenbuurtSB@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina of bel naar 14 010.