Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Architectenbuurt fase E

Tot 2023 werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf samen in de ondergrond. Naast het vervangen van de riolering, kabels en leidingen wordt ook de buitenruimte opnieuw ingericht, bestrating aangebracht en veel van het groen vernieuwd.

Naast het vervangen van de riolering, kabels en leidingen wordt ook de buitenruimte opnieuw ingericht, bestrating aangebracht en veel van het groen vernieuwd.

Planning fase E1 en E2

Op dit moment werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf aan de technische voorbereidingen. De werkzaamheden worden in stappen uitgevoerd; niet alle straten worden in één keer opengebroken.

De werkzaamheden van de nutsbedrijven in Architectenbuurt E1 zijn iets naar voren gehaald in de planning. Deze zijn gestart in juni 2022 om ervoor te zorgen dat er geen knelpunten ontstaan in de planning met de overige werkzaamheden.

De herinrichting en rioolvervanging van E1 start medio september. In deze fase wordt in acht fasen gewerkt in de Waghemakerestraat, de Van der Helmstraat en Blondeelstraat aan de onderzijde van de Hendrick Staetsweg en in de Klaas Timmerstraat (fase X). Aannemer BAM Infra gaat de werkzaamheden in E1 uitvoeren.

De werkzaamheden van E2 starten uitvoering oktober/november 2022.

Digitale brochure E1

Tijdens eerdere  bewonersbijeenkomsten in 2017 en 2019 zijn de plannen met de bewoners van de Architectenbuurt gedeeld. Uit de inmiddels afgeronde fasen kregen wij tijdens de werkzaamheden alsnog veel vragen van bewoners over de nieuwe inrichting van de buitenruimten.

Daarom geven wij in een digitale brochure een uitgebreide toelichting op de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. Hierin kunt u lezen over wat de belangrijkste veranderingen zijn ten opzichte van de huidige situatie.

De brochure is te vinden in de Rotterdam Aan de slag! App. U kunt deze downloaden via in de Appstore of via Google Playstore.

Voorbereidende werkzaamheden

Ter voorbereiding op de werkzaamheden worden enkele bomen gerooid om de werkzaamheden mogelijk te maken. Deze werkzaamheden staan half juli gepland. Na de afronding van de werkzaamheden aan het riool en het straatwerk worden er nieuwe bomen voor teruggeplaatst. Er is hiervoor een kapvergunning aanwezig.

Schetsontwerp fase E1 en E2

Voor fase E1 en E2 is een schetsontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt in dit ontwerp.

Op het ontwerp is te zien hoe de straten ingericht worden: de ligging van de rijweg, voetpad, parkeervakken (langsparkeren en haaksparkeren), indeling van de groenvakken (bomen, struiken en gras) en nieuwe lantarenpalen (ledverlichting). 

Werkzaamheden fase E1 en E2

 • Riool.
  Het huidige riool is aan vervanging toe. Dit betekent dat de straten opengemaakt moeten worden; het hoofdriool ligt vaak midden onder de rijweg. Ook de buis die vanaf het hoofdriool richting de woningen wordt deels vervangen. Dit heet de huisaansluiting. Het deel van de huisaansluiting dat onder het openbaar gebied ligt, wordt door de gemeente vervangen. Het deel dat onder privéterrein ligt (meestal de tuin) is van de eigenaar van de woning.
 • Waterleiding.
  Als het nodig is, vervangt waterbedrijf Evides de waterleiding. Dit is niet overal noodzakelijk.
 • Gas en elektra.
  Netbeheerder Stedin vervangt voor iedere woning de huisaansluiting voor gas. Hiervoor wordt met iedere bewoner een afspraak gemaakt.
 • Ophogen
  In de afgelopen jaren is de buitenruimte in de Architectenbuurt verzakt. De gemeente grijpt dit moment aan om direct de buitenruimte weer op de juiste hoogte terug te brengen. Dit kan betekenen dat uw tuin lager komt te liggen de stoep. Op de ophoogtekening kunt u zien hoeveel de geschatte ophoging in uw straat is.
 • Opnieuw bestraten.
  Nadat al het werk in de ondergrond is afgerond, wordt de buitenruimte in orde gemaakt met nieuwe bestrating en groen.

Rioolvervanging

In Rotterdam vervangen we jaarlijks vele kilometers aan riolering. Dat is nodig omdat het verzakt of verouderd is. Helaas kan het, in sommige wijken, gebeuren dat er met de nieuwe riolering wateroverlast ontstaat in of om huizen en tuinen. Dit komt omdat er bij het oude riool grondwater wegstroomde vanwege scheuren of openingen. Met het nieuwe riool gebeurt dit niet meer waardoor de grondwaterstand stijgt. Pandeigenaren kunnen deze problemen voorkomen. Maar hoe? Daar hebben we een mooie animatie voor:

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Pagina's met informatie over het vervangen van uw rioolaansluiting

Meer informatie

Bij vragen over rioleringswerkzaamheden en werk aan de buitenruimte van de gemeente Rotterdam kunt u een mail sturen naar architectenbuurt@bam.com of bellen met de omgevingsmanager Jolanda Geleijnse op 06 524 47 425.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de werkzaamheden, stuurt u dan een mail naar architectenbuurtSB@rotterdam.nl of bel naar 14 010.