Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Architectenbuurt fase D

Tot 2024 werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf samen in de ondergrond aan riolering en energie-. drinkwater- en gasnetwerk. Naast het vervangen van de riolering, kabels en leidingen wordt ook de buitenruimte opnieuw ingericht, bestrating aangebracht en veel van het groen vernieuwd.

De oude riolering wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Kabels en leidingen worden vervangen en de buitenruimte wordt opnieuw ingericht.
Alle bestrating gaat eruit en wordt vernieuwd. De straten en voetpaden worden weer op de oorspronkelijke hoogte gebracht. Aansluitend wordt veel van het groen vernieuwd. Het is een grote ingreep die maar één keer in de 50 jaar gebeurt.

Nieuws

Om de werkzaamheden aan het Jacob van Campenplein voor het koopseizoen (voor half november) gereed te hebben is ervoor gekozen om de faseringen iets om te gooien.
In de week van 30 mei zijn de werkzaamheden gestart van fase 6 van het Jacob van Campenplein en duren tot begin september. In deze fase wordt ook de waterleiding in de kruising van de Hendrik van Bontsfortstraat en de Arent van ’s Gravesandestraat meegenomen. In de Godijn van Doormaalstraat (fase 3) vinden vanaf medio juni wel alvast kabel- en leidingwerkzaamheden plaats op de parkeerplaats aan de noordzijde. De werkzaamheden van fase 2A en fase 2B in de Arent van ’s-Gravesandestraat en Aernt Bruunstraat zijn medio juni gereed.
Over het vervolg van de werkzaamheden informeren wij u voor de zomervakantie. De aannemer werkt niet tijdens de bouwvak (eind juli tot en met half augustus).

De gemeente gaat niet alleen het riool vervangen, maar ook de straat op diverse plekken ophogen. Dit kan betekenen dat het verstandig is ook bij uw woning onderhoud te plegen. Allereerst zou u uw voortuin moeten ophogen om geen afstapje te krijgen en om de kans te verkleinen dat het regenwater van de straat zich verzamelt in uw tuin. Ook voor uw eigen rioolaansluiting is het een goed moment om deze te vernieuwen zodat een goede afvoer weer voor jaren gegarandeerd is. Dit moet u zelf (laten) doen en bekostigen. Als u het samen met uw buren organiseert kan dit veel geld schelen. Buurkracht is een organisatie die bewoners in de buurt wil samenbrengen om dit gezamenlijk op te pakken.

Stad weersbestendig maken

De gevolgen van een veranderend klimaat worden steeds meer voelbaar in Rotterdam: extreme hitte, droogte, of juist wateroverlast. Samen met je buren hier iets aan doen? Hoe pak je dat dan aan? Door tegels te vervangen door groen. Of door schaduw te maken met klimplanten. Of sla water op in een regenton, zodat je het later kunt gebruiken. We steken samen de handen uit de mouwen voor een klimaatbestendige wijk. Het Rotterdams WeerWoord staat voor: Samen onze stad voorbereiden op een extremer klimaat. Dat houdt in dat we als gemeente niet alleen, maar voor, met én door de Rotterdammers de stad weersbestendig maken. Of je nu een balkon, tuin, geveltuin of buurttuin hebt… er is van alles wat je kunt doen. Kijk voor voorbeelden op rotterdamsweerwoord.nl.

Tuincoach

Ook kunt u gebruik maken van een tuincoach. Onze ‘tuincoach’ zal voor geïnteresseerde bewoners een leuke avond of middag organiseren. Waar hij meer vertelt over hoe u uw tuin nog groener en aantrekkelijker kunt maken.
De gemeente heeft zelfs een subsidie voor bewoners die tegels uit de tuin halen en er groen voor in de plaats aanleggen. Ook dit kunt u samen met uw buren of meerdere bewoners aanvragen.

Bent u eigenaar van een woning in Fase D? Dan heeft u een brief ontvangen met belangrijke informatie over de werkzaamheden van de gemeente aan de riolering en de bestrating in dit deel van de Architectenbuurt. Lees deze brief en de bijlage goed door, zodat u weet wat er van u als eigenaar verwacht wordt. De eigenarenbrief, voor zover u deze niet heeft ontvangen, is op te vragen via het mailadres architectenbuurtSB@rotterdam.nl.

Werkzaamheden

Het groot onderhoud in de Architectenbuurt Fase D is begin januari 2022 gestart. We verwachten het werk in uw buurt in het eerste kwartaal van 2023 af te ronden. De werkzaamheden worden in stappen uitgevoerd, niet alle straten worden in één keer opengebroken.

 • Godijn van Dormaalstraat.
 • Hendrik van Bontsfortstraat.
 • Aernt Bruunstraat.
 • Willem van Boelrestraat.
 • Jacob van Akenstraat.
 • Cornelis Danckertsstraat.
 • Willem van Kesselstraat.
 • Alard Duhameelstraat.
 • Mansdalestraat.
 • Jacob van Campenplein.
 • Arent van 's Gravesandestraat.
 • Joris Minneepad.
 • Riool. Het huidige riool is aan vervanging toe. Dit betekent dat de straten opengemaakt moeten worden; het hoofdriool ligt vaak midden onder de rijweg. Ook de buis die vanaf het hoofdriool richting de woningen gaat wordt deels vervangen. Dit heet de huisaansluiting. Het deel van de huisaansluiting dat onder het openbaar gebied ligt, wordt door de gemeente vervangen. Het deel dat onder privéterrein ligt (meestal de tuin) is van de eigenaar van de woning.
 • Waterleiding. Als het nodig is, vervangt waterbedrijf Evides de waterleiding. Dit is niet overal noodzakelijk.
 • Gas en elektra. Netbeheerder Stedin vervangt voor iedere woning de huisaansluiting voor gas. Hiervoor wordt met iedere bewoner een afspraak gemaakt.
 • Ophogen. In de afgelopen jaren is de buitenruimte in de Architectenbuurt verzakt. De gemeente grijpt dit moment aan om direct de buitenruimte weer op de juiste hoogte terug te brengen. Dit kan betekenen dat uw tuin lager komt te liggen dan de stoep. Op de ophoogtekening kunt u zien hoeveel de geschatte ophoging in uw straat is.
 • Opnieuw bestraten. Nadat al het werk in de ondergrond is afgerond, wordt de buitenruimte in orde gemaakt met nieuwe bestrating en groen.

Voor de bewoners van fase D is een digitale brochure gemaakt. Hierin staan de ontwerptekeningen met daarbij de vernieuwingen per straat en waarom dit nodig is.

Voor fase D is een ontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt in dit ontwerp.

Op het ontwerp is te zien hoe de straten ingericht worden: de ligging van de rijweg, voetpad, parkeervakken (langsparkeren en haaksparkeren), indeling van de groenvakken (bomen, struiken en gras) en nieuwe lantarenpalen (ledverlichting).

Rotterdam Aan de slag!-app

Volg dit project ook via de Rotterdam Aan de slag! app. Die is gratis te downloaden. Download de app via de Appstore of Playstore en volg het project. U ontvangt dan alle updates direct op uw mobiele apparaat. Heeft u geen mobiel apparaat? Geen probleem! Er is ook een webversie.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de werkzaamheden, stuurt u dan een e-mail naar architectenbuurtSB@rotterdam.nl of bel naar 14 010.