Zero Emissie Stadslogistiek
Gepubliceerd op: 01-12-2020
Geprint op: 01-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zero-emissie-stadslogistiek/
Ga naar de hoofdinhoud

Een uitstootvrije zone voor stadslogistiek in Rotterdam vanaf 2025. Daar werken de gemeente en het bedrijfsleven samen aan in het Stappenplan ZES: Zero Emissie Stadslogistiek.

Zero staat voor nul uitstoot van kooldioxide (CO2) en andere schadelijke stoffen. Stadslogistiek is een belangrijk onderdeel van het verkeer in de stad. Supermarkten moeten dagelijks verse spullen krijgen. Vrachtwagens brengen materialen naar nieuwbouwlocaties. En bezorgdiensten leveren dag in dag uit pakketjes aan huis. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden van stadslogistiek.

Gezonde, duurzame en bereikbare stad

De lucht in Rotterdam moet schoner. Dat is belangrijk voor een gezonde en duurzame stad. Maar de stad moet ook bereikbaar blijven. Daar werken Rotterdam en het bedrijfsleven samen aan. Door onder andere te zorgen dat er minder uitstoot - de emissie - is van schadelijke stoffen, zoals CO2.

De invloed van verkeer

Verkeer zorgt in de stad voor een derde van de CO2-uitstoot. En voor ongeveer een kwart van de luchtvervuiling. Stadslogistiek veroorzaakt daarvan meer dan de helft. Daarnaast zorgt verkeer voor geluidsoverlast.
Toch hebben we verkeer en vervoer ook nodig. Voor bijvoorbeeld vervoer van pakketten of versproducten. Of het uitvoeren van diensten, zoals verhuizen of schilderen.
De gemeente en het bedrijfsleven werken er samen aan dat deze stadslogistiek schoner en slimmer wordt. Door het uitvoeren van het Stappenplan ZES: Zero Emissie Stadslogistiek. Samen zijn we op weg naar nul: nul inefficiënte ritten, nul uitstoot, nul opstoppingen.

Hieronder vindt u meer over het stappenplan ZES.

Om de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen, werken de gemeente en het bedrijfsleven sinds 2014 samen. In juli 2019 stelde het college van burgemeester en wethouders het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) vast, met stappen om in 2025 te komen tot een Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek (ZES-zone) in Rotterdam. Dat is een vooraf bepaald gebied waarin alle stadslogistiek zonder CO2-uitstoot en zo slim mogelijk moet worden uitgevoerd. En met slim wordt bedoeld dat het logistiek verkeer zo wordt ingericht dat minder ritten met bestel- en vrachtauto’s nodig zijn. Het Stappenplan ZES laat in zes stappen zien hoe gemeente en bedrijfsleven hun doelstelling willen halen.
 

Slimme en uitstootvrije stadslogistiek is een opgave van overheid en bedrijfsleven samen. De gemeente en de logistieke sector zijn het hierover eens en hebben daarom het Convenant ZES getekend. Hierin werken zij het nationale Klimaatakkoord uit.  
Samen hebben de ondertekenaars de grens van de ZES-zone bepaald. Ook staat erin welke acties de partijen uitvoeren om beroepsvervoer in de stad zo slim en schoon mogelijk te maken. Met de ondertekening van het convenant laten de partijen zien dat het invoeren van de ZES-zone belangrijk is. Ook verplichten ze zich om hun acties uit te voeren. De ondertekenaars zijn ambassadeurs van het convenant en voor hun logistieke segment. De gemeente controleert en organiseert de uitvoering van de afspraken uit dit convenant.

Voortgang van Zero Emissie Stadslogistiek in Rotterdam in 2021 (Notubiz.nl)

Vanaf 2025 moeten in de Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek (ZES-zone) in Rotterdam alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s, bestemd voor het vervoeren van goederen of het uitvoeren van diensten, uitstootvrij zijn. Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zijn deze voertuigen bekend onder de voertuigcategorieën N1, N2 en N3. Het gaat bijvoorbeeld om voertuigen die gebruikt worden voor bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen, de levering van pakjes aan consumenten en bedrijven, bestelauto’s van service- en verhuisbedrijven. Maar ook om de lokale winkel, cateraar en bloemist die hun klanten bevoorraden. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 nog een overgangsregeling.

Omvang van de zone

De ondertekenaars van Convenant ZES hebben samen de grenzen van de ZES-zone op straatniveau bepaald. De grenzen van deze zone worden definitief bij de publicatie van het verkeersbesluit eind 2023/begin 2024.

Bekijk de concept contour van de ZES-zone op de kaart.

Toegangseisen

De toegangseisen voor de ZES-zone volgen de afspraken uit de nationale uitvoeringsagenda stadslogistiek (Rijksoverheid.nl). Zo ontstaat een vergelijkbare toegangsregeling voor alle ZES-zones in Nederland. Belangrijk hierbij is dat de invoering van de ZES-zone bij bedrijven niet tot te grote investeringen leidt. Het moet voor iedere ondernemer haalbaar zijn. Ook na invoering van de zone moeten winkels goed bevoorraad kunnen worden, nieuwe bouwprojecten probleemloos kunnen verlopen en bewoners hun aankopen thuis kunnen laten bezorgen.

De toegangseisen voor de ZES-zone:

 • Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die ná 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten emissievrij zijn in de ZES-zone.
 • Plug-in hybride vrachtauto’s hebben tijdelijk, tot 1 januari 2030, toegang tot de ZES-zone, als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden.
 • Bakwagens Euro-VI die ná 1 januari 2020 en trekkers Euro-VI die ná 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZES-zone.
 • Bestelauto’s Euroklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de ZES-zone.
 • Bestelauto’s Euroklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de ZES-zone.
 • Alle bestel- en vrachtauto’s moeten vanaf 1 januari 2030 emissievrij zijn in de ZES-zone.

Tijdspad richting Zero Emissie Stadslogistiek

 • 1 december 2020: ondertekening Convenant ZES en start uitvoering actieprogramma
 • uiterlijk 1 januari 2022: bekendmaking uitgewerkte omvang ZES-zone op straatniveau
 • uiterlijk 1 januari 2024: plan van Aanpak voor handhaving
 • 1 januari 2025: ZES-zone in werking voor nieuwe bestel- en vrachtauto’s, met overgangsregeling voor bestaande bestel- en vrachtauto’s
 • 1 januari 2030: ZES-zone in werking voor alle bestel- en vrachtauto’s

Meer informatie

Heeft u te maken met stadslogistiek in Rotterdam en wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de ZES-zone? Sluit dan vandaag nog aan bij de community van Logistiek 010 via logistiek010.nl. Heeft u interesse om convenantpartner te worden, dan kunt u dat daar ook kenbaar maken.