Groot onderhoud Wolphaertsbocht
Gepubliceerd op: 22-12-2020
Geprint op: 16-01-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wolphaertsbocht/
Ga naar de hoofdinhoud

Na de rioolwerkzaamheden aan de Katendrechtse Lagedijk en omgeving zijn we op 12 juli gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de Wolphaertsbocht en kruisingen Dorpsweg, Pleinweg en Boergoensestraat.

plattegrond van de gemeente Rotterdam met verschillende werkzaamheden, elke fase met een eigen kleur.

Hier vervangen we het riool en het tramspoor. Ook verbeteren we de verkeersveiligheid van de kruising Dorpsweg met de Wolphaertsbocht en vervangen op die kruising de verkeersregelinstallatie.

Na deze werkzaamheden vervangen we ook nog het riool aan onder meer de Boergoensestraat (groene deel op dit kaartje). Deze werkzaamheden starten naar verwachting in 2023 en duren ongeveer een jaar.

De inhoud van deze pagina wordt geregeld bijgewerkt, omdat plannen en werkzaamheden kunnen wijzigen.

Nieuws

Tijdens de werkzaamheden in de ondergrond komen we onverwachte en lastige zaken tegen. We kunnen daardoor niet zo vlot doorwerken als we zouden willen. Wat betekent dat voor de planning?

 • Fase 3A – Wolphaertsbocht tussen Boergoensestraat en Dorpsweg
  Uiteindelijk zijn begin oktober de eerste rioolbuizen de grond in gegaan. Op vrijdag 24 december is het werkgebied van fase 3A klaar. Dan is het asfalt aangelegd, wegmarkeringen klaar en kan het verkeer weer gebruik maken van de weg.
 • Fase 3B – Wolphaertsbocht vanaf het Gemaal tot de Boergoensestraat
  Fase 3B schuift door naar het nieuwe jaar. We starten gelijk na de kerstvakantie op maandag 10 januari. We verwachten eind maart 2022 klaar te zijn met alle werkzaamheden in het gebied. Slecht weer, zoals vorst of flinke regenbuien, kan ervoor zorgen dat we de planning moeten aanpassen.

We zijn gestopt met het wekelijkse inloopspreekuur op woensdag. Een afspraak maken kan natuurlijk nog steeds. U kunt daarvoor contact opnemen met Quin Mooijman, omgevingsmanager van Dura Vermeer.

Fase 1 duurt helaas 2 weken langer dan gepland. Dat zou betekent dat de Dorpsweg op 3 september open is voor verkeer en de Pleinweg twee weken later op 17 september (fase 2).

Iets eerder dan gepland, maandag 23 augustus, starten we met de rioolwerkzaamheden aan de Wolphaertsbocht (fase 3). Ook ziet de aannemer kansen om deze werkzaamheden te versnellen door extra inzet van personeel, langer doorwerken en de werkplannen slimmer op elkaar af te stemmen. We denken eind december/begin januari klaar zijn met de rioolwerkzaamheden. Daarna moeten we nog wegwerkzaamheden aan de Wolphaertsbocht uitvoeren. In februari 2022, in plaats van eind maart 2022, zouden dan alle werkzaamheden klaar moeten zijn. De planning hangt af van onvoorziene omstandigheden en het weer. In de winter is dat lastiger voorspellen.

Vanaf maandag 9 augustus voert gemeente Rotterdam rioolwerkzaamheden uit op de hoek van de Boergoensevliet en de Natersweg. We moeten ook onder het tramspoor werken. De werkzaamheden zijn naar verwachting vrijdag 20 augustus klaar. 

Wat gaan we doen?

We brengen een extra regenwaterriool aan in de grond. Deze leiding zorgt ervoor dat regenwater direct naar het oppervlaktewater gaat. Op deze manier scheiden we het regenwater van vuil water (afvalwater). Alleen vuil water hoeft dan nog maar schoongemaakt te worden bij de waterzuiveringsinstallatie. 

Geen trams 

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moeten we een deel van de trambaan verwijderen. In de periode van 17 juli t/m 3 september rijdt tram 2 niet in Charlois. 

Op woensdag 23 juni van 19.00 tot 20.30 uur is er een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dat kan. Meld u uiterlijk vrijdag 11 juni aan via e-mail wolphaertsbochtSB@rotterdam.nl. Vermeld uw naam, woonadres en e-mailadres. Bent u ondernemer, vermeld dan ook de naam van uw bedrijf. 

Microsoft Teams 

De bijeenkomst vindt plaats via het computerprogramma Teams. Na aanmelding krijgt u van ons via e-mail een vergaderlink en instructie voor Teams. Teams werkt op elk apparaat: computer, iPad, mobiele telefoon. U heeft alleen internet nodig. Zonder link kunt u niet meedoen. Meldt u dus aan.

Bijeenkomst 24 juni gaat niet door 

Tot op heden hebben we ontzettend weinig aanmeldingen ontvangen. Daarom hebben we besloten één in plaats van twee informatiebijeenkomsten te organiseren. De informatiebijeenkomst van 24 juni gaat niet door. 

Door de werkzaamheden aan het kruispunt Dorpsweg en het tramspoor, hebben we begin april 2 bomen (nog voor het broedseizoen) moeten kappen vlak bij Wolphaertsbocht 138 A. De kluit van de bomen zat vast tussen de fundering in de grond. Verplaatsen van de bomen was daardoor niet mogelijk.

Eind april koos de gemeente Dura Vermeer voor uitvoering van de werkzaamheden. Sinds die tijd hebben de aannemer en de gemeente verder gewerkt aan de definitieve plannen. Er zijn kleine wijzingen in de planning van de tussentijdse fases van het project en het verkeersmaatregelenplan. De start- en einddatum van de werkzaamheden veranderen vooralsnog niet.

Vervangen riool

Het gemaal aan de Wolphaertsbocht

Na aanleg in de jaren '60 en '70 moeten we veel riool in Rotterdam vervangen, omdat het verouderd is. Ook aan de Wolphaertsbocht. We vervangen het riool aan de zuidelijke rijbaan vanaf Het Gemaal (nr. 91) tot en met de kruising Dorpsweg-Wolphaertsbocht (westzijde). In januari hebben alle eigenaren van de straat waar gerioleerd wordt een huis-aan-huisbrief ontvangen over de werkzaamheden. Daarin leggen we ook uit wat eigenaren zelf moeten doen.

Op het kaartje zijn de werkzaamheden in de kleur blauw aangegeven.

 • Openbreken straat vanaf trambaan tot loopstrook bij de panden
 • Afgraven grond tot 5 meter, vervangen 1 of 2 buizen per dag
 • Vervangen gemeentelijk hoofdriool door gescheiden riool (regenwater en afvalwater)
 • Vervangen regenputten en huisaansluitingen aangrenzende panden
 • Straat opnieuw aanleggen. We gaan er vanuit dat we de straat niet hoeven op te hogen.

Verbeteren kruising Dorpsweg-Wolphaertsbocht

Aangepast ontwerp van de gemeente Rotterdam kruising Dorpsweg-Wolphaertsbocht.

Het kruispunt Dorpsweg-Wolphaertsbocht is een druk kruispunt tussen twee belangrijke doorgaande wegen in Rotterdam Zuid, inclusief een tramspoor (lijn 2) en een veel gebruikte fietsroute. Verkeersongelukken kunnen we helaas niet altijd tegengaan, maar op dit kruispunt gebeuren er te veel. Aan deze zogenoemde 'Black Spot' gaan we iets doen.

 • U kunt straks links afslaan vanaf de Wolphaertsbocht (westzijde bij de tramhalte) naar de Maastunnel. Daarvoor maken we een aparte linksaf-rijstrook.
 • Links afslaan vanaf de Maastunnel richting de Wolphaertsbocht was al mogelijk. We maken alleen een aparte linksaf-rijstrook.
 • We verwijderen de verkeerslichten (aan de masten) op het kruispunt.
 • Ook komen er rode fietssuggestiestroken op de rijbaan tussen de Dorpsweg en de Doklaan. Deze strook maakt automobilisten alert op het feit dat er hier fietsers kunnen rijden. Het verschil met een gewone fietsstrook is dat auto’s op de strook stil mogen staan.

Uit onderzoek blijkt een grote behoefte om linksaf te slaan richting de Maastunnel. Dat is nu verboden. Deze regel wordt te vaak overtreden en daardoor ontstaan gevaarlijke situaties in het verkeer.

Verkeer voor linksaf kan straks gelijk doorrijden. Verkeer dat rechtdoor wil, wordt niet meer tegenhouden door wachtende auto's. Er ontstaat straks een betere doorstroming van het verkeer en het kruispunt is overzichtelijker. Op deze manier werken we aan de veiligheid van verkeersdeelnemers op het kruispunt.

'Black spots' (pdf) zijn locaties waar 6 of meer letselongevallen in 3 aaneengesloten jaren hebben plaatsgevonden. De 'black spot'-lijst wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Vervangen tramspoor

RET vervangt het tramspoor in de bocht van de Boergoensestraat-Wolphaertsbocht en vanaf de tramhalte Wolphaertsbocht (bij de Dorpsweg) tot en met aan de Bas Jungeriusstraat. Op het kaartje zijn de werkzaamheden in de kleur groen aangegeven

Belangrijkste aanpassingen in de buitenruimte

Een plattegrond met de wijzigingen: extra rijstroken, fietsstroken, plantvakken en bomen, verwijderen parkeervakken en verkeerslichten en nieuwe fietsbeugels.

Op dit plaatje zijn de belangrijkste wijzigingen in de buitenruimte aangegeven (als u op de afbeelding klikt ziet u een grotere versie).

Planning werkzaamheden

Eind april koos de gemeente Dura Vermeer om het werk aan de Wolphaertsbocht uit te voeren. Sinds die tijd hebben de aannemer en de gemeente verder gewerkt aan de definitieve plannen. Er zijn kleine wijzingen in de planning van de tussentijdse fases en het verkeersmaatregelenplan. We verwachten dat het werk eerder klaar is. In februari in plaats van eind maart 2022. De wijzingen in de planning zijn aangepast op deze webpagina.

De werkzaamheden verdelen we in 3 fases:

Fase Wat en waar Wanneer
  Aanleg tijdelijke rijweg op kruising Dorpsweg-Wolphaertsbocht voor bus 44 en hulpdiensten Half juli
Fase 1

Vervangen tramspoor groot deel Wolphaertsbocht en kruisingen Wolphaertsbocht met de Dorpsweg en Boergoensestraat
Vervangen riool, wegwerkzaamheden en aanpassen verkeersregelinstallatie kruising Dorpsweg-Wolphaertsbocht

tot en met 3 september (7 weken)
Fase 2 Werkzaamheden tramspoor kruising Pleinweg-Wolphaertsbocht

3 tot en met 18 september

Fase 3

Vervangen riool Wolphaertsbocht

Laatste werkzaamheden aan de Wolphaertsbocht

18 september tot en met maart 2022

Omleidingen, afsluitingen en parkeren

Bewoners, ondernemers en bezoekers gaan er echt wat van merken. Er worden wegen afgesloten, we hebben veel parkeerplekken nodig om ons werk te kunnen doen en ook is er op sommige momenten geluidsoverlast. We houden voldoende loopruimte vrij, zodat winkels en woningen bereikbaar blijven. Het werk verdelen we in verschillende fases. Daardoor proberen we het gebied zo goed mogelijk bereikbaar te houden. We voeren expres alle werkzaamheden tegelijk uit. Anders zouden we later nog een keer terug moeten komen.

De kruisingen worden om beurten afgesloten tijdens de eerste 7 weken van de werkzaamheden (17 juli tot en met 3 september). Eerst de Dorpsweg (5 weken) en daarna de Pleinweg (2 weken).

We hebben dan te maken met grote verkeersomleidingen.

Wat is er dicht?

 • Kruising Dorpsweg-Wolphaertsbocht in alle richtingen
 • Wolphaertsbocht:
  • Zuidelijke rijbaan tussen Karel de Stoutestraat en Pleinweg
  • Noordelijke rijbaan tussen Karel de Stoutestraat en Van Eversdijckstraat

Wijk in

 • Verkeer vanaf Dorpsweg wijk in via de Gruttostraat
 • Verkeer vanaf Brielselaan wijk in via Doklaan en Pleinweg

Parkeren

Een plattegrond van fase 1

Op en langs wegen die afgesloten zijn kunt u niet parkeren. Op sommige plekken waar u niet verder kunt rijden, of waar de parkeervakken heel dicht tegen het werkgebied aan liggen, is parkeren ook niet mogelijk. Deze plekken zijn met rode stippen op het kaartje aangegeven.

Wat is er dicht?

 • Wolphaertsbocht:
  • Zuidelijke rijbaan tussen de Karel de Stoutestraat en de kruising met de Dorpsweg.
  • Zuidelijke rijbaan voorbij de kruising met Dorpsweg tot en met de Bas Jungeriusstraat. Dus ook de kruising Pleinweg met de Wolphaertsbocht, richting Zuidplein en Maastunnelplein is dicht.

De kruising Dorpsweg-Wolphaerstsbocht is open, behalve richting de Wolphaertsbocht, de zuidelijke rijbaan.

Wijk in

 • Verkeer vanaf de Pleinweg via Goereesestraat en Mijnsherenlaan
 • Verkeer vanaf Maastunnelplein via Dorpsweg, de Pleinweg en Wolphaertsbocht

Parkeren

Een platterond van fase 2

Op en langs wegen die afgesloten zijn kunt u niet parkeren. Op sommige plekken waar u niet verder kunt rijden, of waar de parkeervakken heel dicht tegen het werkgebied aan liggen, is parkeren ook niet mogelijk. Deze plekken zijn met rode stippen op het kaartje aangegeven.

Een platterond van fase 2
 • De werkzaamheden duren van oktober 2021 tot en met maart 2022. Exacte opleverdatum is niet bekend.
 • We verdelen het werk in 2 fases, A en B. Fase A is 24 december klaar, fase B start op 10 januari 2022.
 • Fase A en B zijn niet tegelijk afgesloten. Werken we aan fase A, dan kunt u parkeren in fase B en andersom.
 • Wolphaertsbocht noordelijke rijbaan: het Gemaal tot kruising Dorpsweg is open voor verkeer. Hier kunt u aan beide kanten van de weg parkeren.
 • Voor fase B maken we een tijdelijke keerlus op de Wolphaertsbocht over de grasberm, ter hoogte van het gemaal. Tot aan de keerlus kan er geparkeerd worden. Met winkeliers, die hier moeten laden en lossen met vrachtwagens via de Wolphaertsbocht maken we aparte afspraken. 
 • De Karel de Stoutestraat richting de Wolphaertsbocht is dicht. De panden aan de Karel de Stoutestraat blijven bereikbaar voor autoverkeer. Parkeerplaatsen houden we zoveel mogelijk vrij. De Wolphaertstraat is vanaf eind december open voor verkeer.

Overige zaken rondom bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden aan het tramspoor, van 17 juli tot en met 3 september, rijdt tram 2 een andere route.

 • 17 juli tot en met 6 augustus: Keizerswaard – Centraal Station
 • 7 augustus tot en met 3 september: Keizerswaard - Maashaven (keert bij Gaesbeekstraat)

De tram komt dus niet in Charlois.

Als het nodig is regelt RET in de laatste week van de werkzaamheden aanvullend busvervoer op lijn 70. We verwachten vanaf dat moment meer openbaar vervoer reizigers, omdat de scholen dan weer opengaan. Buslijn 44 rijdt wel de route zoals u die gewend bent.

Meer informatie: ret.nl/omleidingen.

De hulpdiensten kunnen gebruik maken van allebei de kruisingen (Pleinweg en Dorpsweg). In noodgevallen zijn de straten waar we werken altijd toegankelijk voor hulpdiensten. Plaats aub geen fietsen en andere tweewielers in de looppaden langs de panden. De doorgang wordt zo te smal voor passanten. Belangrijker nog, deze route moet vrij blijven voor de hulpdiensten!

Gaat u verhuizen tijdens de werkzaamheden, heeft u een invalidenparkeerplaats in het gebied waar we werken, wilt u uw winkel bevoorraden? We kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. Meldt u daarvoor aan via de Gemeente Rotterdam via ons e-mailadres: WolphaertsbochtSB@Rotterdam.nl. Dan zoeken we in overleg met u en de aannemer naar een zo goed mogelijke oplossing.

Bewoners en ondernemers die direct aan het werkgebied wonen, moeten er rekening mee houden dat een afvalcontainer in het werkgebied kan staan. Onze vuilnismannen kunnen die containers niet legen. Daarom zetten we op verschillende plekken net buiten het werkgebied tijdelijk bovengrondse afvalcontainers neer. Aan de tijden verandert niets. Afval wordt opgehaald op de momenten die u gewend bent.

Tijdens de werkzaamheden moeten alle fietsen uit het werkgebied. Als we het werkgebied volledig hebben afgezet met bouwhekken, dan kunt u niet meer bij uw fiets komen. De straat waar we rioleren ligt helemaal open. Werken we aan de weg langs de trambaan, dan staan de geparkeerde fietsen aan de railing in de weg. Ongeveer twee weken voordat de werkzaamheden starten plaatsen we aankondigingsborden in het gebied met het verzoek uw fiets te verwijderen.

Tijdelijke fietsenstalling

Kunt u geen andere plek vinden? Dan is de tijdelijke fietsenstalling in het gras aan de Habsburgstraat een goede optie. Hier kunt u uw fiets met slot aan een bouwhek vastmaken.
 

Staat uw fiets er nog steeds?

 • Is uw fiets vlak voor de werkzaamheden nog steeds niet weggehaald? Dan verplaatst gemeente zelf uw fiets naar de tijdelijke fietsenstalling.
 • U kunt een afspraak maken met de omgevingsmanager van Dura Vermeer, Quin Mooijman, om de fiets op te halen.
  Tel: 085 – 792 32 71 (tijdens kantooruren)
 • Fietsen die niet worden opgehaald, verplaatsen we uiteindelijk naar het Fietspunt van de gemeente Rotterdam.

Informatie en communicatie

In het gebied gaat de komende tijd veel veranderen en u gaat daar in meer of mindere mate echt wat van merken. Wilt u iets weten over de werkzaamheden of ervaart u hinder?

Uw eerste aanspreekpunt is Quin Mooijman, omgevingsmanager namens Dura Vermeer.

 • Telefoon: 085 - 792 32 71 (tijdens kantooruren)
 • E-mail: WolphaertsbochtSB@Rotterdam.nl
 • U kunt ook een afspraak met Quin maken in de bouwkeet of bij u op locatie.

We hebben het project Wolphaertsbocht ook in onze RADS-app opgenomen. Deze app gebruiken we alleen om u pushberichten te sturen als we snel belangrijk nieuws aan u willen vertellen. U moet dan wel de optie 'Ontvang meldingen' aanvinken. De RADS-app kunt u downloaden op uw telefoon (Android en Apple). Er is ook een websiteversie: rotterdamaandeslagapp.nl.

Op deze webpagina plaatsen we geregeld nieuwe informatie.

Informatie over werkzaamheden en verkeersomleidingen in Rotterdam via Rotterdam Onderweg. In Rotterdam Zuid vinden vanaf mei tot en met september veel werkzaamheden plaats. Dit heeft gevolgen voor het verkeer. U vindt hier verschillende omleidingsroutes, tips en adviezen. 

Ook informeren we bewoners en ondernemers in de omgeving onder andere via:

 • Januari: informatiebrief aan alle pandeigenaren waar gerioleerd wordt
 • 25 februari: presentatie over de plannen aan de Gebiedscommissie, Stichting WOC en Stichting aan de Boergoensevliet
 • 29 maart: huis-aan-huis informatiebrief in het gebied (4.000 huishoudens)
 • 26 mei en 2 juni: huis-aan-huis uitnodiging digitale informatiebijeenkomst aan directe omgeving (ongeveer 1.500 huishoudens). Bekendmaking ook via Facebook Charlois, Stadskrant en deze website.
 • 23 juni: informatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers
 • 1 juli: huis-aan-huis informatiebrief voor bewoners en ondernemers
 • 9 augustus: eerstvolgende nieuwsbrief voor de start van de rioolwerkzaamheden in september (fase 3) aan de Wolphaertsbocht. Deze nieuwsbrief wordt huis-aan-huis bezorgd aan direct aanwonenden en omwonenden in het gebied waar we rioleren.
 • November: huis-aan-huis nieuwsbrief voor de omgeving over de stand van zaken fase 3.
 • December-begin januari: startbrief werkzaamheden fase 3B aan de direct aan- en omwonenden van het werkgebied.

Meer informatie

Uw eerste aanspreekpunt is Quin Mooijman, omgevingsmanager namens Dura Vermeer. telefoon: 085 - 792 32 71 (tijdens kantooruren), e-mail WolphaertsbochtSB@Rotterdam.nl.