Wet WOZ
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 17-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wet-woz/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze wet geldt in heel Nederland. Wet WOZ bepaalt dat de gemeente jaarlijks de waarde vaststelt van alle onroerende zaken in de stad. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd.

Er staat ook in die wet op welke manier de gemeente de waarde van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) bepaalt. De wet garandeert een objectieve en zorgvuldige waardebepaling.

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

  • Voor eigenaren: de WOZ-waarde wordt gebruikt voor de gemeentelijke aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB ) en rioolheffing voor eigenaren van niet-woningen. Daarnaast berekenen de (Rijks)Belastingdienst het eigenwoningforfait en de waterschappen de waterschapsheffingen met de WOZ-waarde.
  • Voor huurders: sinds oktober 2015 speelt de WOZ-waarde een grotere rol bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen. Dat is voornamelijk het geval bij huurwoningen in gereguleerde sector (sociale huurwoningen). Wilt u meer informatie dan kunt u uw verhuurder raadplegen of kijken op huurcommissie.nl.
  • De WOZ-beschikking die huurders ontvangen wordt niet gebruikt voor het berekenen van belastingen. Voor het bepalen van de huur van geliberaliseerde woningen (vrije huursector) is de WOZ-waarde niet van belang.

Elk jaar worden de WOZ-waarden opnieuw vastgesteld door de gemeente.

WOZ-beschikking

Alle eigenaren en huurders/gebruikers van een woning of bedrijfspand (niet woning) ontvangen jaarlijks een waardebeschikking, Dit heet de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde vermeld.

WOZ-taxatieverslag

In een WOZ-taxatieverslag kunt u zien welke gegevens zijn gebruikt bij de vaststelling van de WOZ-waarde. In het taxatieverslag kunt u de gegevens van uw eigen onroerende zaak terugvinden, maar ook van onroerende zaken waarmee is vergeleken.