Vuistregels bouwen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vuistregels-bouwen/
Ga naar de hoofdinhoud

U bent van plan om te gaan bouwen in Rotterdam. In de Vuistregels vindt u de belangrijkste informatie kort en bondig samengevat.

Welke regels gelden er? Passen uw ambities bij het beleid van de gemeente? Welke stappen kunt u verwachten? Met wie kunt u contact opnemen?

In de tabel kunt u zien welke vuistregels van kracht zijn in de verschillende delen van de stad.

Vuistregels

De vuistregels zijn bedoeld om initiatiefnemers snel op weg te helpen. De vuistregels geven de hoofdzaken weer van het gemeentelijk beleid. Ook vindt u beknopte informatie over privaatrechtelijke en financiële zaken. We adviseren u om bij ieder bouwinitiatief in een vroeg stadium contact op te nemen met de gemeente. De juiste contactpersonen voor uw bouwlocatie vindt u in de vuistregels.

De Rotterdamse Vuistregels zijn een overzicht van het ruimtelijke beleid van de gemeente. De Vuistregels helpen initiatiefnemers van bouwprojecten snel op weg, door antwoord te geven op de volgende vragen: Welk beleid is van kracht in elk van de drie categoriën? Welke stappen kunt u verwachten? Met wie kunt u contact opnemen? Op de overzichtskaart staan de drie categoriën in verschillende kleuren gemarkeerd. Hieronder leest u welke wijken onder welke categorie vallen en zijn per categorie beleid, contactgegevens en plannen benoemd.

Categorie Vuistregels
Binnenstad:
 • Rotterdam Central District
 • Laurenskwartier
 • Lijnbaankwartier en Coolsingel
 • Maritiem District
 • Cool
 • EMC/Hoboken
 • Scheepvaartkwartier
Bouwen in de binnenstad (pdf)
Stadswijken:
 • Noord
 • Oude Westen
 • Delfshaven
 • Merwe 4
 • Feyenoord
 • Kralingen-Crooswijk
 • Kleiwegkwartier
 • Charlois
Bouwen in de stadswijken (pdf)
Uitbreidingswijken en kleine kernen:
 • Overschie
 • 16hoven
 • Schiebroek
 • Hillegersberg
 • Prins Alexander
 • Kralingseveer
 • De Esch
 • Beverwaard
 • IJsselmonde
 • Lombardijen
 • Vreewijk
 • Zuidwijk
 • Pendrecht
 • Heijplaat
 • Pernis
 • Hoogvliet
 • Rozenburg
 • Hoek van Holland
Bouwen in de uitbreidingswijken en kleine kernen (pdf)

Parkeereis

Naast de vuistregels stelt de gemeente, als onderdeel van de omgevingsvergunning, eisen aan het aantal parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s. Bereken via de rekentool parkeereis het aantal parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen dat bij de ontwikkeling nodig is.

Meer informatie

Heeft u plannen om te gaan bouwen in één van de wijken van Rotterdam of heeft u vragen over de vuistregels? Neem dan contact op met de gebiedsontwikkelaars of de secretarissen van de gebieden. Hun gegevens zijn te vinden in de vuistregels.