Vluchtelingen Oekraine
Gepubliceerd op: 04-03-2022
Geprint op: 03-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vluchtelingen-oekraine/
Ga naar de hoofdinhoud

In de regio Rotterdam-Rijnmond komen in totaal 3.400 opvangplekken. Rotterdam biedt hiervan de meeste opvangplekken.,

Melden voor opvang

Vluchtelingen uit Oekraïne die opvang zoeken in Rotterdam: alle bedden in de gemeentelijke opvanglocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn op dit moment bezet. Als u zich meldt bij de noodopvanglocatie Max Euwelaan 1, Rotterdam, zoeken we voor u een opvangplek elders in Nederland.

Ontmoetingsplek 'Oekraïens Huis'

De gemeente Rotterdam biedt een ontmoetingsplek voor Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam. Hier kunnen vluchtelingen samenkomen in een huiselijke omgeving. Ook is er een Vraagwijzer waar Oekraïners in Rotterdam vragen kunnen stellen over bijvoorbeeld financiën, zorg en scholing.

Oekraïens Huis
Pleinweg 196 a
Open op:

 • Maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 17.30 uur
 • Woensdag van 10.00 uur tot 19.30 uur
 • Zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur

De Vraagwijzer is vanaf 1 oktober open op:

 • maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur
 • dinsdag van 13.00 uur tot 17.00 uur
 • donderdag van 13.00 uur tot 17.00 uur

U kunt ook op alle andere Vraagwijzer-locaties langskomen.

Er is een inloopspreekuur van VluchtelingenWerk Nederland op:

 • Maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur
 • Woensdag van 16.30 uur tot 18.30 uur.

HalloWerk is bereikbaar voor alle werk- en arbeidsgerelateerde vragen op:

 • Maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Opvang Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam Rijnmond

De skyline van Rotterdam.

Opvang in Rotterdam

Een uitgestoken hand met een hart erboven.

Hulpaanbod

Een uitgestoken hand met een huisje erin.

Particuliere opvang

Informatie voor vluchtelingen

Stapelbedden onder een dak.

Opvang

Een ziekenhuis, een gebouw met een rood kruis erop,

Zorg

Een formulier met daarop BRP.

Registratie

Een aktentas.

Werk

Een rugzak.

Onderwijs en kinderopvang

Een portemonnee met een euroteken erop.

Leefgeld

Tekstballonnen.

Overige vragen

Opvang in Rotterdam

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Ongeveer 40% van de Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam verblijft in de gemeentelijke opvang en ongeveer 60% bij particulieren thuis.

Op dit moment zijn alle gemeentelijke opvangplekken bezet. Oekraïense vluchtelingen kunnen zich voor opvang melden bij de noodopvanglocatie van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) op de Max Euwelaan 1. Zij krijgen daar wat te eten en te drinken en er wordt gekeken of er medische hulp nodig is. Als het nodig is, kunnen ze even rusten. Daarna zoekt de VRR, in samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS), een opvangplek ergens anders in het land.

Intussen zoeken de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de gemeenten verder naar langdurige opvangplekken in de regio.

In totaal vangt Nederland 50.000 vluchtelingen op. Het Rijk maakt een verdeling en vraagt elke gemeente om opvangplekken beschikbaar te stellen. Sinds begin maart 2022 vangt de regio Rotterdam-Rijnmond in totaal 3.400 Oekraïense vluchtelingen op, waarvan in Rotterdam zo’n 2.400 mensen verblijven. Gemeente Rotterdam doet haar uiterste best om zoveel mogelijk mensen een plek te bieden. Ook nu het verblijf van veel vluchtelingen langer duurt.

Veel noodopvanglocaties, zoals slaapschepen, zijn niet geschikt om lang te verblijven. Omdat het woningtekort groot is, zoeken we creatieve oplossingen om nieuwe woonruimte te maken. De woonruimte moet ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn. Belangrijk bij onderdak voor langere termijn, is dat mensen zelfstandig kunnen wonen, een eigen verblijfsruimte hebben en zelf kunnen koken.

Lees meer over langduriger onderdak voor Oekraïners in Rotterdam

Het Rijk vraagt elke gemeente om opvangplekken beschikbaar te stellen. Gemeente Rotterdam doet haar uiterste best om zoveel mogelijk mensen een plek te bieden. Als er te weinig opvangplekken in Nederland zijn, moet het Rijk een verzoek doen aan de gemeente. De gemeente Rotterdam zal zo’n verzoek in overweging nemen.

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Zo’n 60% van de Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam verblijft bij Rotterdammers thuis. De gemeente Rotterdam maakt graag gebruik van de gastvrijheid van Rotterdammers. Gastgezinnen kunnen hiervoor begeleiding krijgen vanuit een wijkteam.  

De gemeente moet van het Rijk vluchtelingen opvangen. Hiertegen kunnen bewoners geen officieel bezwaar maken. Wel kunt u uw bezwaar kenbaar maken aan de gemeente of het stadsbestuur. Mail hiervoor naar hulpoekraine@rotterdam.nl.
Bewoners kunnen wel bezwaar maken tegen een (omgevings)vergunning die nodig is om de opvang mogelijk te maken. Dit kunt u doen via Mijnoverheid.nl.

Particuliere opvang

De gemeente Rotterdam maakt graag gebruik van de gastvrijheid van Rotterdammers voor Oekraïense vluchtelingen. U kunt zich hiervoor melden bij RefugeeHomeNL.

Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken. Enkele tips van ervaren gastgezinnen:

 • Uw gasten komen uit een oorlogsgebied en hebben een andere cultuur met andere gewoonten. Ze kennen Nederland en de vele regels in Nederland niet. U zult ze veel moeten begeleiden. Dat kost veel tijd, soms wel 20 uur per week.
 • Oekraïense vluchtelingen krijgen leefgeld vanuit de gemeente, zolang zij geen werk hebben. Een deel van het leefgeld kunnen zij besteden aan voedsel- en woonkosten. U kunt met uw gasten een vergoeding afspreken voor maaltijden en woonkosten. Is deze vergoeding voor u voldoende om de extra kosten te dragen?
 • Veel huisartsen nemen geen nieuwe patiënten aan. Vraag voordat u opvang aanbiedt bij uw huisarts of hij/zij bereid is zorg te verlenen aan uw gast(en) als dat nodig is.
 • Ook veel tandartspraktijken nemen geen patiënten aan. Vraag voordat uw opvang aanbiedt aan uw tandarts of hij/zij bereid is zorg te verlenen aan uw gast(en) als dat nodig is.
 • Komen er schoolgaande kinderen bij u thuis? Vraag van tevoren of de kinderen terecht kunnen bij de school.
 • Hebben de kinderen kinderopvang nodig? Vraag van tevoren of de kinderen terecht kunnen bij het kinderopvangcentrum in de buurt.

Deze overzichten helpen u bij het maken van afspraken

Via RefugeeHomeNL gaat u het samenwonen aan voor een periode van 3 maanden. U kunt uw woonruimte ook langer aanbieden.

Nee, er is geen vergoeding beschikbaar voor particulieren die mensen thuis opvangen. 
Vluchtelingen krijgen elke maand leefgeld. Dat is een vergoeding voor voedsel, persoonlijke uitgaven en woonruimte. Vanuit dit leefgeld kunnen ze eventueel voor de woonruimte of voor maaltijden betalen. U kunt dit zelf met uw gasten afspreken. Kijk voordat u woonruimte aanbiedt of deze vergoeding voor u voldoende is om de extra kosten te dekken.

Oekraïense vluchtelingen worden gezien als EU-inwoners (door het assimilatieverdrag) én zijn vluchteling. Dat is een status die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet kennen. De rechten en plichten die bij deze status horen, moeten vaak nog worden vastgesteld. Dat kost tijd. Daarna moet de gemeente deze nieuwe regels uitvoeren. Ook dat kost tijd.

Ja, een wijkteam van de gemeente Rotterdam kan u en uw gasten helpen bij bepaalde vragen. Neem daarvoor contact op met wijkteamoekraineMO@rotterdam.nl.

Oekraïense vluchtelingen die ingeschreven zijn bij de gemeente Rotterdam kunnen net als alle Rotterdammers een Rotterdampas kopen. Om in aanmerking te komen voor het minima-reductietarief van € 5 is een bewijs van laag inkomen nodig. Dit kan bijvoorbeeld een bewijs van leefgeld zijn, zoals de BNG-pas. Deze kunnen zij samen met hun paspoort tonen bij een van de verkooppunten. Kijk op de website van de Rotterdampas voor de verkooppunten.

Alle kinderen van 0 tot en met 17 jaar die in Rotterdam wonen, kunnen gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam. Dit fonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Kijk op de website hoe u de vergoeding kunt aanvragen. 


Nee, als u een vluchteling in huis neemt heeft dat geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering. Dit betekent dat de kostendelersnorm niet wordt toegepast, zolang het gaat om een tijdelijk verblijf. Wel is het belangrijk om het te melden bij uw inkomensconsulent. De opvang heeft dit jaar (2022) ook geen negatieve gevolgen voor de gemeentelijke heffingen (zoals afvalstoffen- of rioolbelasting) en toeslagen. Hoe dat volgend jaar is, zoeken we nog uit.

Particuliere woonruimte aanbieden gebeurt op vrijwillige basis. U kunt hier met uw gasten goede afspraken over maken. Als het opvangen van mensen in uw huishouden echt niet meer gaat, dan hebben we een aantal plekken in de gemeentelijke opvang beschikbaar. Neem hiervoor contact op met de gemeente via hulpoekraine@rotterdam.nl

 

Hulpaanbod

Kijk op het platform Zorgzaam010 wat u kunt doen om te helpen.

Vluchtelingenhulp - Zorgzaam010

Kijk op Refugeehelp.com wat u kunt doen om te helpen.

De Oekraïense Gemeenschap Nederland helpt Oekraïense vluchtelingen in Nederland en in Rotterdam. Op hun website staat meer informatie hoe u hen financieel kunt steunen.

Helaas is op de opvangplekken geen ruimte om spullen in ontvangst te nemen.

U kunt eventueel spullen afgeven bij de Oekraïense gemeenschap in Nederland op Doklaan 22, openingstijden:

 • Dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

De organisatie is te druk om telefoontjes op te nemen. Liever niet meer bellen!

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen werken in Nederland. Wilt u een vluchteling in dienst nemen? Hier vindt u meer informatie voor werkgevers:

Vluchtelingen | Personeel | Werkgevers Servicepunt Rijnmond

Voor Oekraïense vluchtelingen - opvang

Vluchtelingen uit Oekraïne die opvang zoeken in Rotterdam: alle bedden in de gemeentelijke opvanglocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn op dit moment bezet. Als u zich meldt bij de noodopvanglocatie Max Euwelaan 1, Rotterdam, zoeken we voor u een opvangplek ergens anders in Nederland.

Als u zich meldt voor opvang, kijkt de gemeente waar er plek is voor u is. Dat is buiten de regio Rotterdam, omdat de bedden in de opvanglocaties in Rotterdam bezet zijn. U kunt helaas niet zelf kiezen in welke gemeente u opgevangen wordt.

Uiteraard kunt u ook zelfstandig uw opvang regelen. De eventuele kosten van de opvang zijn dan voor uw eigen rekening.

Sinds het ontstaan van de oorlog in Oekraine hebben veel Rotterdammers laten zien dat zij vluchtelingen, zoals u, steunen. Sommige hebben zich aangemeld als vrijwilliger bij een opvanglocatie. Anderen hebben spullen of geld ingezameld. En weer anderen, zoals het gezin waarbij u woont, hebben woonruimte aangeboden.

U woont nu bij een Rotterdams gastgezin. Dat vraagt aanpassen en begrip voor elkaar hebben. Van u en uw gastgezin. Het is goed om samen afspraken te maken over hoe u samenleeft. En over hoe u bijdraagt in het huishouden van het gastgezin.

Woont u al wat langer bij een gastgezin? Dan is het goed om de gemaakte afspraken regelmatig te bespreken. Passen de afspraken nog bij wat u en uw gastgezin prettig vinden? Misschien zijn er nieuwe afspraken nodig? 

U kunt op allerlei manieren bijdragen aan het gastgezin. Door te helpen in het huishouden bijvoorbeeld. En ook door een financiële bijdrage in de extra kosten die het gastgezin voor u maakt.

Hieronder staat een lijst met onderwerpen waarover u samen afspraken kunt maken. Misschien gelden niet alle onderwerpen voor uw situatie. Sla ze dan over. En zet eventueel andere onderwerpen die bij uw situatie passen nog op de lijst.

U vindt hier ook een overeenkomst en rekenhulp. Met de rekenhulp kunt u bespreken wat u financieel kunt bijdragen in de extra kosten die het gastgezin voor u maakt. 

 • Als u 2 of minder nachten weggaat, meldt dit dan bij de locatiemanager. Uw kamer blijft voor u beschikbaar.
 • Als u meer dan 2 nachten weggaat, moet u met de locatiemanager overleggen wanneer u weer terugkomt. De locatiemanager bekijkt of uw kamer voor u beschikbaar blijft.
 • Blijft u langer dan 1 nacht weg en de locatiemanager weet dit niet, dan kán de manager besluiten uw kamer beschikbaar te stellen voor opvang van andere vluchtelingen.

U kunt visumvrij door Europa (en dus ook naar Nederland) reizen dankzij een verdrag met de Europese Unie. Met een biometrisch paspoort mag u minimaal 1 jaar in ons land verblijven. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over uw verblijfsrecht.

Meer informatie over uw rechten in Nederland:

Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne | Immigratie- en Naturalisatiedienst | IND

Op Dienst Terugkeer en Vertrek vindt u meer informatie over hulp bij het terugkeren naar Oekraïne.

U kunt extra ondersteuning en een financiële bijdrage krijgen voor terugkeer naar uw land van herkomst of een land buiten de Europese Unie. Meer informatie: www.dienstterugkeerenvertrek.nl/remigratiebeleid

Op Dienst Terugkeer en Vertrek - Flyer vindt u een flyer waarop u meer informatie kunt vinden over het remigratiebeleid.

De flyers zijn ook beschikbaar in het Engels, Frans en Arabisch.

Huisdier mee vanuit Oekraïne of Rusland? Ga naar een dierenarts en zorg dat uw huisdier is ingeënt tegen Hondsdolheid (rabiës). Kijk hier wat u nog meer moet regelen: www.nvwa.nl/oekraine.

Er is een landelijk meldpunt waar hulp aangevraagd kan worden voor de huisdieren van Oekraïense vluchtelingen. Denk aan hulp met bijvoorbeeld vaccinaties, medische hulp en praktische zaken zoals mandjes, voer of tijdelijk onderdak.

Voor hulpvragen kunt u bellen met telefoon 088 811 33 33. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info@hulpvoordierenuitoekraine.nl.

Zorg

Is het levensbedreigend is? Bel 112. U wordt dan doorgeschakeld naar een meldkamer van de politie, ambulance en brandweer.

Voor spoedeisende hulp kunt u terecht bij Erasmus MC of Sint Franciscus Gasthuis (Noordoever) of Maasstad of Ikazia ziekenhuis (op de Zuidoever).

Verblijft u in een gemeentelijke opvanglocatie, dan kunt u ook naar de locatiemanager of verpleegkundige gaan.

Bekijk de video Zo werkt de zorg in Nederland: voorlichtingsvideo spoedzorg | Youtube.com.

Als u in een gemeentelijke opvanglocatie verblijft, meld u dan bij de locatiemanager, verpleegkundige of beveiliging. Zij kunnen dan voor u contact opnemen met de huisartsenpost.

Verblijf u bij een particulier? Bel dan zelf met de huisartsenpost.

Huisartsenpost Rotterdam Noord:

 • Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam
 • Telefoonnummer: 010 466 95 73

Huisartsenpost Rotterdam Zuid:

 • Maasstadweg 59a, 3079 DZ Rotterdam
 • Telefoonnummer: 010 290 98 88

Bekijk de video: Zo werkt de zorg in Nederland: voorlichtingsvideo huisartsenzorg | Youtube.com.

Nee, sinds 1 juli 2022 geldt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Uw zorgverlener kan daardoor de vergoeding van medische zorg eenvoudiger declareren.

Heeft u al een zorgverzekering? Vanaf 1 augustus heeft u geen zorgverzekering meer nodig om medische zorg te ontvangen, omdat u onder de RMO valt.

Meer informatie over deze regeling vindt u op RefugeeHelp - Gezondheidszorg - Zorgverzekering.

Het voorschrijven van medicijnen gebeurt door een arts. De arts schrijft een recept voor, deze kan bij de apotheek worden opgehaald.

Bekijk de video Zo werkt de zorg in Nederland: voorlichtingsvideo medicijngebruik | YouTube.

Als u in een gemeentelijke opvanglocatie verblijft, kunt u naar de locatiemanager of de verpleegkundige als die aanwezig is.
Verblijft u bij een particulier, dan kunt u zelf contact opnemen met een verloskundige praktijk in de buurt.

Bekijk de video Zo werkt de zorg in Nederland: voorlichtingsvideo zwangerschap | YouTube.

U kunt een zelftest doen. Deze zijn te koop in supermarkten, drogisterijen en apotheken. Informeer de locatiemanager of verpleegkundige als die aanwezig is. Als u positief test is het belangrijk dat u in isolatie gaat.

Regels over isolatie

Als u in een gemeentelijke opvanglocatie verblijft, hoeft u dat niet zelf te doen. Als u een zorgvraag heeft, meld u zich bij de locatiemanager of de verpleegkundige.  
Verblijft u bij een particulier? Dan kunt u naar de huisarts van het gastgezin.

Bekijk de video Zo werkt de zorg in Nederland: voorlichtingsvideo huisartsenzorg | Youtube.com.

Bij klachten kunt u zonder verwijzing naar een tandarts in de buurt van uw opvanglocatie. Alleen bij acute klachten is een vergoeding tot € 250 vanuit de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) mogelijk.

Kinderen van 0 tot 18 jaar zijn hierop een uitzondering. De tandartskosten voor hen worden gedekt door de subsidieregeling.

Doordat de tandartszorg in Nederland onder druk staat moet u soms wachten.

Bekijk de video Zo werkt de zorg in Nederland: voorlichtingsvideo tandartsenzorg | YouTube.com.

U kunt contact opnemen met het Centrum voor jeugd en gezin (CJG). Bel naar 088 201 00 00 of kijk op CJG Rijnmond.

U kunt terecht bij de Vraagwijzer voor vragen over bijvoorbeeld administratie, opvoeding, juridische kwesties, geld of gezondheid.

Het is een gratis loket van de gemeente Rotterdam. De Vraagwijzer zit op verschillende plekken in de stad en in het Oekraïne Huis, Pleinweg 196A. De Vraagwijzer is hier aanwezig op:

 • maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur
 • dinsdag van 13.00 uur tot 17.00 uur
 • donderdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

U kunt ook op alle andere Vraagwijzer-locaties langskomen.

Het wijkteam kan u ondersteunen bij vragen over opvoeding, relaties en overige problemen waarvoor meer gesprekken nodig zijn.

U kunt uzelf hier niet voor aanmelden. De Vraagwijzer, het Centrum voor jeugd en gezin, uw huisarts of een andere hulpverlener kunnen u doorverwijzen naar het wijkteam.

U kunt terecht bij GGDRotterdamRijnmond.nl of bij het Rode Kruis. Stuur uw vraag in een Whatsapp-bericht naar 06 - 48 15 80 53 met uw naam en telefoonnummer. U kunt ook een spraakbericht inspreken. Het Rode Kruis geeft in uw eigen taal antwoord.

Voor vragen over corona kunt u terecht bij Vragenovercorona.nl.

Voor vragen over over infectiezieken, tuberculose, vaccinaties en bevolkingsonderzoeken kunt u terecht bij Informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne | RIVM.

Op alle GGD-vaccinatielocaties kunt u zonder afspraak, gratis de 1e, 2e, of boosterprik krijgen. Neemt u een geldig ID-bewijs mee. Let op: locaties zijn niet alle dagen van de week open. Kijk voor actuele informatie op:

Coronavaccinatie (zonder afspraak) | GGD Rotterdam-Rijnmond

Registratie (BRP)

Verblijft u op dit moment in een hotel, boot of een van de andere gemeentelijke opvanglocaties? U hoeft niets te doen. De gemeente komt langs om uw registratie in orde te maken.

Heeft u zelf uw opvang geregeld, bijvoorbeeld bij een gastgezin, familie of vrienden?

Dan kunt u zich zonder afspraak registreren bij de volgende publiekslocatie:

Aanmelden kan tussen 12.00 uur en 13.00 uur op maandag tot en met vrijdag.

Er gelden de volgende voorwaarden:

 1. U moet de Oekraïense nationaliteit hebben.
 2. U moet een geldig internationaal paspoort meenemen
 3. Indien beschikbaar neemt u geboorteaktes, huwelijksakte en/of scheidingsakte van al uw gezinsleden mee
 4. U moet dit inschrijfformulier invullen (pdf). Of dit formulier in het Oekraïens (pdf). U moet het formulier geprint meenemen.
 5. Uw gastheer/vrouw moet dit formulier invullen (pdf) en geprint meenemen, met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan moet u wachten tot er andere mogelijkheden bekend zijn. Wij informeren u via deze webpagina.

Oekraïners kunnen ook in het Oekraïens Huis aan de Pleinweg 196a een afspraak maken om zich in de daaropvolgende week te registreren. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven.

Bekijk de video Inschrijving BRP | Youtube.com.

Door u te registreren in de BRP, heeft u recht op bepaalde voorzieningen in Nederland. Zoals onderdak, levensonderhoud, medische zorg en onderwijs. De gemeente deelt uw persoonsgegevens niet met andere (internationale) overheden.

Dit bewijs is een sticker in uw paspoort of op een los papier. Soms krijgt u een pasje (O-document). De sticker laat zien dat u tot 4 maart 2023 in Nederland mag zijn. Zonder dit bewijs mag u niet wonen of werken in Nederland.

U kunt via de IND een afspraak maken om de sticker te halen. De dichtstbijzijnde locatie is Rotterdam Ahoy aan de Ahoyweg 10 in Rotterdam. Deze locatie is open van 12 oktober tot en met 31 oktober van maandag tot en met vrijdag 9.00 en 17.00 uur.

Meer informatie over het verblijfsbewijs en het maken van een afspraak vindt u op de site van de IND.

Als u verhuist van een gastgezin of particuliere opvang naar een gemeentelijke opvanglocatie, dan moet u uw verhuizing doorgeven. Ook als u vanuit een gemeentelijke opvang locatie naar particuliere opvang verhuist, moet u uw verhuizing doorgeven. Als u in Rotterdam verhuist, naar een andere stad verhuist of vertrekt naar het buitenland dan moet u dat melden bij de gemeente.

Hieronder leggen wij u uit wat u in welke situatie moet doen. Bij de opvanglocaties en bij het Oekraïense Huis liggen formulieren die u kunt invullen. Een medewerker kan u hierbij helpen.

Als u naar een andere gemeente verhuist, meldt u zich in de nieuwe gemeente om uw verhuizing door te geven. Uw inschrijving bij BRP (Basisregistratie Personen) blijft ongewijzigd.

Verhuist u naar het buitenland, dan moet u zich bij de gemeente Rotterdam laten uitschrijven. Uw inschrijving bij BRP (Basisregistratie Personen) vervalt.

Leefgeld

Als u bij een gemeentelijke opvanglocatie of een gastgezin verblijft, krijgt u elke maand leefgeld. U moet zich dan inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hoe u dat doet, leest u onder de vraag: Hoe kan ik mij registreren in Nederland?

Ongeveer 5 werkdagen na uw inschrijving, is uw registratie in de BRP zichtbaar. Zodra de registratie zichtbaar is, krijgt u binnen 7 werkdagen een uitnodiging om een speciale bankpas op te halen.

Op deze speciale bankpas storten wij uw leefgeld. Het duurt dus iets meer dan 2 weken na uw inschrijving in de BRP voordat u leefgeld krijgt.

We zetten het leefgeld iedere 5e van de maand op uw pas. Als u zich later in de maand in Rotterdam inschrijft, wordt de uitkering naar rato berekend en direct betaald. Verhuist u binnen Nederland naar een andere gemeente, dan heeft u bij uw huidige gemeente voor die maand al leefgeld ontvangen en start het leefgeld per de eerste van de volgende maand.

U kunt uw leefgeld ook laten storten op een persoonlijke bankrekening. U moet dan wel een Nederlandse bankrekening hebben of deze openen.

In de tabel ziet u welk bedrag u krijgt per maand. Deze bedragen gelden tot 1 februari 2023. Het bedrag is opgebouwd uit budgetten voor voeding, persoonlijke uitgaven en woonkosten. Het leefgeld voor minderjarige kinderen worden aan de ouder uitbetaald en op zijn/haar pas gezet.

Bedragen leefgeld, per persoon per maand

Voor wie Voeding Persoonlijke uitgaven Woonkosten Totaal
Personen in de gemeentelijke opvanglocaties met volpension - € 55 - € 55
Personen in de gemeentelijke opvanglocaties zonder volpension € 205 € 55 - € 260
Personen in een gasthuishouden (meerderjarig) € 205 € 55 € 215 € 475
Personen in een gasthuishouden (minderjarig) € 205 € 55 € 55 € 315

Vanaf 1 februari 2023 veranderen de leefgeldbedragen. Ook veranderen regels over wanneer u geen leefgeld meer krijgt. Kijk bij Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne (Rijksoverheid.nl) om te zien hoeveel leefgeld u vanaf 1 februari krijgt en om te lezen welke regels veranderen.

Nee, u kunt alleen komen als u een uitnodigingsbrief heeft gekregen. U kunt niet zelf een afspraak maken.

Nee, dat kan helaas nog niet. We werken aan een oplossing. Tot die tijd is het heel belangrijk dat u zelf komt op het tijdstip dat in de brief staat. Zo krijgt u op tijd de bankpas en het leefgeld.

Nee, de pas kan alleen door u zelf opgehaald worden.

Heeft u een partner of kinderen? Dan kunt u alleen komen. Uw partner of kinderen hoeven dan niet mee te komen.

Een brief met BSN-nummer en een geldig identiteitsbewijs.

In de gemeentelijke opvanglocatie krijgt u maaltijden en een slaapplaats aangeboden van de gemeente. U heeft daarom geen recht op geld voor voeding- of woonkosten.

Nee, het is een speciale pas van de gemeente. De enige die geld op de pas kan storten is daarom ook de gemeente. Er kan maximaal 2000 euro op deze bankpas staan.

U kunt via Prepaid Saldo uw saldo opvragen door uw klantnummer en veiligheidscode in te voeren. Het klantnummer (10 cijfers) en de veiligheidscode (4 cijfers) staan op uw bankpas vermeld. Via de website kunt u ook uw transacties inzien.

Wanneer u de bankpas voor leefgeld kwijt bent, kunt u zich melden bij de stadswinkel in het stadhuis. Daar ontvangt u éénmalig een nieuwe bankpas. Het saldo van uw oude pas wordt automatisch na één werkdag op uw nieuwe pas overgezet. Hetzelfde geldt bij het kwijtraken en/of vergeten van uw pincode.

Als u een paar dagen de stad uit gaat, bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek, hoeft u uw leefgeldpas niet in te leveren.

 • Tijdelijk vertrek

Als u tijdelijk vertrekt voor maximaal 28 dagen behoud u het leefgeld. Na 28 dagen stoppen we het leefgeld. Dit gaat in vanaf de volgende kalendermaand.

 • Permanent vertrek

Als u vertrekt uit Nederland en niet meer terugkeert, dan moet u zich bij de gemeente Rotterdam laten uitschrijven: Vertrek naar het buitenland. Uw leefgeld stopt vanaf de volgende kalendermaand. Ook moet u het definitieve vertrek melden bij de IND voor het intrekken van de procedure Tijdelijke Bescherming. Dit kan via een formulier op de website van de IND: Verklaring vrijwillig vertrek uit Nederland (ind.nl).

 • Onaangekondigd vertrek

Als u onaangekondigd vertrekt, kunnen we het leefgeld per de datum van constatering beëindigen.

Terugkeer

Bij terugkeer kunt u zich opnieuw melden bij de gemeente Rotterdam. Dat kan bij de Stadswinkel Centrum aan de Coolsingel 40 in Rotterdam. We kunnen dan opnieuw beoordelen of u recht heeft op leefgeld.

Geef het altijd aan ons door als uw situatie verandert. Dat doet u met het 'Wijzigingsformulier leefgeld'.

Verandert uw woonsituatie? Dan leest u onder Wanneer krijg ik leefgeld en hoeveel krijg ik? of de hoogte van uw leefgeld hierdoor verandert.  

Als u aan het werk gaat heeft u niet langer recht op leefgeld.

U kunt dit wijzigingsformulier op een publiekslocatie van de gemeente langsbrengen, per post versturen of mailen naar OekraineInkomenWI@rotterdam.nl.

Het leefgeld is een noodvoorziening, bedoeld voor mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het leefgeld stopt als u zelf kunt voorzien in uw levensbehoefte, bijvoorbeeld door betaald werk. Als u gaat werken, moet u dit doorgeven. Dit kan via het 'Wijzigingsformulier leefgeld'.

U kunt dit wijzigingsformulier op een publiekslocatie van de gemeente langsbrengen, per post versturen of mailen naar OekraineInkomenWI@rotterdam.nl.

De gemeente Rotterdam stopt ook met het uitbetalen van leefgeld als u verhuist naar een andere gemeente in Nederland of vertrekt naar het buitenland. Verhuist u binnen Nederland, dan zal de nieuwe gemeente uw leefgeld per de eerste van de volgende maand uitbetalen. Uw verhuizing geeft u door aan de gemeente Rotterdam. Hoe dat moet, leest u bij de vraag: 'Ik wil verhuizen, wat moet ik doen?'.  

Als de landelijke regeling voor leefgeld verandert, dan leest u dat op deze pagina.

Werk

 • In Rotterdam is een informeel (vaak gratis) aanbod in buurthuizen en bibliotheken. Er is ook een formeel aanbod van taalscholen waarvoor u moet betalen. Op www.beterintaal.nu/kaart vindt u het Rotterdamse taalaanbod.
 • NLTraining (landelijk) biedt voor iedereen vanaf 18 jaar gratis online taaltrajecten aan op verschillende niveaus. U kunt zich hier inschrijven. Bij de inschrijving is de volgende informatie van u nodig: BSN nummer, adres waar u verblijft in Nederland, e-mail en/of telefoon, het nummer van uw ID bewijs (bijvoorbeeld rijbewijs, (tijdelijke) verblijfsvergunning of reisdocument).

Ja, vanaf 1 april mogen vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland werken. Hiervoor hoeft er geen werkvergunning aangevraagd te worden door de werkgever.
Wel heeft u een verblijfsbewijs nodig van de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst). Zie ook: Staat u ingeschreven in de BRP? Haal dan uw officiële verblijfsbewijs van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst).

Lees meer over werk voor vluchtelingen op Rijksoverheid.nl.

Ja, in het Oekraïne Huis aan de Pleinweg 196a kunt u langs bij Hallo Werk. Daar kunt u informatie krijgen over werken in Nederland.

 • Informatiepunt Pleinweg 196a:
  open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Hallo Werk is een platform dat werkzoekenden en werkgevers direct met elkaar in contact brengt. Met een profiel op Hallo Werk vergroot u de kans om werk te vinden.

Op RefugeeHelp vindt u meer informatie over het vinden van werk.

Op betaalvereniging.nl/oekraine vindt u meer informatie over hoe u een betaalrekening bij een bank opent.
Sinds 3 oktober is het voor Oekraïense vluchtelingen mogelijk om met vier aanvullende soorten identiteitsbewijzen een betaalrekening te openen. Meer informatie vindt u op de website van Betaalvereniging Nederland.

Als u een eigen bankrekening geopend hebt, moet u uw bankrekeningnummer doorgeven aan de gemeente. Vul hiervoor het 'Wijzigingsformulier bankrekening' in.

U kunt dit wijzigingsformulier opeen publiekslocatie van de gemeente langsbrengen, per post versturen of mailen naar OekraineInkomenWI@rotterdam.nl.

Nee, het hebben van betaald werk heeft geen gevolgen voor het verblijf in een gemeentelijke opvanglocatie.

Wanneer u betaald werk hebt, stopt alleen de verstrekking van het leefgeld. Andere redenen voor het stoppen van het leefgeld leest u onder: Wanneer stopt de verstrekking van het leefgeld?

Als u gaat werken, moet u dit doorgeven. Dit kan via het ‘Wijzigingsformulier leefgeld’.

U kunt dit wijzigingsformulier opeen publiekslocatie van de gemeente langsbrengen, per post versturen of mailen naar OekraineInkomenWI@rotterdam.nl.

Als iemand uit uw gezin gaat werken dan blijft het leefgeld voor de overige gezinsleden gewoon doorlopen. Degene die gaat werken, moet dit doorgeven. Dit kan via het 'Wijzigingsformulier leefgeld'.

U kunt dit wijzigingsformulier opeen publiekslocatie van de gemeente langsbrengen, per post versturen of mailen naar OekraineInkomenWI@rotterdam.nl.

Onderwijs en kinderopvang

Het nieuwe schooljaar 2022-2023 is gestart op maandag 22 augustus.

Oekraïense leerlingen van 4-12 jaar gaan naar het primair onderwijs. Kinderen van 6-12 jaar krijgen daar ongeveer een jaar zogeheten Nieuwkomersonderwijs. Ze leren de Nederlandse taal en cultuur. Het onderwijs is aangevuld met Oekraïens vakonderwijs (zoals taal, rekenen)
Leerlingen van 12-16 jaar gaan naar het voortgezet onderwijs. In een schakelklas met nieuwkomers leren ze in ongeveer 2 jaar de Nederlandse taal en cultuur. In het voortgezet onderwijs is Oekraïens onderwijs een naschools aanbod.
Na het Nieuwkomersonderwijs stromen leerlingen door naar het Nederlandse onderwijs, afhankelijk van de verblijfsduur van de vluchtelingen.

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn in Nederland leerplichtig. Leerlingen van 16 tot 18 jaar zijn verplicht een startkwalificatie te halen. Dit staat in de Leerplichtwet.

Er is één tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïense kinderen:

Schakelschool ‘De Gaffel’. Gaffelstraat 63b (ingang aan het Toni Koopmanplein 114) in het Oude Westen. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Lestijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14 uur. Woensdag van 8.30 uur tot 13 uur.

In Nederland zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. In het volgende Engelstalige filmpje wordt meer verteld over het Nederlandse onderwijsstelsel:

The Dutch School System explained | YouTub.com.

Uw kind moet ingeschreven staan in de BRP. Hoe u dat doet, leest u onder de vraag: Hoe kan ik mij registreren in Nederland?

Aanmelden bij de centrale schoollocatie, Basisschool De Gaffel

 • op locatie Gaffelstraat 63b (ingang aan het Toni Koopmanplein 114).
 • of per e-mail naar info@gaffelschool.nl

De Gaffel is voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Voor kinderen van 4 en 5 jaar die geen oudere broers of zussen hebben, kan direct contact worden gelegd met een basisschool dichtbij uw verblijfplaats.

Gaat uw kind al naar Nieuwkomersonderwijs of naar een reguliere school in de buurt? Dan kan uw kind hier gewoon aangemeld blijven. Dit geldt ook voor het VO Nieuwkomersonderwijs.

0- tot 4-jarigen:

2- tot 4-jarigen:

 • Rotterdamse peuteropvang (16 uur per week, gratis, aanmelden bij aanbieder).

4- en 5-jarigen:

 • Voor 4-5 jarigen wordt vanaf 22 augustus naar plek gezocht op reguliere Nederlandse scholen.

4- tot 12-jarigen:

 • Voorschoolse (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO). Instroom bij reguliere kinderopvang als er plek is.

Deze groep kan zich via de volgende websites aanmelden voor onderwijs. Het schooljaar 2022-2023 begint op donderdag 1 september 2022.  

Om toegang te krijgen tot Voortgezet Onderwijs (VO) Nieuwkomersonderwijs moet uw kind (in de leeftijd van 12 tot en met 19 jaar) zich laten testen. Heeft uw kind deze test nog niet gedaan? U kunt zich aanmelden met het formulier:

Intake ISK | Koers VO

Deze testen zijn eind augustus afgenomen.

De testen worden afgenomen door Koers VO en duren een uur. De test bepaalt het niveau van de leerling en aansluitend volgt een schooladvies. Hierbij wordt ook gekeken naar uw verblijfslocatie. Met dit schooladvies kunnen ouders de leerling aanmelden en inschrijven voor VO. Dit is mogelijk vanaf 22 augustus.

Nieuwkomersonderwijs, is na de zomervakantie gestart op 22 augustus bij De Gaffel aan de Gaffelstraat 63b (ingang aan het Toni Koopmanplein 114).

De Gaffel:

 • Tram 21, 23 en 24: uitstappen halte Tiendplein en dan nog 6 minuten lopen.
 • Tram 4: uitstappen halte Bloemkwekersstraat en dan nog 5 minuten lopen.

Per leerling wordt er gekeken naar de vervoerskosten. U krijgt hierover een vervoersvoorstel van ons.

Hieronder leest u of uw kind gratis gebruik mag maken van het OV:

 • Kinderen tot 4 jaar kunnen altijd gratis reizen in Nederland.
 • Kinderen van 4 tot 12 jaar hebben recht op gratis openbaar vervoer binnen Rotterdam. Lees hier hoe u dat kunt aanvragen: Gratis OV voor kinderen (4 tot 12 jaar). Buiten Rotterdam moeten kinderen betalen.
 • Kinderen tussen 12-18 jaar die verder dan 6 km moeten met openbaar vervoer naar een isk-school hebben recht op vergoeding.

In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar verplicht om naar school te gaan. Voor kinderen uit bijvoorbeeld Oekraïne hebben we het Nieuwkomersonderwijs. Wilt u hierop aanvullend uw kind nog thuisonderwijs is dit natuurlijk mogelijk.

Het ministerie van Onderwijs van Oekraïne heeft een schema van lessen gemaakt voor de klassen 1-11:

Ja, dit is mogelijk. In het najaar wordt er een besluit verwacht over de tegemoetkoming in de studiekosten en de studiefinanciering. Zodra daar meer informatie over is, kunt u dat lezen op de website van het Universitair Asiel Fonds (UAF).

Studenten kunnen zich nu inschrijven bij de universiteit of hogeschool naar keuze. De kosten van de studie worden niet vergoed. Een aantal universiteiten en hogescholen hanteren wel een lager collegegeld tarief. Dit verschilt per opleiding. U kunt zich oriënteren via de websites van de universiteiten en hogescholen.

Veelgestelde vragen Oekraïense studenten | Universiteitenvannederland.nl.

Overig

Aan de Pleinweg 196a in Rotterdam is het Oekraïens Huis geopend waar Oekraïense vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn vrijwilligers uit de Oekraïense gemeenschap binnen Nederland aanwezig. Daarnaast is er een medewerker van de Vraagwijzer aanwezig die vragen kan beantwoorden over financiën, zorg en scholing.

Bovenaan deze webpagina vindt u de openingstijden van het Oekraïens Huis en de Vraagwijzer op deze locatie.

Er zijn verschillende landelijke en lokale stichtingen voor Oekraïners in Nederland.

In Nederland kunt u sommige zaken (alleen) online regelen. Zoals inschrijven in het onderwijs, bankzaken regelen, aangifte doen bij de politie of een afspraak maken met de gemeente. Om in te loggen bij de websites van deze organisaties heeft u een DigiD nodig. Dit is een soort digitaal paspoort waarmee u zich veilig kunt identificeren. Uw persoonlijke gegevens blijven goed beschermd. Als u een BSN-nummer heeft, kunt u hier een DigiD aanmaken.

Ja, Oekraïense rijbewijzen van mensen die onder de Richtlijn Tijdelijke bescherming vallen zijn in de hele Europese Unie (EU) geldig. Dit geldt voor alle type rijbewijzen (A, B, C, D). Onder voorwaarde dat het rijbewijs niet verlopen is. Ook rijbewijzen in cyrillisch schrift zijn geldig.

Bent u uw rijbewijs kwijt of is het gestolen? Dan mag u op dit moment niet rijden. De Europese Unie onderzoekt nog wat u dan moet doen. Op de website van de EU vindt u meer over reizen binnen de EU.

Sinds 15 juni 2022 kunnen Oekraïners in Nederland eenmalig maximaal 10.000 contante hryvnia omwisselen. U kunt hiervoor terecht bij GWK Travelex. Meer informatie vindt u op refugeehelp.nl/cash.

 • Kinderen tot 4 jaar kunnen altijd gratis reizen in Nederland.
 • Kinderen van 4 tot 12 jaar hebben recht op gratis openbaar vervoer binnen Rotterdam. Lees hier hoe u dit kunt aanvragen: Gratis OV voor kinderen (4 tot 12 jaar) Buiten Rotterdam moeten kinderen betalen.
 • Kinderen tussen 12-18 jaar die verder dan 6 km moeten met openbaar vervoer naar een isk-school hebben recht op vergoeding.
 • Bent u ouder dan 66 jaar en 4 maanden, dan heeft u recht op gratis openbaar vervoer binnen Rotterdam: Gratis OV voor AOW-gerechtigden. Buiten Rotterdam moet u betalen.  
 • Als u niet binnen één van de bovenstaande categorieën valt dan is openbaar vervoer in Nederland niet gratis.

Dat kan niet, daarvoor heeft u een DigiD of bankrekening nodig. Onder Op een website wordt naar mijn DigiD gevraagd. Wat is dat en hoe kom ik aan een DigiD? leest u hoe u een DigiD aan kunt vragen. Op betaalvereniging.nl/oekraine/ vindt u meer informatie over hoe u een betaalrekening bij een bank opent.

Alleen als de school verder weg ligt dan 6 km van het huisadres heeft het kind recht op een compensatie voor het openbaar vervoer. Hij/zij kan via leerlingvervoer een abonnement aanvragen. Hiervoor is een persoonlijke ov-chipkaart nodig. Om dit aan te vragen gaat u naar Leerlingenvervoer. Onder Op een website wordt naar mijn DigiD gevraagd. Wat is dat en hoe kom ik aan een DigiD? leest u hoe u een DigiD aan kunt vragen. Op betaalvereniging.nl/oekraine/ vindt u meer informatie over hoe je een betaalrekening bij een bank opent.

 • Gratis lang parkeren kan op de P+R Beverwaard (Edo Bergsmaweg). Vanuit de P+R locatie kunt u met tramlijn 23 terug naar het centrum. Op de kaart Parkeren in Rotterdam vindt u overige parkeerplekken in de stad. De meeste P+R-plekken zijn 72 uur gratis als u met het OV verder reist.
 • Wilt u uw auto dicht bij uw accommodatie parkeren? Maar staat deze in een gebied in Rotterdam met betaald parkeren? Dan kunt u een parkeervergunning voor bewoners aanvragen. Met een parkeervergunning voor bewoners kunt u voor een lager bedrag parkeren in uw vergunningsgebied. Maar met deze parkeervergunning heeft u geen recht op een plek voor de deur. U vraagt een parkeervergunning aan voor de parkeersector waar u woont. In sommige parkeersectoren is er een wachtlijst. U kunt hier een vergunning aanvragen.
 • Als u uw auto parkeert in Rotterdam, is het belangrijk dat u netjes parkeert in de daarvoor bestemde parkeervakken. Anders riskeert u een boete.

Er is een gratis vertaalwebsite Pryv.it ('Hallo, hoe gaat het ermee' in het Oekraïens). De tool is gratis beschikbaar op de website er hoeft geen app voor gedownload te worden. Met de tool kunt u gesprekken en berichten in het Nederlands, Engels en Oekraïens direct vertalen. Op de website Pryvit - Spreek iedere taal is te lezen hoe de tool werkt.

De communicatiekaart met pictogrammen, Nederlandse en Oekraïense woorden (pdf, niet digitaal toegankelijk) kan u ook helpen tijdens een gesprek.

Meer informatie

Veel mensen bieden hulp, maar helaas is niet iedereen te vertrouwen. Daarom is het belangrijk om alert te zijn op een aantal punten. Deze zijn hier te lezen:

Op Refugeehelp.com vindt u meer informatie voor Oekraïense vluchtelingen. Vragen aan de gemeente kunt u mailen naar hulpoekraine@rotterdam.nl.

Op de pagina Nieuw in Rotterdam vindt u meer informatie voor nieuwkomers. Gebruik de Google Translate knop rechts bovenaan de pagina om de pagina te vertalen.