Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Gepubliceerd op: 04-02-2021
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/tonk/
Ga naar de hoofdinhoud

Is uw inkomen door corona erg gedaald en kunt u uw woonlasten niet meer betalen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Inwoners van Rotterdam kunnen TONK tot en met 30 juni 2021 aanvragen.

Wat is TONK?

TONK is een eenmalig bedrag voor uw woonlasten. Woonlasten zijn:

 • de huur en eventuele servicekosten tot 48 euro. De huur is zonder gas, water en licht.
 • het bedrag dat u per maand aan hypotheek betaalt, de bruto hypotheekrente en eventuele VvE-kosten tot maximaal 100 euro.

Wie TONK krijgt, krijgt één keer 750 euro of 1.500 euro per huishouden. De hoogte van het bedrag hangt af van:

 • uw huishouden (1 persoon of meer personen)
 • de verhouding tussen uw netto-inkomen en uw woonlasten.

Voor TONK geldt onder andere:

 • U woont in Rotterdam.
 • U of uw eventuele partner was op 1 januari 2021 18 jaar of ouder.
 • U woont in een zelfstandige woonruimte.
 • Uw inkomen is tussen januari 2020 en januari 2021 minimaal 25 procent gedaald.
 • Uw woonlasten in januari 2021 zijn minimaal 35 procent van uw inkomen in januari 2021. Dit hangt af van uw leefsituatie en uw inkomen.

Wilt u weten of u TONK kunt aanvragen?

Vul eerst de vraagboom hieronder in. Vul daarna de rekenmodule in en dan pas het aanvraagformulier.

U vult alleen de inkomsten in die voor u gelden.

U geeft voor de maanden januari 2020 en januari 2021 op:

 • inkomen uit loondienst
 • inkomsten uit eigen bedrijf
 • inkomen uit huur of onderhuur
 • partneralimentatie
 • pensioen
 • een uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Tozo
 • Studiefinanciering.

*U bent ondernemer. We vragen u inkomsten uit eigen bedrijf op te geven voor de maand januari 2020 en de maand januari 2021.

 • Beschikt u over inkomstengegevens in kwartaaloverzichten? Dan kunt u deze gegevens gebruiken. U moet deze (gedeeltelijk) uploaden bij de aanvraag TONK.
 • Beschikt u niet over inkomstengegevens? De Rijksoverheid heeft regels opgesteld hoe u uw inkomsten uit eigen bedrijf per maand kunt berekenen. De informatie vindt u op www.rotterdam.nl/tozoinkomsten. U kunt deze richtlijnen gebruiken, ook als u geen Tozo ontvangt. Maak van uw berekening een document. U moet deze uploaden bij de aanvraag TONK.

Rekenmodule

Een illustratie van een rekenmachine

Ga verder met de rekenmodule.

U heeft bij het invullen gegevens nodig over uw woonlasten en uw inkomen van januari 2020 en januari 2021.

Voor een goede weergave vult u de rekenmodule in op uw computer.  

U uploadt alleen de documenten die voor u gelden.

 • Een duidelijke foto of kopie van uw Nederlandse paspoort of identiteitsbewijs, uw identiteitskaart of paspoort uit een EER-land of uw verblijfsvergunning.

U moet als bewijsstukken voor zowel januari 2020 als januari 2021 deze documenten aanleveren:

 • Bij inkomen uit loondienst: loonstroken of bankafschriften
 • Bij inkomsten uit eigen bedrijf
 • Bij inkomen uit huur of onderhuur: een huurovereenkomst of bankafschriften
 • Bij een koopwoning: bankafschriften van de hypotheekbetalingen en betaling aan de VvE
 • Bij een huurwoning: bankafschriften van de huurbetalingen en servicekosten
 • Bij partneralimentatie: een bankafschrift met de hoogte van de alimentatie
 • Bij pensioen: een pensioenspecificatie of bankafschrift
 • Bij een uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering: een uitkeringsspecificatie
 • Bij Tozo: een uitkeringsspecificatie
 • bij studiefinanciering: een specificatie of een bankafschrift.

*U bent ondernemer. We vragen u inkomsten uit eigen bedrijf op te geven voor de maand januari 2020 en de maand januari 2021.

 • Beschikt u over inkomstengegevens in kwartaaloverzichten? Dan kunt u deze gegevens gebruiken. U moet deze (gedeeltelijk) uploaden bij de aanvraag TONK.
 • Beschikt u niet over inkomstengegevens? De Rijksoverheid heeft regels opgesteld hoe u uw inkomsten uit eigen bedrijf per maand kunt berekenen. De informatie vindt u op www.rotterdam.nl/tozoinkomsten. U kunt deze richtlijnen gebruiken, ook als u geen Tozo ontvangt. Maak van uw berekening een document. U moet deze uploaden bij de aanvraag TONK.

We controleren uw gegevens bij de aanvraag, maar kunnen deze ook achteraf controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u opvragen.

Aanvraagformulier TONK

Een tekening van een laptop.

Heeft u de vraagboom en de rekenmodule ingevuld en alle documenten digitaal bij de hand? Dan kunt u TONK aanvragen. Vul het digitale formulier in via tonk.rotterdam.nl.

U kunt alleen met DigiD een aanvraag indienen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan eerst aan.

Wilt u meer weten?

Kijk of uw vraag bij de veelgestelde vragen hierna staat. Heeft u daarna nog vragen of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van TONK? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010 of e-mail tonk@rotterdam.nl.

Openingstijden 14 010:

 • maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 20.00 uur
 • zaterdag: van 9.00 tot 17.00 uur

Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden.

Of kijk op pagina Rondkomen. Voor ondernemers: kijk op pagina Tozo.

Veelgestelde vragen over TONK aanvragen

Een eenpersoonshuishouden is een huishouden dat uit 1 persoon bestaat.

Een meerpersoonshuishouden is een huishouden dat uit twee of meer personen bestaat. Bijvoorbeeld:

 • een huishouden van niet-gehuwde paren (met en zonder kinderen)
 • een huishouden van gehuwde paren (met en zonder kinderen)
 • eenouderhuishoudens
 • overige huishoudens (bijvoorbeeld samenwonende broers, samenwonende vrienden).

Een partner is iemand met wie u een gemeenschappelijke huishouding voert en daarbij (ook financieel) van elkaar afhankelijk ben. U bent partner als u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Zo niet, dan bent u ook partner als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
 • U bent samen eigenaar van een eigen woning waarin u allebei woont.
 • U bent voor de belastingdienst fiscaal partner.

Een zelfstandige woonruimte is een woning met een eigen toegangsdeur, die van binnen en buiten op slot kan. Zoals een flat, een rijtjeshuis of een woonwagen. In de woning moet in elk geval aanwezig zijn: een eigen woon(slaapkamer)kamer, een eigen keuken en een eigen toilet.

Ja, u kunt TONK aanvragen als u een Tozo-uitkering ontvangt. Dit geldt alleen voor ondernemers die als inwoner ingeschreven staan bij gemeente Rotterdam. Woont u niet in Rotterdam? Vraag TONK dan bij uw eigen gemeente aan.

Ja. Als u in januari 2021 een Tozo-uitkering ontving moet u deze opvoeren als inkomen als u TONK aanvraagt.

 • Als uw inkomensterugval in januari 2021 minder is dan 25 procent ten opzichte van januari 2020.
 • Als uw woonlasten aan huur of hypotheek minder dan 35 procent van uw huidige inkomen zijn.
 • Als u en uw eventuele partner beiden op 1 januari 2021 jonger waren dan 18 jaar.
 • Als u en uw eventuele partner beiden op 1 januari 2021 AOW ontvingen.
 • Als u of uw eventuele partner woonkostentoeslag of huurtoeslag ontvangen.
 • Als u niet in een zelfstandige woonruimte woont.

Nee. De gemeente heeft de controlemomenten voor TONK vastgesteld op januari 2020 en januari 2021.

Januari 2021 was het moment dat de economische gevolgen van de coronamaatregelen het grootst waren. U kunt misschien wel een beroep doen op andere ondersteuningsmogelijkheden voor hoge woonlasten, zoals de huurtoeslag en de woonkostentoeslag. Kijk hiervoor op www.rotterdam.nl/rondkomen.

Als u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u op uw scherm de melding dat uw aanvraag is ontvangen.

U vult ook uw e-mailadres in aan het begin van het aanvraagformulier. U ontvangt dan een bevestiging per e-mail.

Wilt u een kopie van uw aanvraag? Die kunt u downloaden in Mijn Loket. Daarvoor heeft u uw DigiD nodig.

We doen ons best uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit.

 

Uw partner moet de aanvraag ook digitaal ondertekenen. Uw partner heeft hiervoor DigiD nodig. Het ondertekenen gaat via tonk.rotterdam.nl.

 1. Uw partner komt bij het aanvraagformulier dat u ingevuld heeft.
 2. Uw partner klikt vervolgens op de button 'Aanvraag controleren en ondertekenen'.
 3. Nadat uw partner met de eigen DigiD ingelogd is, verschijnt uw aanvraag en kan uw partner op de button 'Ondertekenen en indienen' klikken.
 4. Aan het eind van het formulier klikt uw partner nogmaals op 'Ondertekenen'.

Na ondertekening door uw partner is uw aanvraag klaar. Dan komt uw formulier bij ons binnen en start de behandeling van uw aanvraag.

Nee. U kunt de TONK alleen laten uitbetalen op uw eigen privé-rekeningnummer.

Als u uw aanvraag volledig indient, doen we ons best uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Binnen 4 weken ontvangt u een brief als we een besluit hebben genomen.

Als uw aanvraag niet volledig is en we meer gegevens van u nodig hebben, ontvangt u daarover bericht. Het kan dan langer duren voordat u een besluit van ons ontvangt.

Onder aan het besluit dat u ontvangt, staat hoe u bezwaar kunt maken. Als u online bezwaar maakt, kunnen we uw bezwaar snel afhandelen.

Veelgestelde vragen over inkomen, wonen en betaling

TONK is een eenmalig bedrag voor uw woonlasten. Voldoet u aan de voorwaarden en geeft u de gevraagde gegevens juist door? Dan hoeft u niets terug te betalen.

Nee, TONK valt onder de bijzondere bijstand en telt niet mee als inkomen over 2021.

Beschikt u over inkomstengegevens in kwartaal- of jaaroverzichten? Dan kunt u deze gegevens gebruiken. U moet deze uploaden bij de aanvraag TONK.

Beschikt u niet over inkomstengegevens? De Rijksoverheid heeft regels opgesteld hoe u uw inkomsten uit eigen bedrijf per maand kunt berekenen. De informatie vindt u op www.rotterdam.nl/tozoinkomsten. U kunt deze richtlijnen gebruiken, ook als u geen Tozo ontvangt. Maak van uw berekening een document. U moet deze uploaden bij de aanvraag TONK.

Meer informatie over rondkomen en ondersteuning vindt u op www.rotterdam.nl/rondkomen. U kunt ook bellen naar 14 010. Ondernemers kunnen ook terecht bij www.rotterdam.nl/tozo.

Nee, u kunt geen voorschot ontvangen. Wij proberen elke aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Heeft u in de tussentijd financiële problemen? Kijk dan op www.rotterdam.nl/rondkomen. Daar vindt u meer informatie en mogelijkheden voor ondersteuning.

Nee, dit heeft geen gevolgen. Voor uw recht op TONK kijken we naar uw situatie in januari 2021. U hoeft dus niets terug te betalen.

Nee, dit heeft geen gevolgen. Voor uw recht op TONK kijken we naar uw situatie in januari 2021. U hoeft dus niets terug te betalen.

Nee, dat heeft geen gevolgen. Het recht op TONK bepalen we aan de hand van uw situatie in januari 2021. U hoeft dus niets terug te betalen.

Veelgestelde algemene vragen

Gemeenten kunnen zelf bepalen hoeveel TONK zij geven. TONK is een vorm van bijzondere bijstand. Bij bijzondere bijstand kunnen gemeenten allerlei keuzes zelf maken, rekening houdend met de situatie in de eigen gemeente.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2021.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie over TONK? Neem dan contact met ons op via telefoon 14 010 of e-mail tonk@rotterdam.nl.

Openingstijden 14 010:

 • maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 20.00 uur
 • zaterdag: van 9.00 tot 17.00 uur

Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden.

Of kijk op pagina Rondkomen. Voor ondernemers: kijk op pagina Tozo.