Samenwerken in de buitenruimte
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/samenwerken-ondergrond/
Ga naar de hoofdinhoud

Gemeente Rotterdam, netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf werken waar mogelijk samen in de ondergrond aan riolering en energie-, drinkwater- en gasnetwerk. Zo beperken we de overlast voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

En blijft de stad zo bereikbaar mogelijk.

Schoon water uit de kraan, gas en elektriciteit wanneer je maar wil en een goed werkend riool. Dat is voor iedereen in Rotterdam vanzelfsprekend en dat houden we graag zo. Stedin, Evides Waterbedrijf en gemeente Rotterdam moeten de komende jaren veel onderhoud doen aan de leidingen. Daar gaat u ongetwijfeld wat van merken. Daarom leggen wij graag uit waarom deze werkzaamheden nodig zijn en wat ze voor u betekenen.

De Rotterdamse opgave

Tot 2030 moeten we kilometers leidingen vervangen. Zo’n 500 km gasleidingen, 600 km riolering en vele kilometers elektriciteitskabels en drinkwaterleidingen in Rotterdam. Daar zijn we al jaren hard mee bezig en ook komende jaren vervangt de gemeente gemiddeld veertig kilometer riolering en Stedin circa dertig kilometer gasleidingen per jaar. Daarnaast gaan we steeds meer over op duurzame energie. Ook dat betekent veel extra werkzaamheden. Alles bij elkaar moet er veel gebeuren en dat maakt het extra belangrijk zo efficiënt mogelijk te werken. Om dit voor elkaar te krijgen ondertekenden de drie partijen een overeenkomst: Samenwerken in de buitenruimte (pdf). Inmiddels zijn ongeveer veertig samenwerkingsprojecten aangewezen en is een aantal hiervan in uitvoering.

Aannemers positief

Door aannemers in een vroeg stadium te betrekken bij uit te voeren werkzaamheden, kunnen we onderhoudsprogramma’s efficiënter plannen en uitvoeren. Evaluaties van projecten waarin we intensief samenwerken, tonen die meerwaarde ook aan. De betrokken aannemers zijn positief over het voortzetten en uitbreiden van de samenwerking.

'We maken nu maar één keer de straat open. We spreken met één mond en als we weg zijn komen de drie partijen voorlopig niet meer terug, daar kun je vanuit gaan!’

Bert Wijbenga - wethouder buitenruimte

Ook de buitenruimte verbeteren

De werkzaamheden in de ondergrond combineren we met onderhoud ‘op straat’. Waar het kan, kunnen we bij de herinrichting van een wijk of straat rekening houden met wensen van bewoners en ondernemers. Anders gezegd: als de straat open gaat, kunnen we net zo goed kijken of er nog ruimte is voor dat extra parkeervak. Of juist een hoekje groen aanleggen, waarmee onze stad weer wat groener wordt.

Wat gaat u ervan merken?

Door werkzaamheden aan rioleringen en gas- en waterleidingen zoveel mogelijk te bundelen, slaan we drie vliegen in één klap:

  • de stad wordt beter, mooier en prettiger om in te leven
  • we kunnen efficiënter en daarmee sneller werken
  • we beperken de overlast voor bewoners en bedrijven, door de stad maximaal bereikbaar te houden.

Bekijk de video (oktober 2018) hieronder waarin we onze samenwerking in gezamenlijke projecten toelichten.

Meer informatie

Voor meer informatie over samenwerken in de ondergrond of interesse in deze manier van samenwerken kunt u contact opnemen met Derk-Jan Raven.