Spring naar het artikel

Voormalig Maaseiland Rozenburg heeft een centrale plek in het Rotterdamse havengebied. Deze groene parel gaat ieder voorjaar ‘in bloei’. u kunt dan genieten van natuur, water, het dorp en de haven. Rozenburg telt ongeveer 12.500 inwoners.

Het dorp Rozenburg ligt op het gelijknamige eiland en is van oorsprong een agrarische gemeenschap. Door de komst van de Rotterdamse haven is dat veranderd. In 2010 werd Rozenburg als zelfstandige gemeente opgeheven en hoort nu bij de gemeente Rotterdam. Toch heeft het huidige Rozenburg nog steeds de saamhorigheid en eigenheid van een dorp.

Eerdmans@Rozenburg

Eerdmans@ is een reeks bewonersbijeenkomsten waar wethouder Joost Eerdmans in gesprek gaat met bewoners over de leefbaarheid in hun wijk, de buitenruimte en veiligheid. De bijeenkomsten worden in de avond georganiseerd door de afdeling Stadsbeheer, in samenwerking met directie Veiligheid en de gebiedsorganisatie. In het informatieblad kunt u meer lezen over deze bewonersavonden.

Op 26 september 2017 was er in Rozenburg een bewonersavond. Alle vragen, verzoeken en wensen die tijdens deze Eerdmans@ Rozenburg door bewoners zijn genoemd, zijn te vinden in het detail-overzicht. Ook is te zien hoe de gemeente acties heeft opgepakt en hoe het daar nu mee staat.

Historie

Als eiland is Rozenburg ontstaan door de inpoldering van natuurlijk gevormde slikplaten in de Maas. In de 16e eeuw vestigden zich de eerste bewoners. In de 20e eeuw verdween het oude dorpje Blankenburg door de oprukkende chemische industrie. Het dorp Rozenburg bleef bestaan. Het kreeg een groene gordel van ongeveer 160 hectare als visuele bescherming tegen de omringende industrie. Met verhalen en foto’s van toen houdt de Historische Vereniging Oud Rozenburg de geschiedenis van het eiland Rozenburg levendig.

Bewoners

Rozenburg bloeit! En niet alleen in het groen, ook in het verenigingsleven. Het hele jaar door organiseren actieve bewoners, verenigingen en instanties allerlei evenementen voor de inwoners. Van uitmarkt en wielerronde tot rockfestival en avond4daagse. In de Dorpstuin ontdekken oud en jong Rozenburg samen iets van de oude glorie van het dorp.

Voorzieningen

Rozenburg heeft een unieke ligging tussen de haven, de natuur en het water. Alle stadse voorzieningen zijn binnen handbereik en er zijn veel mogelijkheden voor werk. In Rozenburg is het prettig wonen én recreëren. De perfecte plek om lekker buiten te wandelen of fietsen is de Landtong Rozenburg. Het uitzicht in dit bijzondere natuurgebied is fenomenaal. Maak onderweg een stop bij interessante bezienswaardigheden in het dorp. Zoals de uit 1887 stammende korenmolen De Hoop en kinderboerderij De Beestenboel.

Gebiedscommissie

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Rozenburg. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar. Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies.

In 2018 is Rozenburg een met Rotterdam verbonden dorp met een goed imago, groen, uitnodigend en zelfvoorzienend.

Ambitie zoals geformuleerd in het gebiedsplan 2014

Contact

U kunt de gebiedscommissie bereiken via:

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens. Ook eventuele nevenfuncties staan hierin vermeld.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Het college van B&W maakte voor belangrijke onderwerpen uitvoeringsplannen. Denk dan aan onderwerpen als stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.