Rioolaansluiting
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 05-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rioolaansluiting/
Ga naar de hoofdinhoud

De meeste gebouwen in Rotterdam hebben een rioolaansluiting. De rioolaansluiting is het stuk riolering tussen een gebouw en het gemeentelijke hoofdriool. De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel.

Deze zorgplicht vloeit voort uit de Wet Milieubeheer. De gemeente moet zorgen voor de doelmatige inzameling en transport van het afvalwater dat vrijkomt bij percelen binnen de gemeentelijke grenzen.

Met ingang van 1 januari 2020 zorgt de gemeente ook voor het onderhoud van een deel van de rioolaansluiting. De gemeente onderhoudt het deel van de rioolaansluiting in het openbare gebied (tussen het hoofdriool en de perceelgrens). De eigenaar van een gebouw is vanaf 1 januari 2020 alleen nog maar verantwoordelijk voor het onderhoud aan het deel van de rioolaansluiting op zijn eigen terrein (tussen de perceelgrens en het gebouw).

Voor de aanleg en de kosten van een rioolaansluiting bij nieuwbouw is de initiatiefnemer verantwoordelijk. Dat is ook het geval als de eigenaar een rioolaansluiting wil wijzigen. In beide gevallen is een rioolaansluitvergunning nodig. Zie verder onder het kopje Aanvragen vergunning.

Verantwoordelijkheid eigenaar bij rioolvervanging

Als de gemeente de gemeentelijke riolering moet vervangen, dan wordt ook de rioolaansluiting in het openbaar gebied vervangen. De kans is groot dat dan ook de rioolaansluiting op eigen terrein vervangen moet worden. De gemeente zorgt voor de vervanging van de rioolaansluiting in het openbare gebied, de eigenaar moet zorgen voor de vervanging van de rioolaansluiting op eigen terrein. Verstandig is het als de eigenaar gelijktijdig met de gemeente daarvoor een aannemer inschakelt.

De gemeente legt naast het nieuwe riool veelal ook een apart hemelwaterriool aan. Een hemelwaterriool is voor het afvoeren van regenwater, sneeuw, hagel en dergelijke. In principe moet de perceeleigenaar dan het regenwater binnen het eigen perceel verwerken of apart aansluiten op het gemeentelijk hemelwaterriool. Meer hierover kunt u lezen op de pagina Regelgeving hemelwater.

De gemeente laat op tijd weten wanneer de riolering in welke straat wordt vervangen en of er werkzaamheden aan de rioolaansluiting in het openbare gebied worden verricht.

Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam (VBOR)

In de Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam staan de regels die in Rotterdam gelden voor de aansluiting op gemeentelijke riolering en drainage. De VBOR vervangt de Leidingverordening 2015.

Aanvraag rioolaansluitvergunning

Als u als huiseigenaar of eigenaar van een bedrijfspand een aansluiting wilt maken op het gemeentelijk hoofdriool heeft u een rioolaansluitvergunning nodig. U bent vervolgens verantwoordelijk voor de realisatie en de kosten daarvan. Wanneer uw woning is aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en de randvoorwaarden van de gemeente.

Gemengd of gescheiden

Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gemengd en gescheiden. Wanneer in uw situatie sprake is van een gescheiden rioolstelsel, heeft u een dubbele aansluiting nodig: één voor het vuilwater en één voor het regenwater. Bij nieuwbouw moet u altijd gescheiden aanbieden.

Voor gescheiden rioolaansluitingen geldt dat de kleur grijs voor regenwaterriolering wordt gebruikt en de kleur roodbruin voor vuilwaterriolering. In Rotterdam hebben we echter nog veel gemengd riolering (vuil en regenwater in één buis) waarbij voor de rioolaansluitingen ook de kleur grijs wordt gebruikt. Om te voorkomen dat u de verkeerde aansluiting maakt kunt u contact opnemen met het Waterloket.

Aanvragen vergunning

Voor meer informatie over het aanvragen van een vergunning voor de aanleg van een rioolaansluiting kijkt u op de pagina aanvraag rioolaansluitvergunning.