Parkeervergunning
Gepubliceerd op: 04-11-2019
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkeervergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Bewoners en bedrijven in een betaald parkeergebied kunnen - onder bepaalde voorwaarden - tegen veel lagere kosten parkeren. Dit kan met een parkeervergunning of abonnement.

Bewoners kunnen ook een bezoekersparkeervergunning aanvragen. Hiermee hoeven bezoekers minder kosten voor parkeren op straat te betalen.

Parkeervergunning aanvragen

Met een parkeervergunning kunt u in een bepaalde sector parkeren tegen lagere kosten. Met de parkeervergunning hoeft u niet meer ter plekke te betalen. U kunt de volgende parkeervergunningen aanvragen:

Wachtlijsten

De parkeerdruk is in de meeste wijken in Rotterdam hoog. Ook de vraag naar het aantal parkeervergunningen is in veel wijken groter dan het aantal beschikbare parkeerplaatsen. De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers met een parkeervergunning een parkeerplaats in hun wijk kunnen vinden, ongeacht het tijdstip. In elke parkeersector geldt daarom een maximumaantal vergunningen dat wordt uitgegeven. Zodra dit maximum is bereikt, ontstaat een wachtlijst. Deze wachtlijst voorkomt dat te veel parkeervergunningen worden uitgegeven. Bewoners die op de wachtlijst staan voor de aanvraag voor een eerste bewonersparkeervergunning krijgen voorrang op de aanvragen van bewoners voor een tweede bewonersparkeervergunning.

Parkeersectoren

Het gebied waar betaald parkeren geldt is verdeeld in parkeersectoren. Parkeervergunningen voor bewoners en bezoekers zijn alleen geldig in de sector waarvoor deze is afgegeven. Een overzicht van de sectoren en de grenzen vindt u op de parkeerplattegrond.

Winkelstraatregelingen

Heeft u een parkeervergunning? Dan kan het zijn dat uw vergunning in sommige winkelstraten tijdens openingstijden niet geldig is vanwege de winkelstraatregeling. Met deze regeling zorgen we voor meer beschikbare parkeerplaatsen voor winkelend publiek. Meer informatie leest u op de pagina Parkeren op straat.  

Tijdelijke parkeervergunning

Als u geen gewone parkeervergunning kunt krijgen, bijvoorbeeld vanwege de wachtlijst die geldt, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke parkeervergunning aanvragen.

Stadsbrede parkeervergunning voor gehandicapten

Heeft u een Europese Gehandicaptenkaart en woont u in Rotterdam? Dan kunt u een stadsbrede parkeervergunning voor personen met een handicap aanvragen.

Mantelzorgparkeervergunning

Heeft u een indicatie Wet Langdurige Zorg (WLZ) of een beschikking Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)? En woont u in een betaald parkeergebied in Rotterdam? Dan kunt u een mantelzorgparkeervergunning aanvragen.

Parkeervoorziening voor spoedeisende hulpverleners

Voor hulpverleners (huisartsen en verloskundigen) is het bij spoedeisende hulpverlening belangrijk snel op de plaats van bestemming te komen. Daarom kan een spoedeisende hulpverlener een parkeervoorziening aanvragen in drie soorten.

Parkeervergunning opzeggen of aanpassen

Uw parkeervergunning kunt u online bekijken, aanpassen of opzeggen.

Let op! Wilt u uw parkeervergunning opzeggen omdat u (tijdelijk) niet in het bezit van een auto bent én wilt u op een later moment weer een parkeervergunning aanvragen? Houdt u er dan rekening mee dat er dan sprake kan zijn van een wachtlijst voor de sector waar u een nieuwe aanvraag voor doet.

Kenteken parkeervergunning wijzigen

Heeft u een nieuwe auto of tijdelijk een andere auto? Geef dan gratis de kentekenwijziging door. Let op! Bij een kentekenwijziging moet u het contract niet opzeggen.

Parkeervergunning van overledene

Bij een overlijden moet veel geregeld worden. Woont u op hetzelfde adres als de overledene? Dan krijgt u van ons twee weken na de aangifte van overlijden een brief toegestuurd. Hierin staat dat u de parkeervergunning kunt overnemen. Wilt u dit niet? Dan hoeft u niets te doen. De vergunning wordt automatisch een maand na overlijden ingetrokken.

Meer informatie over wat u allemaal moet doen bij een overlijden leest u op de pagina Wegwijzer bij overlijden voor nabestaanden.

Vergunningsgebied zoeken

Op de parkeerplattegrond ziet u onder andere de parkeersectoren en bijbehorende straten voor vergunninghouders