Spring naar het artikel

Noord telt ruim 51.000 inwoners, verdeeld over zes wijken: Agniesebuurt, Bergpolder, Blijdorp, Het Oude Noorden, Liskwartier en Provenierswijk.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Noord. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar. Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies.

De gebiedscommissie heeft voor de gehele raadsperiode een zestal prioriteiten gesteld. Op een aantal van de prioriteiten zijn samen met de partners mooie resultaten geboekt.

Bron: Gebiedsplan Noord

Contact

U kunt de gebiedscommissie bereiken via:

  • telefoonnummer: 14 010
  • e-mail: gebiednoord@rotterdam.nl
  • per brief: Gebiedscommissie Noord, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam

De gebiedscommissie Noord wil graag goed contact met de bewoners om te weten wat er leeft en speelt in de wijken. Daarom zijn er diverse spreekuren. U hoeft zich niet aan te melden en u kunt zo binnenlopen.

  • Iedere 2e dinsdag van de maand (behalve in augustus) van 17.00 tot 19.00 uur in de Wijkwinkel Blijdorp, Statenweg 102
  • Iedere 1e woensdag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur in de buurtwinkel Bergpolder Liskwartier, Willebrordusstraat 72-74
  • Iedere eerste donderdagavond van de maand van 18.00 tot 19.30 uur in de stadswinkel Noord, Eudokiaplein 35

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens. Ook eventuele nevenfuncties staan hierin vermeld.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden en de plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.