Lumière
Gepubliceerd op: 16-12-2020
Geprint op: 28-06-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/lumiere/
Ga naar de hoofdinhoud

Ontwikkelaars Manhave en VORM pakken samen de herontwikkeling op van het complex waar ooit de bekende bioscoop Lumière was gevestigd, op de hoek van de Kruiskade en de Lijnbaan.

De ontwikkeling voorziet in ongeveer 400 huurappartementen, een hotel, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, bedrijfsruimten, winkels en horeca. Het college stelde op 15 december 2020 de uitgangspunten vast waarmee de initiatiefnemers het plan verder kunnen uitwerken.

Nieuws

De architect werkt op dit moment aan een schetsontwerp voor het gebouw. Het is de wens dat dit schetsontwerp begin 2022 wordt afgerond. Daarna start de volgende fase, het maken van een voorlopig ontwerp. Daarnaast wordt gewerkt aan het opstellen van een projectbestemmingsplan en worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Medio 2022 wordt naar verwachting meer bekend over de planning van dit project en de procedures, waarbij ook de omgeving wordt betrokken.

'Op de plek waar vijftig jaar bioscoop Lumière zat, verrijst over enkele jaren een wolkenkrabber van 200 meter. Als het aan de Rotterdamse projectontwikkelaars Manhave en Vorm ligt, voegt hun Plan Lumière woningen, winkels, kantoren, hotelkamers en horeca toe aan de Kruiskade en de Lijnbaan. Met een knipoog naar het verleden wordt ook gekeken naar een filmzaal met uitzicht over de stad.'

Waar ooit de bekende bioscoop Lumière stond, op de hoek van de Kruiskade en de Lijnbaan, moet een nieuw complex komen met circa 400 huurappartementen, een hotel, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, bedrijfsruimten, winkels en horeca. Ontwikkelaars Manhave en VORM pakken samen de herontwikkeling van het pand op. Het college stelde deze week de uitgangspunten vast waarmee de initiatiefnemers het plan verder kunnen uitwerken.

Op 15 december 2020 heeft het college de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Dit document omschrijft de voorwaarden waar de ontwikkeling aan zou moeten voldoen. Vervolgens kunnen de initiatiefnemers hun plan verder uitwerken.

Het project

In het gebouw van de voormalige bioscoop, in het bezit van Manhave Vastgoed, zijn nu nog winkels, horeca en een sportschool gevestigd. De herontwikkeling omvat de bouw van een toren van circa 200 meter hoog aan de Lijnbaanzijde en een afwisseling van bebouwing, hofjes en een route door het Lijnbaanhof. Het plan combineert wonen, ondernemen en recreatie. Er wordt gekeken naar meer groen en naar meer verblijfsruimte buiten, bijvoorbeeld op daken en terrassen.

De ontwikkeling moet positief bijdragen aan de uitstraling, het leefklimaat en de programmatische balans van de omgeving. KAAN Architecten uit Rotterdam, onder andere bekend van de Zalmhaventorens, is verantwoordelijk voor het ontwerp. De initiatiefnemers voegen het vastgoed toe aan hun eigen portfolio en bewaken daarmee de exploitatie (verhuur) en de kwaliteit op langere termijn.

Lumière krijgt een hoogbouw tot circa 200 meter. Dit past binnen de hoogbouwvisie van Rotterdam, in de toekomst volgen meer hoogbouw projecten rondom Weena/Hofplein/Rotterdam Central District. De getoonde illustratie is een eerste ontwerprichting / volumestudie en is nog niet het uiteindelijke ontwerp.

Lumière sluit aan op het Rijksmonument Lijnbaanensemble, maar maakt er formeel geen onderdeel van uit. Het Lijnbaanensemble bestaat uit de winkelstraat Lijnbaan, de eerste autovrije winkelstraat in Nederland, en acht Lijnbaanflats die samen een stedenbouwkundig geheel vormen. In het ontwerp van Lumière wordt onder meer rekening gehouden met het voetgangersgebied en nabijgelegen flat City House. Plan Lumière maakt onderdeel uit van de hogere bebouwing rondom Weena, Hofplein en in het Rotterdam Central District (RCD). Verder moet het plan de verbinding tussen de verschillende gebieden in de binnenstad verbeteren, onder andere met een looproute door het binnengebied.

Een dergelijke herontwikkeling past bij de kosmopolitische en vernieuwende stad die Rotterdam is en biedt kansen om de ambities van de stad en het betreffende gebied te versterken. De gemeente omarmt initiatieven die het woonaanbod in het centrum vergroten en daarmee zorgen voor een levendigere binnenstad. Het college heeft vastgesteld dat minimaal dertig procent van de woningen in plan Lumière bestemd is voor middenhuur. Daarnaast past hoogbouw in de hoogbouwvisie die de gemeente heeft opgesteld voor de komende jaren.

De bestaande horeca in de omgeving blijft bestaan. Er worden geluidsonderzoeken gedaan die als basis dienen voor geluidswerende maatregelen. De gemeente Rotterdam komt volgend jaar met een nieuw besluit om wonen en horeca in het stadscentrum goed naast elkaar te laten functioneren.

Op 15 december 2020 heeft het college de Nota van Uitgangspunten vastgesteld, met de voorwaarden waar de ontwikkeling aan zou moeten voldoen. Nu kunnen de initiatiefnemers hun ontwerp starten en na goedkeuring vanuit de gemeente de procedures en vergunningstrajecten inzetten om in de toekomst nieuwbouw te kunnen realiseren.

Naar verwachting kan het projectbestemmingsplan midden 2022 worden ingezien (ter inzagelegging). Rond deze periode is inspraak mogelijk en kunnen eventuele bezwaren/zienswijzen worden ingediend. Zodra de plannen zijn afgerond worden de omwonenden en omliggende ondernemers opnieuw geïnformeerd en wordt er een (mogelijk digitale) informatiebijeenkomst georganiseerd. In het tweede kwartaal van 2022 verwachten wij dat er meer bekend wordt over het vervolgtraject.

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit project? Stuur deze dan een e-mail aan lumiereSO@rotterdam.nl.