Legeskosten omgevingsvergunning
Gepubliceerd op: 08-03-2017
Geprint op: 02-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/legeskosten-omgevingsvergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor de behandeling van uw vergunningaanvraag betaalt u legeskosten. Hiervoor ontvangt u van de gemeente een aanslag.

U vindt de leges in de Verordening leges omgevingsvergunning 2022 van de gemeente Rotterdam.

U betaalt legeskosten voor een omgevingsvergunning met de werkzaamheden:

De totale bouw- of sloopkosten voor het gehele bouwproject waar u een omgevingsvergunning voor aanvraagt en die u heeft opgegeven bij de indiening van de aanvraag, bepalen hoeveel leges u moet betalen.

De bouwkosten zijn gelijk aan de aanneemsom zonder de omzetbelasting maar met het meer- en minder werk. De aanneemsom is het bedrag dat u aan de aannemer moet betalen voor het uitvoeren van uw bouwplan. Als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheden plaats vindt dan zijn de bouwkosten gelijk aan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

Hieronder vindt u de legestabel 2022 voor de omgevingsvergunning bouw/sloop:

Schijf Hoogte bouwkosten Tarief
per schijf
Min / Max
legestarief
1 Over bouwkosten tot en met € 35.900 1,63% Minimaal € 100,30
2 Over bouwkosten van € 35.900,01 tot en met € 530.000 1,87%  
3 Over bouwkosten van € 530.000,01 tot en met € 1.100.000 2,03%  
4 Over bouwkosten van € 1.100.000,01 tot en met € 10.700.000 2,08%  
5 Over bouwkosten van € 10.700.000,01 tot en met € 26.700.000 2,24%  
6 Over bouwkosten vanaf € 26.700.000,01 0,86% Maximaal € 1.051.675,10

Uitleg kosten omgevingsvergunning bouw / sloop

Voor een omgevingsvergunning met de activiteit bouw betaalt u minimaal € 100,30. U betaalt geen vast bedrag. De leges die u moet betalen zijn afhankelijk van de hoogte van de totale bouwkosten. Bij bouwkosten vanaf € 6.153,37 moet u de berekening in verschillende schijven (stappen) maken.

Rekenvoorbeelden kosten omgevingsvergunning bouw

1) U hebt bouwkosten van 20.000
U moet de leges als volgt berekenen:
Schijf 1: 20.000 x 1,63% = € 326 = leges vergunning bouw

2) U hebt bouwkosten van 800.000 euro

U moet de leges als volgt berekenen:
Schijf 1:   35.900 x 1,63% = 585,17 (stap 1)
Schijf 2: 494.100 x 1,87% = 9.239,67 (stap 2)
Schijf 3: 270.000 x 2,03% = 5.481,00 (stap 3)
________________________________________________ +
Leges vergunning bouw: = € 15.305,84

3) U hebt bouwkosten van 30.000.000

U moet de leges als volgt berekenen:
Schijf 1:         35.900  x 1,63% =     585,17 (stap 1)
Schijf 2:      494.100  x 1,87% =   9.239,67 (stap 2)
Schijf 3:      570.000  x 2,03% =  11.571,00 (stap 3)
Schijf 4:   9.600.000  x 2,08% =  198.680,00 (stap 4)
Schijf 5: 16.000.000  x 2,24% =  358.400,00 (stap 5)
Schijf 6:   3.300.000  x 0,86% =   28.380,00,00 (stap 6)
________________________________________________ +
Leges vergunning bouw = € 607.855,84

Het tarief voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning met de activiteit kappen van een boom bedraagt € 395,80.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit een uitweg maken, te hebben of te veranderen, of het gebruik daarvan te veranderen, bedraagt € 290,20.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen bedraagt € 100,30.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afwijken van het bestemmingsplan zonder dat een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig is, bedraagt € 100,30.

Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning met de activiteit brandveilig gebruik wordt een starttarief van 266,70 euro in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat dit bedrag wordt verhoogd voor een inrichting voor het aantal geldende vierkante meter aan oppervlakte.

Inrichting met een oppervlakte
500 m² of kleiner € 407,10
501 tot en met 2.000 m² € 1.430,80
2.001 tot en met 5.000 m² € 3.535,40
5.001 tot en met 50.000 m² € 4.947,70
50.001 m² en hoger € 7.767,30

Bezwaar

U kunt bezwaar indienen tegen de aanslag bouwleges op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op de pagina Bezwaarschrift aanslag leges omgevingsvergunning.

Binnen de Gemeente Rotterdam wordt een richtlijn gehanteerd voor het bepalen van de Bouwkosten die de maatstaf zijn voor de heffing van bouwleges. De bouwkosten zoals opgenomen in Verordening leges omgevingsvergunning worden omschreven in de NEN 2699 (investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken bedoeld voor de informatieoverdracht van kosten en kwaliteitgegevens).

De bouwkosten kunnen op diverse manieren worden begroot, de begroting dienen te voldoen aan de hierboven genoemde normen. De begroting opgesteld conform de STABU-codering (gebaseerd op de STABU bestekssystematiek) voldoet hieraan. Een andere benaming voor deze begrotingsmethodiek is een zgn. MAMO-begroting (Materiaal, Arbeid, Materieel, Onderaanneming) en bestaat uit gedetailleerde / onderbouwde begrotingsregels. Met deze begroting kan men de inschrijfbegroting van de aannemer controleren op regelniveau. De voor leges opgegeven bouwkosten worden inhoudelijk gecontroleerd op prijsniveau en compleetheid. De hieronder opgenomen lijst is indicatief opgesteld en dient als leidraad voor de controle van de opgegeven bouwkosten. De indeling van de lijst komt overeen met de reguliere opbouw van een aannemersbegroting. Aan het begin van elke regel zijn de bijbehorende hoofdstukken conform de STABU-codering opgenomen.

Directe bouwkosten

(Arbeid, materieel, materiaal welke direct toe te kennen zijn aan de te bouwen elementen)

Ruwbouw

 • a. 01 Kosten ten behoeve van uitzetten c.q. maatvoering van het bouwobject.
 • b. 10 Sloopwerken, bij minder dan 20m3 is het niet nodig een separate sloopvergunning aan te vragen. Deze kosten voor stut- en sloopwerken dienen direct op genomen te worden in de totale bouwkosten. Naast de sloopkosten dienen ook de kosten voor het afvoeren, stort- en verwerkingskosten van het bouw- en sloopafval. Ook dienen kosten voor tijdelijke voorzieningen ten behoeve van het sloopwerk zoals plaatsen van schotten, leveren en aanbrengen en trekken en verwijderen van damwanden te worden opgenomen.
 • c. 12 Grond- en graafwerkzaamheden. Alle grond- en graafwerk van het bouwterrein, kosten van grondverbetering, leveren en aanbrengen van zandpalen, verrichten van graafwerk voor funderingen, kelder, rioleringen en overige leidingen, aanbrengen van een laag teelaarde en dergelijke, alles ten behoeve van het bouwwerk. Egaliseren van het bouwterrein na oplevering.
 • d. 14/51 Buiten-/binnenrioleringen en drainage. Alle soorten van rioleringen, kolken, putten en installaties, afsluitingen, drainage, afscheiders, zandvangers, vetvangers, tanks, septic tanks, vuilwaterpompen en dergelijke.
 • e. 15/16/17 Terreinverhardingen en inrichting. Alle grondwerken, straatwerken en overige verhardingen compleet met kantopsluitingen, terreinverlichting, rijwielstaanders, beschermpaaltjes, parkeerbeschermers, stootbanden, vlaggenmasten, afrasteringen, hekken en toegangspoorten, parkeersystemen, geluidweringschermen, speel- en werktuigen en overig terrein- en straatmeubilair.
 • f. 20/36 Funderingen en damwanden: alle soorten en typen van funderingen waaronder funderingen met silo’s, funderingen met opslagtanks inclusief tanks, loopbruggen, trappen en dergelijke. www.rotterdam.nl telefoon 14 010 Binnen de Gemeente Rotterdam wordt een richtlijn gehanteerd voor het bepalen van de Bouwkosten die de maatstaf zijn voor de heffing van bouwleges. De bouwkosten zoals opgenomen in Verordening leges omgevingsvergunning worden omschreven in de NEN 2699 (investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken bedoeld voor de informatieoverdracht van kosten en kwaliteitgegevens) .
 • g. 21/23 Alle soorten van (prefab)betonwerken: werkzaamheden en bewerkingen en behandelingen.
 • h. 22/36 Alle soorten van metselwerken: werkzaamheden en leveringen van metselwerken, injecteren van metselwerken, glazen bouwstenen, isolatiewerken, vochtkeringen, elementen, steigerwerk et cetera.
 • i. 24 Ruwbouwtimmerwerken en houtconstructiewerken: houten vloerconstructies, podia, bordessen, balklagen, kapconstructies, luifels, plafonds, dakoverstekken, dakgoten, daklichtkoepels, lichtstraten, dakkapellen, dakvensters, terrasafscheidingen, balkonafscheidingen, binnen- en buitenkozijnen, deuren en ramen, trappen, binnenwanden al dan niet verplaatsbaar.
 • j. 25 Metaalconstructiewerken, staalskeletten, staalconstructies, gevelhekken, rolluiken, rolhekken, vouwhekken, stalen kozijnen deuren en ramen, bruggen, stalen daken gevelplaten, zwaluwstaartvormige vloerplaten, trappen, bordessen et cetera, staalconstructies ten behoeve van tanks en dergelijke.
 • k. 21/22/24/25 Bouwkundige kanaalelementen: ventilatiekanalen, schoorstenen, stortkokers en dergelijke.

Afbouw

 • a. 30 Alle soorten van kozijnen, ramen en deuren. Hout, houtachtig, kunststof, staal, aluminium, geheel compleet met hang- en sluitwerk.
 • b. 31 Systeembekledingen: alle soorten en systemen van binnen-/buitengevelbekledingen alsmede daken, kappen, luifels en dergelijke.
 • c. 32 Trappen en balustrades en bordessen: alle soorten van trappen, hekken, balustrades, bordessen, hellingbanen, binnen en buiten.
 • d. 33 Dakbedekkingen: alle soorten en systemen van dakbedekkingen.
 • e. 34 Beglazingen: alle soorten van beglazingen.
 • f. 35 Natuursteen en kunststeen: alle soorten en toepassingen.
 • g. 37 Isolatiewerken: alle soorten van isolatiewerken zowel voor- als na-isolatie.
 • h. 38 Buitenzonwering voor zover toegepast tussen de beglazing. Tevens gevelhekken, rolluiken, rolhekken, vouwhekken.
 • i. 40 Stukadoorswerk: alle soorten van stukadoorswerk, spuitwerken en overige wandafwerkingen.
 • j. 41 Tegelwerken: alle soorten van tegelwerken zoals wand, vloer, trappen, muurafdekkingen, raamdorpelstenen, vensterbanken.
 • k. 42 Dekvloeren en overige vloersystemen: alle soorten van vloerafwerkingen voor zover niet verhuisbaar, anhydrietvloeren, terrazzovloeren, gietvloeren zoals epoxyvloeren en overige kunstharsvloeren, evenals vastgeplakte linoleum-, parket- en kurkvloeren en computervloeren.
 • l. 43 Metaal en kunststofwerken: luiken, roosters, omrandingen, luifels, profielen, brievenbussen en postkasten.
 • m. 44 Alle plafond- en wandsystemen.
 • n. 45 Afbouwtimmerwerken.
 • o. 46 Schilderwerken: schilderwerken, spuitwerken, dompelwerken, impregneerwerken, antigraffiti-behandeling.
 • p. 48 Behangwerk en vloerbedekking: alle wandafwerkingen.
 • q. 50 Dakgoten en hemelwaterafvoersystemen.

Installaties

Tot de bouwkosten van bouwwerken en gebouwen behoren ook alle gebouwinstallaties. Dat zijn de installaties die noodzakelijk zijn om het gebouw te gebruiken (en te laten functioneren) voor het doel waarvoor het wordt opgericht. Zo valt voor een kantoorgebouw bijvoorbeeld te denken aan de navolgende installaties: liften; brandmeldinstallatie; Noodverlichting; sprinklers; aggregaten voor noodstroom; overdrukventilatie etc. In de petrochemische industrie worden echter ook installaties gebouwd ten behoeve van het (chemische) proces. Deze installatie (met inbegrip van pijpen/afsluiters/traicings etc. behoren niet de verplichte installaties (bouwkosten), maar wel de constructie zoals bijvoorbeeld een leidingbrug, de fundering van een reactor; de reactor zelf (als bouwwerk) en opslagmedium zoals tanks en bolvormige opslagvoorzieningen zijn bouwwerken en vallen onder de bouwkosten.

 • a. 52 Koud- en warmwaterinstallaties, sanitair, gasinstallaties.
 • b. 53 Sanitair, toiletten, douches, baden uitstortgootstenen enz.
 • c. 55 Gasinstallaties
 • d. 56 Perslucht- en vacuüminstallaties.
 • e. 60/61/62 Verwarmingsinstallaties, ventilatie- en luchtbehandelinginstallaties, koelinstallaties, regelinstallaties, warmteterugwininstallaties.
 • f. Brandbestrijdingsinstallaties.
 • g. 70/75/78 Elektronische installaties, blikseminstallaties, aardingsinstallaties, noodverlichtingsinstallaties, beveiligingsinstallaties, signaleringsinstallatie, datacommunicatie-installatie enz.
 • h. 80/81/82/83 Liftinstallatie, roltrappen en rolpaden en hef- en hijsinstallaties, goederen transport.
 • i. 84 Gevelonderhoudinstallatie, glazenwasinstallaties.

Vaste inrichting

a. 47 Binneninrichting: voor zover nagelvast gemonteerd zoals keukeninrichtingen, vaste kasten, badkamerkasten, receptiebalies, podia, tribunes, reclameborden, reclamezuilen, vlaggenmasthouders, bewegwijziging enz.

Indirecte bouwkosten

(Overige kosten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van de uitvoerende partij)

 • a. 05 Algemene bouwplaatskosten (ABK) zoals benodigde water en stroom voorzieningen evenals aansluitkosten hiervoor, opbouw en afbreken van bouwketen en loodsen, huur van keten en loodsen, in- en externe huurtarieven materiaal en gereedschappen, kraankosten, droog houden van de bouwput, bouwwegen, bronbemalingen, laden en lossen van de bouwmaterialen en materieel, opruimen en schoonmaakkosten op de bouwplaats evenals schoonmaakkosten van het gebouw voor oplevering, alle overige tijdelijke voorzieningen om het bouwwerk te realiseren. Diverse voorbereidend en begeleidend personeel van de aannemer tijdens de bouw.
 • b. 00 Algemene Kosten (AK) zijn de kosten binnen een onderneming die niet direct of indirect aan werkzaamheden en elementen kunnen worden toegerekend. De algemene kosten zij onder andere kantoorkosten, bedrijfsvoeringkosten, directie enz. Deze worden aan de hand van een percentage bepaald.
 • c. 00 Winst en risico worden door de aannemer bepaald aan de hand van een percentage of bedrag:
  • Winst: de gewenste winst op een project.
  • Risico: onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico’s, niet verrekenbare loonen materiaalkosten- stijgingen.

Niet tot de Bouwkosten behoren

 • a. Verwervingskosten van de grond.
 • b. Infrastructurele kosten.
 • c. Aansluitkosten.
 • d. Inrichtingskosten (zoals losse inrichting en bedrijfsinstallaties).
 • e. Bijkomende kosten zoals:
  • honoraria
  • omzetbelasting
  • verzekeringen

Meer informatie

Hebt u niet gevonden wat u zocht? Mail bwt-vergunningen@rotterdam.nl of kijk op de pagina contact.