Spring naar het artikel

Steden spelen een steeds grotere rol in de wereldeconomie. Dit als gevolg van machtsverschuivingen en de opkomst van landen waar de overheid een grote rol speelt. Overheden openen deuren voor het bedrijfsleven die anders gesloten blijven.

Vanuit de afdeling Internationale zaken worden contacten met andere landen, steden en andere relaties opgebouwd en onderhouden. Hieronder vindt u meer informatie over hoe Rotterdam internationale en Europese netwerken uitbouwt en wat hier de resultaten van zijn.

Beleid

Het internationale en Europese beleid is vastgelegd in het Beleidskader Rotterdam Internationaal 2015-2020 en een Uitvoeringsprogramma 2016-2017. Deze bouwen voort op het eerdere Programma Internationale en Europese Activiteiten (PIEA pdf). Dat is opgesteld om transparantie te bieden, prioriteiten te stellen en de gemeentebrede internationale en Europese activiteiten af te stemmen.

Januari Locatie Activiteit
21-22 Rotterdam Bezoek president van Panama
22 Den Haag Paneldiscussie internationale handel
24 Rotterdam American Chamber of Commerce nieuwjaarsreceptie
24 Rotterdam Opening International Film Festival Rotterdam 
28-31 Israël Werkbezoek Innovation Quarter
31 Rotterdam Ambassadeursdag
Februari  Locatie Activiteit
3 Rotterdam Tentoonstelling Oude meesters terug uit Japan
12-18 Rotterdam ABN AMRO World Tennis Tournament 2018
14 Rotterdam Duits ontbijt
19 Rotterdam Netwerkbijeenkomst
23 Rotterdam Zuid-Korea evenement
Maart Locatie Activiteit
13 Rotterdam Brazil Network Day
April Locatie Activiteit
8 Rotterdam NN Marathon Rotterdam 2018
20 Rotterdam China-Netherlands Business Forum

Communicatie

Het beleid van internationale en Europese betrekkingen van de stad Rotterdam wordt op verschillende manieren gecommuniceerd. In de nieuwsbrief Rotterdam Wereldwijd en op de website wordt regelmatig bericht over de internationale activiteiten. De kalender geeft een overzicht van internationale evenementen en inkomende en uitgaande werkbezoeken. Over de buitenlandse ambtsreizen van het college worden regelmatig B&W- en persberichten uitgebracht. Ook wordt er jaarlijks over gerapporteerd aan de gemeenteraad.