Spring naar het artikel

IJsselmonde telt 60.000 inwoners verdeeld over vier wijken: Beverwaard, Groot-IJsselmonde, Lombardijen en Oud IJsselmonde.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie IJsselmonde. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar. Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies.

Met elkaar: clusters, gebiedscommissie, partners (zoals woningcorporaties en welzijnsinstellingen), bewoners en ondernemers, werken samen aan de toekomst van IJsselmonde.

Gebiedsplan IJsselmonde

Contact

U kunt de gebiedscommissie bereiken via:

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens. Ook eventuele nevenfuncties staan hierin vermeld.

In een nieuwsbrief laat de gebiedscommissie zien waar zij zich op dit moment onder andere voor inzet. Hieronder vindt u de laatste nieuwsbrieven:

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Hieronder een voorbeeld van een bewonersinitiatief.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden en de plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.

Het gebiedsteam IJsselmonde is makkelijk vindbaar en toegankelijk. Het team bestaat uit vier wijkmanagers en vier gebiedsnetwerkers en werkt nauw samen met bewoners, ondernemers en wijkpartijen.

Linksboven: Harry Kraaijeveld en Jacqueline Schouten |Lombardijen

Rechtsboven: Paul van Weelden en Bert van Duuren |Groot-IJsselmonde Zuid

Linksonder: Paul van Weelden en Marjolein Köhle |Groot-IJsselmonde Noord

Rechtsonder: Karima Lamkharrat en Theo Kion |Beverwaard

Beverwaard, Oud IJsselmonde en Veranda
t.kion@rotterdam.nl
k.lamkharrat@rotterdam.nl

Lombardijen
h.kraaijeveld@rotterdam.nl
j.schouten@rotterdam.nl

Groot-IJsselmonde Noord
m.kohleintveld@rotterdam.nl
pb.vanweelden@rotterdam.nl

Groot-IJsselmonde Zuid en Hordijkerveld
bn.vanduuren@rotterdam.nl
pb.vanweelden@rotterdam.nl

In de vier wijken worden regelmatig spreekuren gehouden voor bewoners, zodat zij antwoord krijgen op hun vragen.

Beverwaard, Oud IJsselmonde en Veranda
Elke laatste woensdag van de maand, van 14:00 tot 15:00 uur in Huis van de Wijk Focus, Oude Watering 324.

Lombardijen
Elke 2e en laatste woensdag van de maand, van 12:30 tot 13:30 uur, Huis van de Wijk Lomba, Menanderstraat 89/90.
Elke 1e en 3e woensdag, van 12:30 tot 13:30 uur, wisselende locatie. Op Like je Wijk wordt deze tijdig aangekondigd.