IJsselmonde
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ijsselmonde/
Ga naar de hoofdinhoud

Ooit was het een landelijke plek met veel zalmvisserij. Nu is het een levendig Rotterdams stadsdeel met wijken en buurten die elk hun eigen karakter hebben.

Het historische Oud-IJsselmonde, het groene Lombardijen, de vele winkels in Groot-IJsselmonde en het verrassende Beverwaard. En binnen die wijken vind je dan weer bijzondere buurten met een eigen sfeer. Al die plekken zijn het bezoeken en het wonen waard.

Veelzijdig IJsselmonde

Waarschijnlijk is er geen wijk waar zoveel mensen met verschillende achtergronden wonen. Het veelzijdige IJsselmonde is het thuis van ruim 60.000 bewoners. Velen zetten zich graag in voor hun straat en buurt. Via adviesclubs zoals BuurtBestuurt, maar ook met veel grote en kleine evenementen waar mensen elkaar ontmoeten. De gebiedscommissie ondersteunt die meedenkende wijkbewoners graag. Zo blijft IJsselmonde ook voor de toekomst een levendig stadsdeel waar mensen voor elkaar klaarstaan en waar burenhulp, sport, cultuur en kansen voor kinderen het verschil maken. Geen woorden, maar daden.

Hippiashof is sinds begin 2021 het nieuwe thuis voor een kleine groep kwetsbare Rotterdammers.

Het betreft een tijdelijke huisvesting voor een periode van ongeveer drie jaar. GGZ-instelling Antes begeleidt de nieuwe bewoners bij hun psycho-sociale- en verslavingsproblematiek.

Beheercommissie

Het is belangrijk dat alle bewoners in de wijk prettig en veilig met elkaar kunnen samenleven. Daarom is er een beheercommissie in het leven geroepen. Inmiddels zijn er twee digitale vergaderingen geweest. Ook is het beheerconvenant zo goed als gereed. Hierin staan de gemaakte afspraken. In de beheercommissie zitten bewoners, vertegenwoordigers van de gemeente, Antes, Havensteder, de gebiedscommissie IJsselmonde, HuurdersPlatform Lombardijen en de wijkagent.

Bereikbaarheid Hippiashof

Op de Hippiashof is 24 uur zorgpersoneel aanwezig, zij zijn vanaf 5 januari bereikbaar op telefoonnummer 088 - 358 09 90. Hoofd van de locatie is Carina Prent, zij is ook bereikbaar per e-mail via c.prent@anteszorg.nl.

Veel gestelde vragen

 • Mogen bewoners vrij in en uit lopen?
  De Hippiashof is geen gevangenis. Bewoners mogen vrij in en uit lopen. Wel is er actief deurbeleid. Dat betekent dat er toezicht gehouden wordt op wie het pand binnen komt en uit gaat. ’s Nachts mogen de bewoners niet de wijk in. Er gelden huisregels om op de Hippiashof te mogen wonen. De aard van de begeleiding en zorg hangt af van de mate van zelfstandigheid van een patiënt.
 • Wat doen de bewoners de hele dag?
  De bewoners leven in een normaal dagritme en worden ’s ochtends gewekt. Na de ochtendrituelen en het gezamenlijke ontbijt gaan ze werken of hebben ze dagbesteding. Van elke bewoner wordt verwacht dat hij/zij in ieder geval 20 uur per week deelneemt aan een vorm van activering. Ze kunnen in hun vrije tijd meedoen aan sport of andere activiteiten, maar het staat hen vrij om dat op hun eigen manier in te vullen. Om 23.00 uur moeten ze als regel weer binnen zijn. Over het algemeen gaat men na de inspanningen van overdag vroeg naar bed.
 • Wordt de deur aan de Platostraat gebruikt?
  Er wordt een centrale ingang gebruikt. Dat is de hoofdingang aan de Hippiashof. De overige deuren zijn nooduitgangen.

Andere veelgestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van Antes.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de komst van Antes en de nieuwe bewoners kan er contact opgenomen worden met wijkmanager Nick Venema telefoon: 14 010 of direct via 06 - 51 37 31 10, e-mail: hn.venema@rotterdam.nl of gebiedijsselmonde@rotterdam.nl.

Antes is telefonisch te bereiken: 088 - 358 09 90.
Hoofd van de locatie is Carina Prent, zij is ook bereikbaar per e-mail via c.prent@anteszorg.nl.

Overlast

Bij overlast van personen of een verdachte situatie, bijvoorbeeld vermoeden van drugs dealen of een andere manier van overlast in verband met veiligheid:

Bel naar 0900 - 8844 (politie)

of

bij SPOED (veiligheid of gevaar): 112

U kunt ook een melding van overlast, schade of vuil maken via 14 010 of meldingen.

In IJsselmonde staan in verschillende wijken bomen op de lijst om te worden gekapt. De bomen zijn zo ziek dat ze vroeg of laat kunnen omvallen, zegt Wilco den Hartog van de gemeentelijke afdeling Stadsbeheer. Den Hartog: ‘Het is dus niet zo dat ze weg moeten, omdat ze bijvoorbeeld in de weg staan. Het is puur voor de veiligheid.’ Ook speelt mee dat de gemeente wil voorkomen dat andere bomen ziek worden. De bomen lijden onder meer aan de kastanjebloedingsziekte, de iepziekte, rotting en vuurzwam. Dat werd duidelijk na de jaarlijkse inspectie van alle bomen in Rotterdam.

De nieuwe sportcampus en het prachtige complex Olympia trekt een groot aantal bezoekers. Sporters, supporters, ouders, clubleden, uit-clubs en noem maar op. Een groot aantal bezoekers komt met de (brom)fiets of het OV, maar ook een groot aantal met de auto. Hier vindt u informatie over parkeren als u deze locaties bezoekt.

De gebiedscommissie houdt de vinger aan de pols van IJsselmonde. Heeft u vragen of ideeën die uw straat of buurt sterker kunnen maken, laat het dan weten: gebiedscommissies@rotterdam.nl, telefonisch via 14 010 of per brief: gebiedscommissie IJsselmonde, postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

Ook kunt u de leden van de gebiedscommissie persoonlijk benaderen:

Femke Bouwer-van Schie

Femke Bouwer-van Schie

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail f.bouwervanschie@gebiedscommissierotterdam.nl

Aad Broer

Aad Broer

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 295 222 26

E-mail a.broer@gebiedscommissierotterdam.nl

Ria Bronsgeest-Winnemuller

Ria Bronsgeest-Winnemuller

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 484 307 43

E-mail me.bronsgeestwinnemuller@gebiedscommissierotterdam.nl

Talha Dag

Talha Dag

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 118 526 01

E-mail t.dag@gebiedscommissierotterdam.nl

Kathinka van der Leer

Kathinka van der Leer

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 147 736 75

E-mail k.vanderleer@gebiedscommissierotterdam.nl

Jerry Lussenburg

Jerry Lussenburg

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 182 026 13

E-mail j.lussenburg@gebiedscommissierotterdam.nl

Rahaul Mangal

Rahoul Mangal

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 437 307 08

E-mail rr.mangal@gebiedscommissierotterdam.nl

Harm de Oude

Harm de Oude

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 338 091 49

E-mail h.deoude@gebiedscommissierotterdam.nl

Desley Rijsdijk

Desley Rijsdijk

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 527 101 81

E-mail dr.rijsdijk@gebiedscommissierotterdam.nl

Miranda van Setten

Miranda van Setten

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 547 556 22

E-mail m.vansetten@gebiedscommissierotterdam.nl

Iliass Tajdirti

Iliass Tajdirti

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail i.tajdirti@gebiedscommissierotterdam.nl

Jaco van Velden

Jaco van Velden

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 828 182 31

E-mail jj.vanvelden@gebiedscommissierotterdam.nl

Johan Verbeek

Johan Verbeek

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 588 357 08

E-mail j.verbeek@gebiedscommissierotterdam.nl

Marcel Verhoef

Marcel Verhoef

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 281 408 51

E-mail m.verhoef@gebiedscommissierotterdam.nl

Luuk Wilson

Luuk Wilson

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 460 936 22

E-mail l.wilson@gebiedscommissierotterdam.nl

De gebiedscommissie vergadert digitaal. U kunt deze vergadering live volgen. U kunt via de onderstaande link naar de agenda en vergaderstukken zien wanneer ze vergaderen en waarover. En als u wil inspreken, is dat ook mogelijk. Meld u aan door een e-mail te sturen met het onderwerp naar gebiedscommissies@rotterdam.nl. Graag de maandag voor de vergadering voor 12 uur.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Bewoners van IJsselmonde ontvingen begin 2021 een bewaarboekje van de gebiedscommissie IJsselmonde als nieuwjaarsgroet. Hierin staat informatie over de gebiedscommissie, wie ze zijn en wat ze doen. Een terugblik op 2020 en een vooruitblik naar 2021.

U kunt het bewaarboekje ook online bekijken en downloaden:

De gebiedscommissie IJsselmonde bepaalt of een bewonersinitiatief beloond wordt en daardoor uitgevoerd kan worden. Voorbeelden van bewonersinitiatieven zijn bijvoorbeeld koken voor kinderen, een gezellige senioren-wandelclub, een heerlijk lentefeest of een straatspeeldag in de wijk.

Heeft u ook een goed idee? Stuur uw initiatief in via opzoomermee.nl.

 • Vervanging van zes oude Opzoomerplantenbakken in de straat, Groot-IJsselmonde Zuid.
 • Activiteiten jonge kinderen in IJsselmonde, IJsselmonde-Zuid: Een leuke ochtend op diverse basisscholen voor de kleine kinderen uit de wijk.
 • Zomeractiviteiten 2021, Lombardijen: Diverse activiteiten in de zomervakantie voor kinderen van de basisschool leeftijd op 4 locaties in Lombardijen.
 • Zomerprogramma jongeren, Lombardijen: Diverse uitstapjes en activiteiten voor jongeren in de zomervakantie in Lombardijen.
 • Ouderenactiviteiten, IJsselmonde Zuid: Voorzetting van de wekelijkse ontmoeting van eenzame ouderen in Huis van de Wijk.
 • Ouderen in het zonnetje, IJsselmonde Zuid: Om de ouderen uit de wijk iets te geven zodat ze zich niet vergeten voelen. Het fotoboekje bestaat uit herinneringen van activiteiten
 • Buitensporten voor jongeren en ouderen, IJsselmonde Noord: Het samen sporten van ouderen met jongeren. Op deze manier wordt er toenadering en verbinding tot elkaar gezocht waardoor op den duur meer begrip voor elkaar zal ontstaan.
 • Sporten op plein, Lombardijen: Sporten op diverse pleinen in Lombardijen
 • Moestuin Sluiskreek, Lombardijen-Zuid: Een plantenvak anders inrichten en onderhouden. Het zal een ontmoetingsplek worden voor bewoners.
 • Rozen en Koekjes, Beverwaard: Moeders in de Beverwaard verrassen met een kleine attentie voor Moederdag (9 mei)
 • Fototentoonstelling Aafje, IJsselmonde-Noord: Een fototentoonstelling in de openbare ruimte voor hun bewoners, mantelzorgers van Meerweide en andere geïnteresseerden in de wijk.
 • Land van Regenboog, Lombardijen: workshops en theater voor kinderen.
 • Plantjesdag, Beverwaard: uitdelen van fleurige plantjes in de wijk.
 • Ouderensoos IJsselmonde-Zuid: wekelijks bijeenkomen van kwetsbare ouderen. Jarenlange activiteit die nu door wil starten.
 • Paassurprise Lombardijen: medebewoners van de flat worden verrast met een kleinigheidje om de contacten warm te houden voor de periode dat men elkaar weer kan bezoeken.
 • Paaspresentje Lombardijen: voor ouderen in woongemeenschap die door coronaperiode activiteiten op een laag pitje moesten zetten.
 • Lekker boeketje Beverwaard
 • Voortzetting bibliotheek in Wetering en IJsselburgh, Beverwaard
 • Jaarlang festiviteiten voor kinderen op Prinsenplein, Groot-IJsselmonde Noord
 • TV Zuid: elke twee weken een weekjournaal, heel IJsselmonde
 • Paaspresentje bewoners Lichtpunt, Lombardijen
 • Paaspresentje Jokerclub, Groot-IJsselmonde Zuid
 • Kerstfeest Johanneskerk, Lombardijen
 • Diner thuisbezorgd op 1e Kerstdag Johanneskerk, Lombardijen
 • Kerstvakantie Good Deed project: kinderen maken kerstukjes voor ouderen en verzorgers verzorgingshuizen, Lombardijen
 • Kerstherberg 2020; maaltijdbezorging, IJsselmonde-Noord
 • Kerst en nieuwjaarsattentie voor en door bewoners, IJsselmonde-Noord
 • Kerstspeurtocht door de wijk voor kinderen en hun ouders, Oud-IJsselmonde
 • Sinterklaas Surprisefabriek, Lombardijen en IJsselmonde-Zuid
 • Kinderparty 5 december, Lombardijen
 • Kerstpresentje ouderen, IJsselmonde-Zuid
 • Kerstpresentje Samen voor, Lombardijen en IJsselmonde-Zuid
 • Winteractiviteiten Lombardijen
 • Kerstwijk actie, Beverwaard
 • Kerstpakketten Beverwaard
 • Coronaproof Kerst uitdeel Beverwaard
 • Duurzame mondkapjes Voedselbank Lombardijen
 • Opening speelplaats Goedenraadweg, Beverwaard
 • Herfst Fundagen tijdens herfstvakantie, Groot-IJsselmonde-Zuid
 • Gevelgedichten Hordijkerveld, Groot-IJsselmonde-Zuid
 • Winterspektakel Prinsenplein 2020, Groot IJsselmonde-Noord
 • Buurtfeest voor Gijsbert Steenhoekstraat, IJsselmonde Noord
 • Materiaal voor opruimactie buiten terrein ‘De Reigers’  Backershage eo, IJsselmonde Noord
 • Buurtbarbecue: kennismaking met nieuwe bewoners in de straat, Beverwaard
 • Boottocht door de Rotterdamse haven voor ouderen, Lombardijen
 • Zomeractiviteiten Lombardijen: op vier locaties worden gedurende de zomervakantie activiteiten voor kinderen in de basisschool leeftijd georganiseerd in Lombardijen Homerusbuurt
 • Zomeractiviteiten Eiland van Brienenoord, Groot IJsselmonde Noord: droomeiland. 17 juli tot en met 22 augustus zomeractiviteiten op donderdag, vrijdag en zaterdag op Buitenplaats Brienenoord
 • Zomeractiviteiten Lombardijen: kindermiddag poppenkast in de vakantieperiode op de Krajicek Playground
 • Extra budget zomerprogrammering Jongerenwerkers PIT010, Lombardijen
 • Kinderdisco Lombardijen: 2 tienerdisco avonden in de periode van september tot en met december in Baroeg
 • Tuinconcert Van Wijngaardelaan, Groot IJsselmonde Noord: voor bewoners flats Van Wijngaardelaan (pdf)
 • Zomeractiviteiten Prinsenplein op 8, 15, 22 en 29 augustus van 12 tot 16 uur (pdf)
 • Kreileroord 45-jaar jubileum, IJsselmonde Zuid
 • Muziek en Knutselgroep, Beverwaard (pdf)
 • Dodenherdenking comité 4 en 5 mei, IJsselmonde Noord
 • Kinderspeelplaats, Beverwaard
 • Oeverloos, Reyeroord IJsselmonde Zuid
 • Koningsdag 2020 Oud-IJsselmonde
 • Wekelijkse ontmoeting in de kantine van HC Feijenoord voor ouderen van Feijenoord en IJsselmonde, IJsselmonde
 • Uitje met bewoners de wetering naar Diergaarde Blijdorp in mei, Beverwaard
 • Talentenjacht in Huis van de Wijk Focus, Beverwaard
 • Paasbrunch door school in IJsselburgh, Beverwaard
 • Paasbrunch voor bewoners Lombardijen, Lombardijen
 • Paas ontbijtjes Lombardijen, Lombardijen
 • Bevrijdingsmaaltijd Lombardijen
 • Pasen, lente en karaoke feest, Groot-IJsselmonde-Zuid
 • Vrouwendag 7 maart Beverwaard
 • De Andere Tafel Lombardijen
 • Paasklaverjas/joker avond 9 april, IJsselmonde
 • Burendag rondom Baroeg, Lombardijen
 • Taalbingo IJsselmonde (pdf)
 • Kookcafé Surgel en Judella Groot IJsselmonde (pdf)
 • Kinderkoor Beverwaard (pdf)
 • Buurtzomerfeest, Lombardijen
 • 40 jaar Zonnetrap, Lombardijen (pdf)
 • Kinderen koken voor ouderen met Valentijnsdag
 • Café de Breinbrouwerij IJsselmonde (pdf)
 • Koningsdag, Beverwaard
 • Paaseierenfestijn, Beverwaard
 • Songwriting Islemunda (pdf)
 • Koken voor moeders uit de wijk, Beverwaard
 • Streekarchief IJsselmonde aanpassen aan coronaregels (pdf)
 • Wekelijkse ontmoeting voor ouderen Sportdorp
 • TV IJsselmonde weekjournaals via YouTube en OPEN Rotterdam, augustus tot en met december (pdf)

Door corona zijn sommige bewonersinitiatieven niet uitgevoerd, verschoven of aangepast.

Beverwaard

 • Kids Kookclub
 • Vrouwendag 2019
 • Talenten uit Beverwaard
 • Music & Performance
 • Samen spelen, samen leren
 • High Tea
 • Paasbrunch IJsselburgh
 • Kroeldekens Beverwaard Haak ie aan?
 • Nationale Buitenspeeldag
 • Verhuizing Seniorenclub

IJsselmonde

 • Verhuring naaiclub
 • Ons jaarlijks evenement
 • Winterplein 2019
 • Participatie Feijenoord City
 • Let's Dance in IJsselmonde
 • Lentefeest
 • Koningsdag Gouden Leeuw
 • Dodenherdenking 2019
 • Senioren Paasontbijt
 • Toneelstuk Kruit
 • Gezellig BBQ'en met de buren
 • Bloemencorso 2019
 • Paas klaverjas en jokeravond
 • Koningsdag, Kleedjesmarkt
 • Ma-ki verjaardagspakket
 • Gezond koken, vervolg op samen fit in 8 weken
 • Zing Mee
 • Paasbrunch voor financieel/sociaal zwakkeren
 • Viering Koningsdag Speeltuin IJsselmonde
 • Gamefestival IJsselmonde
 • Paaslunch en paasbingo
 • Talkshow Gelül XL
 • Plantjesdag in Kreekhuizen 2019
 • Jong en oud bij elkaar brengen
 • Zomerfeest Dijkveld 2019
 • Plantjesmarkt
 • Fruit van Zuid - Hockeyclub Feijenoord Toernooi
 • Multicultureel zomer buurtfeest

Lombardijen

 • Sweetkingsday 2019
 • Buurtmoeders van Lombardijen
 • Wandelclub voor ouderen
 • Buurtzomerfeest met muziek en BBQ
 • Hartjesdag
 • Bewoners ontmoeten bewoners
 • Klassiek in de wijk
 • Passie en Paasmaaltijd
 • Beter leven in Lombardijen
 • Lentebrunch
 • Paasbrunch in Lombardijen
 • Sportparticipatie Jeugd vergroten
 • Peutercarrousel IJsselmonde
 • Iftar
 • Bloemengroet
 • Paaseieren zoeken / Kindervrijmarkt Spinozapark
 • Oranjepannenkoeken
 • Even Buurten in de Oranjehof
 • Jaarlijks uitstapje Even Buurten

Op 3 juni maakte de Tour-de-Wijk een doorstart. Wethouders Kathmann en Van Gils bezochten de wijken Beverwaard en Lombardijen in IJsselmonde.

Wethouder Barbara Kathmann (Economie, wijken en kleine kernen): ‘De afgelopen periode hebben we kunnen zien waar Rotterdammers toe in staat zijn als ze de mouwen opstropen en elkaar helpen er het beste van te maken. Al die initiatieven zijn voor het college een onmisbare inspiratiebron. We gaan in gesprek met bewoners om te luisteren, te leren en ideeën op te doen voor het herstel van de stad. Wat gaat er goed in de wijk, en wat niet? Wat kunnen we doen om de stad erbovenop te helpen? Want alleen als we met elkaar de schouders eronder zetten kunnen we sterker uit deze crisis komen.’

Bijgepraat

In Beverwaard spraken de wethouders onder andere met Sherendel Rosa van Urban Skillsz over jongeren, met ondernemer Kim van Tattooshop Oude Watering en met oma Lisa over zorg voor ouderen. In Lombardijen bezochten ze speeltuin Pascal. Daar spraken ze met vrijwilligers en bestuurders van de speeltuin, van Buurtvaders, van de Voedselbank en jongerenwerkers van Pit010. In woningcomplex de Zonnetrap spraken ze met actieve bewoners en vertegenwoordigers van woningcorporatie Havensteder. De wethouders werden bijgepraat over de huisbezoeken die de wijkpartners (wijkmanagers, wijknetwerkers, afdeling werk & inkomen, woningcorporaties Havensteder en Woonbron en welzijnsorganisatie Pit010) in mei hebben afgelegd aan bewoners die niet uit zichzelf om hulp vragen. Ondernemer Ari van de Pasta Corner vertelde zijn verhaal hoe hij omgaat met de coronacrisis.

Live sessie

Rond 16.00 uur gingen de wethouders 'live' om terug te kijken op het bezoek. Ze gaven antwoord op ingezonden vragen. Tot slot van het bezoek spraken ze met twee leden van de gebiedscommissie IJsselmonde over hun ervaringen en bevindingen.

De Facebook live sessie kunt u vinden op de Facebookpagina van Gebied IJsselmonde, bij 'Videos' (let op: het filmpje is niet ondertiteld):

Veel bewoners kwamen naar Theater Islemunda op vrijdag 16 november 2018. Het college van burgemeester en wethouders kwam op bezoek om met hen in gesprek te gaan.

Maar eerst was er tijd voor dichter Bjorn van Roozen en de pitches van Ada Kelder over de documentaire Goede Buren en Marissa Tromp die met een groep vrijwilligers kansen creëert voor kinderen die het niet breed hebben. Daarna gingen de gesprekken onder andere over de zorg voor ouderen, 30km-zone, jeugdwerkloosheid, derde oeververbinding, asbestproblematiek en Feyenoord City. Lees het verslag:

Onderscheiding voor vrijwilligers in IJsselmonde

De IJsselmondespeld

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor onze stad. Zonder vrijwilligers zouden veel activiteiten nooit gebeuren. Vrijwilligerswerk bestaat in vele verschillende vormen. Eén keer per jaar mee als begeleider naar het ziekenhuis. Twee keer per jaar een strandwandeling verzorgen. Wekelijks spreekuur draaien in het wijkcentrum, zijn een paar voorbeelden.

De gebiedscommissie heeft veel waardering voor vrijwilligers en heeft daarom de IJsselmonde Speld weer ingesteld. Met deze speld bedanken ze mensen die jarenlang iets doen of gedaan hebben voor IJsselmonde.  

'De onderscheiding verdween toen IJsselmonde zeven jaar geleden als deelgemeente ophield te bestaan. Daarna was er geen onderscheiding meer die vanuit ons gebied kon worden uitgereikt. Ik vond dat jammer, want mensen voelen zich natuurlijk wel Rotterdammer, maar zijn vaak tegelijkertijd met hart en ziel verbonden aan het gebied waar ze wonen,' zegt Marcel Verhoef. Hij heeft zich als lid van de gebiedscommissie en als historicus sterk gemaakt voor de terugkeer van de onderscheiding.

Op de zilveren speld staat het wapen van IJsselmonde: de klimmende bever. De speld is vooral bedoeld voor mensen die zich op sociaal, cultureel, sportief of economisch gebied de afgelopen vijf jaar als vrijwilliger voor IJsselmonde hebben ingezet.

Wie komt in aanmerking?

De vrijwilliger moet minimaal 5 jaar actief zijn en minstens vijf tot zes uur per week actief zijn als vrijwilliger. Aanvragen voor de vrijwilligersspeld worden meestal ingediend bij een afscheid, bij het bereiken van een bijzondere leeftijd (65, 75, 80, 85 enzovoort), bij een jubileum of op een ander bijzonder moment.

Personen, die zich op sociaal, cultureel, sportief of economisch gebied gedurende een periode van minstens vijf jaar verdienstelijk hebben gemaakt door zich vijf tot zes uur per week vrijwillig in te zetten voor IJsselmonde.

Over gebiedscommissieleden en ambtenaren is besloten:

 • De speld wordt uitgereikt aan gebiedscommissieleden, die hun functie minimaal gedurende drie termijnen hebben vervuld.
 • Ambtenaren van de gebiedsorganisatie van IJsselmonde kunnen in aanmerking komen als zij aan de normen voldoen, en dus - niet beroepshalve - ook op een ander gebied in IJsselmonde in een maatschappelijke positie actief zijn geweest.
 • Ambtenaren, die 25 jaar werkzaam zijn voor de gebiedsorganisatie IJsselmonde (inclusief hun arbeidsverleden bij voorheen de wijkraad/deelgemeente).

In de besluitvorming spelen de volgende factoren mee:

 • De intensiteit (minimaal 5 tot 6 uur per week is men actief)
 • De tijdsduur (minimaal vijf jaar)
 • De mate van het bijdragen/bevorderen van de burgerkracht
 • De mate van het bijdragen/bevorderen van de participatie door burgers
 • De diversiteit (een groot aantal activiteiten; gelijktijdig of aaneensluitend)
 • De actualiteit (staan de activiteiten op dat moment in de belangstelling)
 • De mate van verantwoordelijkheid
 • De maatschappelijke impact (hoe ervaart de samenleving de activiteiten; strekt de uitstraling zich uit tot een kleine of grote groep mensen en is er sprake van maatschappelijke herkenbaarheid)
 • Over hoeveel verschillende terreinen strekken de inspanningen zicht uit.

Aanvragen

Inwoners van IJsselmonde kunnen via het aanvraagformulier een persoon voordragen bij de 'onderscheidingscommissie' van het gebied IJsselmonde om in aanmerking te komen voor de onderscheiding. De aanvraag dient door minimaal 4 andere bewoners van IJsselmonde te worden gesteund.

Het schriftelijk verzoek moet minimaal 8 weken voor de uitreikingsdatum ingediend worden. De voordracht wordt afgestemd met de Bestuursdienst/Externe Betrekkingen van het Kabinet van de burgemeester. De besluitvorming over toekenning vindt plaats in een besloten vergadering van de gebiedscommissie na voordracht door de onderscheidingscommissie.

Stadswinkel

U kunt bij de stadswinkel terecht voor verschillende producten van de gemeente zoals een paspoort, rijbewijs, uittreksel, verhuisaangifte enzovoort.

Stadswinkel IJsselmonde
Herenwaard 23
telefoon: 14 010

Vraagwijzer

Vraagwijzer is een gratis loket in gemeente Rotterdam voor informatie en advies. Heeft u vragen of problemen, bijvoorbeeld met ingewikkelde brieven, juridische kwesties of gezondheid? Dan kunt u terecht bij de Vraagwijzer. Ook voor vragen over geldzaken en schulden gaat u niet meer naar de Kredietbank Rotterdam, maar naar de Vraagwijzer.

Vraagwijzer IJsselmonde
Herenwaard 23
telefoon: 14 010

Huizen van de Wijk

In een Huis van de Wijk kunt u vrijwilligerswerk doen of activiteiten volgen of geven zoals een taalcursus, les in gezond eten of bewegen. Er is aandacht voor jeugd met speciale activiteiten. In IJsselmonde vindt u vier Huizen van de Wijk en een Huiskamer:

Huis van de Wijk Grote Hagen
Grote Hagen 92
3078 RC Rotterdam
010 - 760 02 46
info@pit010.nl

Huis van de Wijk de Focus
Oude Watering 324
3077 RE Rotterdam
010 - 760 12 85
info@pit010.nl

Huis van de Wijk Lombardijen
Menanderstraat 89/90
3076 AG Rotterdam
010 - 760 02 87
info@pit010.nl

Huis van de Wijk de Dijk
Susannadijk 153
3079 VN  Rotterdam
010 - 760 12 80
info@pit010.nl

Huiskamer van de Wijk de Singel
Susannadijk 151
3079 VN Rotterdam
info@pit010.nl

Wijk Functie Naam E-mail Telefoonnummer
Beverwaard Wijkmanager Bert van Duuren bn.vanduuren@rotterdam.nl 06 - 477 814 60
  Wijknetwerker Helène Mast hs.mast@rotterdam.nl 06 - 226 935 41
Groot IJsselmonde Noord Wijkmanager Marjolein Köhle - in 't Veld m.kohleintveld@rotterdam.nl 06 - 135 802 25
  Wijknetwerker Deniz Cebeci d.cebeci@rotterdam.nl 06 - 235 915 92
Groot IJsselmonde Zuid (Reyeroord, Hordijkerveld) Wijkmanager

Cynthia de Bruin-Rosier

mc.debruinrosier@rotterdam.nl 06 - 533 529 32
  Wijknetwerker Ilona van der Laan ig.vanderlaan@rotterdam.nl 06 - 142 931 86
Lombardijen, Groot IJsselmonde Zuid (Kreekhuizen) Wijkmanager Nick Venema hn.venema@rotterdam.n 06 - 513 731 10
  Wijknetwerker Hans Bours h.bours@rotterdam.nl 06 - 183 453 04
Oud IJsselmonde, Veranda, Feyenoord city Wijkmanager Peter Hertog ph.hertog@rotterdam.nl 06 - 109 884 12
  Wijknetwerker Deniz Cebeci d.cebeci@rotterdam.nl 06 - 235 915 92

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken. Ga naar de pagina Melding, vraag of klacht, hier kunt u ook een compliment achterlaten. Wilt u iets regelen bij de gemeente? Ga naar Mijn Loket.