Hulp bij rondkomen - extraatje010
Gepubliceerd op: 06-07-2021
Geprint op: 17-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/extraatje-010/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u een laag inkomen en maakt u zich zorgen over geld? Heeft u extra uitgaven voor uzelf of uw gezin? De gemeente kan u helpen. Een overzicht van de regelingen vindt u op deze pagina.

Vragen over de regelingen? Bel 14 010, bezoek Informatiepunt Digitale Overheid in Bibliotheek Rotterdam of stap binnen bij een Huis van de Wijk bij u in de buurt.

Energietoeslag

Heeft u een laag inkomen? Misschien ontvangt u dan dit jaar een energietoeslag van 800 euro voor hoge energiekosten. Krijg van 9 tot en met 13 mei hulp bij het aanvragen.

Energiebox010

Bespaar energie, water en geld met de gratis Energiebox010 van de gemeente (u verlaat de website).

Stichting Meedoen in Rotterdam

Vergoeding voor schoolkosten, zoals een laptop, sportlessen, toneel of muziekles.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Vergoeding voor sportlessen tot 280 euro per jaar en voor cultuurlessen tot 500 euro per jaar.

Individuele inkomenstoeslag

Een bijdrage van 120 euro bovenop uw inkomen.

Studietoeslag

300 euro per maand voor studenten die door ziekte of beperking niet kunnen werken naast hun studie.

Bijzondere bijstand

Een bijdrage bij onverwachte kosten, zoals een verhuizing, rechtsbijstand of medische kosten.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Minder belasting over uw afval als het niet lukt om het hele bedrag te betalen.