CityLab010
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 05-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/citylab010/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u ideeën en plannen om de stad nóg aantrekkelijkere te maken om te wonen, werken of te studeren? Dan kunt u hulp krijgen van de gemeente en partners van de gemeente via CityLab010.

Heeft u een idee? Dit is uw kans. Pak de ruimte en ga ervoor! CityLab010 is hét Rotterdams laboratorium voor maatschappelijke innovatie.

CityLab010 werkt eenvoudig

Deel uw idee voor Rotterdam op citylab010.nl. En vertel wat u nodig heeft voor uw idee.
Anderen kunnen reageren op uw plan of contact met u zoeken. U kunt ook zelf op zoek gaan naar mensen die uw idee willen ondersteunen en versterken. Bijvoorbeeld vrijwilligers, partners en investeerders.
Via CityLab010 kunt u ook het netwerk en de kennis van de gemeente gebruiken.

CityLab010 kijkt of het plan past bij de doelen van de gemeente. Of het goed is voor de stad. En of het vernieuwend en maatschappelijk relevant is. Zoals nieuwe samenwerkingsverbanden of nieuwe combinaties van onderwerpen die samen een oplossing kunnen zijn.

Ideeën delen heeft voordelen. U versterkt uw plan en u laat andere Rotterdammers meedoen. En u gaat nieuwe samenwerkingen aan in de stad. Iedereen kan zo meedoen om een plan (nog) beter te maken. En meedenken hoe het betaald kan worden.

Is het plan klaar en is er nog het laatste deel startkapitaal nodig? Dan kunt u extra geld aanvragen bij CityLab010.

Past een plan niet bij CityLAb010. Dan helpt de gemeente met zoeken naar andere manieren om geld voor het plan te krijgen. Bijvoorbeeld bij banken of via fondsen, crowdfunding of subsidies.


Visie

Met CityLab010 laat het college hun visie zien op innovatie en burgerkracht.
Vernieuwing uit de stad komt het beste op gang als de overheid ruimte creëert, mensen verbindt en mee helpt aan initiatieven.

Door maatschappelijke vraagstukken aan Rotterdammers voor te leggen en een innovatiebudget beschikbaar te stellen wordt Rotterdam hét maatschappelijk laboratorium van Nederland. Het college maakt het zo mogelijk te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, bewoners, (sociaal) ondernemers, organisaties en andere partijen in de stad.

Meer informatie

Het team van CityLab010 is te bereiken via e-mail citylab010@rotterdam.nl. Meer informatie vindt u op www.citylab010.nl.