Bruggen en sluizen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 28-06-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bruggen-en-sluizen/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze pagina biedt informatie voor scheepvaart- en wegverkeer over de bruggen en sluizen in Rotterdam.

De brug- en sluiswachters van de gemeente zorgen ervoor dat de scheepvaart vlot en veilig zijn weg vindt door de Rotterdamse vaarwegen.

In het gebied van Rotterdam, Delft, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Botlek, Europoort, Brielse Meer, Oude Maas, Noord en IJssel, bevinden zich 111 bruggen en sluizen.

Bedieningen

 • Winterbediening: de winterbediening loopt van 1 november tot en met 31 maart.
  • Gedurende het winterseizoen worden diverse bruggen en sluizen voor de recreatieve wateren niet bediend en zijn er andere diverse bruggen en sluizen voor deze wateren onbemand, maar wel telefonisch bereikbaar via Mobiele Dienst Maritiem, telefoon 06 - 139 033 36.
  • Voor de recreatieve wateren geldt een 1 uur voormelding.
  • Op zon- en feestdagen vindt er geen bediening plaats. Daarnaast vervalt tijdens de winterregeling de bediening op zon- en feestdagen op het Schietraject.
  • De actuele bedieningstijden en het telefoonnummer van desbetreffende post vindt u op de locatiepagina van elke brug of sluis door te klikken op de link in onderstaand overzicht van de bruggen en sluizen per gebied.
 • Zomerbediening: de reguliere zomerbediening loopt van 1 april tot en met 31 oktober.
  • De Mobiele Dienst Maritieme is in deze periode bereikbaar via 010 - 466 09 29
  • De actuele bedieningstijden en het telefoonnummer vindt u op de pagina van elke brug of sluis door te klikken op de link in onderstaand overzicht van de bruggen en sluizen per gebied.

De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van ruim 60 beweegbare bruggen en sluizen. Bij een aantal hiervan zit een brugwachter. Sommige bruggen gaan op gezette tijden of op afspraak open en daar gaat dan een brugwachter naartoe. Sinds een aantal jaar heeft Rotterdam ook een aantal bruggen die op afstand bestuurd worden. Dit gebeurt vanaf de bediencentrale op de Kop van Zuid. Het gaat dan onder andere om de grote bruggen als de Erasmusbrug en de Koninginnebrug. Sinds kort zijn daar de vier Wijnhavenbruggen bij gekomen en zijn er nu dertien bruggen die op afstand bestuurd worden. Het gaat hier om de:

 • Binnenhavenbrug
 • Erasmusbrug
 • Koninginnebrug
 • Lodewijk Pincoffsbrug
 • Piekbrug
 • Rijnhavenbrug
 • Spoorweghevenbrug
 • Prinses Irenebrug
 • Ben Schopbrug

Wijnhavenbruggen:

 • Rederijbrug
 • Grote Wijnbrug
 • Puntbrug
 • Ibisbrug

Sluizen ook op afstand bestuurbaar

Met het op afstand bestuurbaar maken van de Wijnhavenbruggen is ook de bediencentrale op de Kop van Zuid gemoderniseerd. De bediencentrale werkt op een nieuw systeem dat helemaal bij de tijd is en waarmee we dus meer bruggen, maar ook sluizen, op afstand kunnen bedienen. Sluizen die binnenkort of later dit jaar op afstand bediend worden, zijn:

 • Bergsluis (vanaf mei 2022)
 • Kralingse Verlaat (in de loop van 2022)

Ook in de toekomst zullen er bruggen op afstand bestuurbaar worden gemaakt, zoals in de nabije toekomst de twaalf objecten in de Schie.

Overzicht bruggen en sluizen per gebied 

Hieronder vindt u een overzicht van alle niet-recreatieve bruggen en sluizen in Rotterdam en omgeving. Ook vindt u hier een interactieve kaart met daarop de verschillende posten en locatieafhankelijke informatie.

Recreatieve wateren

Hieronder vindt u een overzicht van alle recreatieve bruggen en sluizen in Rotterdam en omgeving.

Bruggen die liggen over vaarwegen met een vast kanaalpeil (KP)

 • Delfshavense Schie
 • Schiedamse Schie
 • Delftse Schie
 • Brielse Meer
 • Recreatieve wateren

De brughoogtes zijn opgegeven ten opzichte van KP.

Bruggen over vaarwegen die onderhevig zijn aan eb en vloed (NAP)

 • Nieuwe Maas
 • Linker Maasoever
 • Rechter Maasoever
 • Botlek Europoort

Door de wisselende waterstand van hoog- en laagwater zijn de brughoogtes opgegeven ten opzichte van NAP.

Bedieningstijden Delfshavense Schie

 • Op de eerste werkdag na een erkende feestdag wordt een brug of sluis niet bediend voor 06.00 uur
 • Op de dag voor Hemelvaartsdag wordt een brug of sluis niet bediend na 22.00 uur
 • Op 24 en 31 december wordt een brug of sluis niet bediend na 18.00 uur
 • Op zaterdag en zondag is bij de Parksluizen de laatste schutting of invaart 30 minuten voor einde van de bedieningstijd
 • De Spoorbrug Delfshavense Schie is in eigendom en beheer van de NS en heeft afwijkende bedieningstijden
 • De Giessenbrug is in eigendom en beheer van Rijkswaterstaat en heeft afwijkende bedieningstijden

Doorvaartgegevens Delfhavense Schie

Maximale afmetingen diepgang en snelheid.

Vaarweg: Coolhaven. Waterstand: Kanaalpeil = 0,40 -NAP
Traject: Parksluizen-Pieter de Hooghbrug Afmetingen: 128,00 x 13,55 x 4,25 Snelheid: 9 km/uur
Traject: Pieter de Hoochbrug-Lage Erfbrug Afmetingen: 128,00 x 13,20 x 3,25 Snelheid: 9 km/uur
Vaarweg: Delfshavense Schie. Waterstand: Kanaalpeil = 0,40 -NAP
Traject: Lage Erfbrug-Spaansebrug Afmetingen: 86,00 x 9,50 x 2,75 met boegschroef Snelheid: 7 km/uur
Afmetingen: 70,00 x 9,50 x 2,75 zonder boegschroef
Traject: Spaansebrug-Hogebrug Afmetingen: 70,00 x 7,50 x 2,50 met boegschroef Snelheid: 7 km/uur
Afmetingen: 65,00 x 7,50 x 2,50 zonder boegschroef