Betaal op tijd
Gepubliceerd op: 24-04-2017
Geprint op: 05-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/betaal-op-tijd/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdammers moeten elk jaar belasting betalen aan de gemeente. U ontvangt daarvoor een aanslagbiljet.

Betaal of reageer op tijd

Op het aanslagbiljet staat hoeveel u moet betalen en voor welke datum. In Mijn Loket kunt u nakijken welk bedrag u nog aan de gemeente moet betalen. U kunt in Mijn Loket ook direct betalen.

Automatische incasso

U kunt de gemeente toestemming geven om het bedrag automatisch van uw bankrekening af te schrijven. Zo betaalt u altijd op tijd. U hebt 4 weken de tijd om een automatische incasso aan te vragen, nadat u de belastingaanslag krijgt. Het bedrag wordt verdeeld over 10 maanden van uw bankrekening afgeschreven.

Moeite met betalen

Hebt u een laag inkomen? Dan hebt u misschien recht op kwijtschelding. Bent u te laat voor een automatische incasso, maar wilt u toch in delen betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Hulp bij het betalen van uw belastingen? Kijk voor meer informatie op de pagina Hulp bij uw gemeentebelastingen.

Vraag hulp als u geldzorgen hebt

Maakt u zich zorgen over geld? Zoek dan contact met Vraagwijzer. Ga ook naar Vraagwijzer als u kleine geldproblemen hebt. Een klein probleem kan snel groot worden. Meer informatie vindt u op de pagina Rondkomen: schulden.

Maatregelen

Bent u te laat met betalen of het aanvragen van een automatische incasso, kwijtschelding of een betalingsregeling? Dan neemt de gemeente maatregelen. U krijgt dan extra kosten. Deze kosten kunnen snel oplopen. Hieronder ziet u welke maatregelen de gemeente kan nemen.

Rotterdammers die de afgelopen 3 jaar geen aanmaning hebben gehad, ontvangen eerst een herinnering zonder extra kosten.

De aanmaning is een bevel om de aanslag alsnog binnen 14 dagen te betalen. De kosten van een aanmaning zijn € 8 of € 18. Deze kosten hangen af van het bedrag dat u nog moet betalen.

Lukt het niet om in 1 keer te betalen? Dan vraagt u een betalingsregeling aan.  

Na een aanmaning volgt een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel zijn minimaal € 45. Deze kosten hangen af van het bedrag dat u nog moet betalen. Daarna kunt u te maken krijgen met beslag.

Lukt het niet om in 1 keer te betalen? Dan vraagt u een betalingsregeling aan.  

Na een dwangbevel kan de gemeente beslag leggen. Wanneer er al beslag is gelegd, kunt u geen online aanvragen meer doen. Neem telefonisch contact op. De extra kosten hangen af van welk beslag u krijgt en de kosten die de gemeente maakt. Bijvoorbeeld als uw auto wordt weggesleept. Voorbeelden van beslagen zijn:

 • Beslag op uw salaris of uitkering
  Er kan beslag gelegd worden op uw inkomen. Een deel van uw salaris of uitkering gaat dan naar de gemeente. U houdt zelf een deel over om van te leven. Dit heet de beslagvrije voet. U krijgt vooraf een brief met uw beslagvrije voet. U hebt daarna 4 weken de tijd om de gegevens te controleren. Er zijn geen extra kosten voor beslag op uw salaris of uitkering.
 • Wielklem
  Wordt uw auto gezien? Dan kan de belastingdeurwaarder een wielklem plaatsen. Dit is een groene wielklem. Uw auto kan worden weggesleept. Alle extra kosten zijn voor uw rekening.
 • Beslag op uw bankrekening
  Er kan beslag gelegd worden op uw bankrekening. Een deel van uw bankrekening is vrij van beslag. Het andere deel gaat naar de gemeente. Alle extra kosten zijn voor uw rekening.

Op het aanslagbiljet staat voor welke datum u moet betalen. De gemeente rekent vanaf die dag rente.  Bent u het niet eens met de berekende rente? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u per post.

Stuur uw bezwaar naar:

Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Na een factuur van de gemeente krijgt u andere brieven. U krijgt dan een ingebrekestelling. Dit is een bevel om de factuur alsnog binnen 14 dagen te betalen. Na de ingebrekestelling wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Een gerechtsdeurwaarder kan u met een vonnis van de rechter een dwangbevel sturen. Alle extra kosten zijn voor uw rekening.

Vragen en antwoorden

Hebt u een brief ontvangen voor iemand anders? Stuur deze dan terug naar de gemeente. Zet op de envelop waarom u deze terugstuurt. Bijvoorbeeld: deze persoon is verhuisd of niet bekend op dit adres.

 • Betalingsregeling: kunt u het bedrag niet in 1 keer betalen? Dan kunt u een betalingsregeling afspreken. Een standaard betalingsregeling is 12 maanden. Deze geldt voor alle openstaande bedragen bij Belastingen van de gemeente Rotterdam. Het openstaande bedrag moet hoger zijn dan € 50. Vraag de betalingsregeling aan op de pagina belasting betalen.
  Is 12 maanden niet haalbaar voor u? Op de pagina belasting betalen vindt u meer informatie over maatwerk betalingsregelingen.
 • Kwijtschelding: gemeente Rotterdam kan mensen die weinig te besteden hebben, kwijtschelding geven voor de afvalstoffenheffing. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Lees hier meer over op de pagina kwijtschelding.

Wanneer er al beslag is gelegd, kunt u geen online aanvragen meer doen. Neem telefonisch contact op.

U hebt al betaald

Bent u het niet eens met de aanmaning of dwangbevel, omdat u de belastingaanslag al heeft betaald? Dan kunt u in Mijn Loket nakijken of uw betaling is ontvangen.

Klopt het niet? Stuur dan een betaalbewijs naar:

Gemeente Rotterdam Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Een betaalbewijs is een kopie van een bankafschrift of internetbetaling. Uw rekeningnummer en de betaling moeten hierop staan. Schrijf ook het aanslagnummer op het betaalbewijs.

U hebt nog niet betaald

Bent u het om andere redenen niet eens met de aanmaning of dwangbevel? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Schrijf in uw brief de reden van uw bezwaar en vergeet uw handtekening niet.

U krijgt tijdens de behandeling van uw bezwaar tegen de aanmaning of dwangbevel geen uitstel van betaling. U kunt het beste direct het hele bedrag betalen. Wanneer de aanmaning- of dwangbevelkosten fout zijn, krijgt u dit betaalde bedrag terug.

In de ontvangstbevestiging van uw bezwaar staat of u uitstel krijgt en voor welk bedrag.

Hebt u bijvoorbeeld een gecombineerde belastingaanslag met afvalstoffenheffing en rioolheffing? En alleen bezwaar gemaakt tegen de rioolheffing? Dan moet u de afvalstoffenheffing op tijd betalen.

Let op! U krijgt geen uitstel van betaling bij bezwaar tegen de belastingaanslag:

 • bedrijfsreinigingsrecht
 • leges omgevingsvergunning (WABO)
 • logiesbelasting
 • rechten voor markten en straathandel.

Controleer of het bedrag voor uw gemeentelijke belastingaanslag van uw rekening is afgeschreven. Is het bedrag niet afgeschreven? Dat kan komen doordat:

 • U niet binnen 4 weken een machtiging heeft gegeven. U kunt dan niet meteen per automatische incasso betalen.
 • Er te weinig geld op uw rekening was. Als wij het bedrag 2 keer niet kunnen afschrijven, stoppen wij de automatische incasso voor deze belastingaanslag.

Als één van bovenstaande situaties van toepassing is, ontvangt u een aanmaning. U kunt nog wel een betalingsregeling aanvragen.

 

Uw betalingen kunt u controleren in Mijn Loket. U hebt hiervoor uw DigiD nodig.

U kunt beslag voorkomen door:

 • direct te betalen.
 • een betalingsregeling aan te vragen.
 • kwijtschelding aan te vragen
 • zo snel mogelijk contact op te nemen met de deurwaarder. Het telefoonnummer staat op de brief die u heeft ontvangen.

De gemeente geeft ook opdracht aan deurwaarderskantoren om de invordering uit te voeren. U ontvangt dan post van het deurwaarderskantoor. In deze brief staat dat dit gebeurt in opdracht van de gemeente.