Bestemmingsplannen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 02-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bestemmingsplannen/
Ga naar de hoofdinhoud

In een bestemmingsplan staan regels van de gemeente over bouwen, verbouwen en over het gebruik van de grond en de gebouwen. Er staat in waar wel en waar niet mag worden gebouwd en wat de voorwaarden zijn.

In het bestemmingsplan staat ook waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen komen. En welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
Ook staan er regels in over de maximale afmetingen van gebouwen, hoever gebouwen van de erfgrens af moet blijven, of er bijvoorbeeld een dakterras mag komen.
Elk gebied of elke wijk in Rotterdam heeft een bestemmingsplan.

Bestemmingsplan bekijken

U kunt alle bestemmingsplannen bekijken op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.
Daar vindt u de bestemmingsplannen die gelden en waaraan gewerkt wordt.

Ontwerpbestemmingsplan

Het stadsbestuur maakt het ontwerpbestemmingsplan bekend met een aankondiging op ruimtelijkeplannen.nl.
U heeft 6 weken de tijd om te reageren.

Vastgesteld bestemmingsplan

De vaststelling van een bestemmingsplan wordt bekendgemaakt op ruimtelijkeplannen.nl.
Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan, dan kunt u beroep indienen. U heeft 6 weken de tijd om te reageren.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan is onherroepelijk als niemand in beroep gaat bij de Raad van State.  
Als er beroep is ingediend dan moet de uitspraak van de Raad van State worden afgewacht.
De Raad van State moet binnen 12 maanden beslissen over het beroep.

Wilt u verbouwen?

Wilt u verbouwen? Doet u dan eerst de zelftoets!

Vragen en antwoorden

Informatie over het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan kunt u digitaal raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl.
Daar vindt u ook de bestemmingsplannen die nu gelden. Dit worden ook wel vigerende bestemmingsplannen genoemd.

Inhoudelijke vragen

Als u inhoudelijke vragen heeft, dan kunt u contact opnemen de makers van het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan.
Dit kan via telefoonnummer 14 010.

Informatie over bestemmingsplannen die nu gelden kunt u digitaal bekijken op ruimtelijkeplannen.nl. Dit worden ook wel vigerende bestemmingsplannen genoemd.
U vindt hier ook bestemmingsplannen in procedure en de voorbereidingsbesluiten.

Inhoudelijke vragen

Als u inhoudelijke vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met een inspecteur van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.
Dit kan via telefoonnummer 14 010.

U leest op overheid.nl dat de gemeente een nieuw bestemmingsplan maakt. In die bekendmaking staat hoe u uw mening kunt geven. U heeft 6 weken de tijd om te reageren.

Als het bestemmingsplan is vastgesteld leest u dit op overheid.nl op internet. U heeft 6 weken de tijd om te reageren. Bij de Raad van State kunt u beroep indienen. In de bekendmaking leest u de voorwaarden. De Raad van State doet binnen 12 maanden een uitspraak.

Misschien kunt u niet zo lang wachten op de uitspraak van de Raad van State. In dat geval vraagt u een 'voorlopige voorziening' aan, waarmee het plan voorlopig geschorst wordt.

Meer informatie

Heeft u specifieke vragen waarop u hier geen antwoord vindt? Wij zijn op verschillende manieren bereikbaar:

  • Per e-mail. Een e-mail aan ons mag maximaal 20MB groot zijn. E-mails met grote bestanden kunnen aan ons verzonden worden via de bestandsuitwisselingsdienst. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u contact met ons opnemen.
  • Telefonisch via 14 010.