Spring naar het artikel

Het AOW-tegoed is een tegoed op de Rotterdampas voor AOW’ers met een laag inkomen. Het kan onder andere worden besteed aan fietsen, OV en kleding.

Het tegoed is gekoppeld aan de Rotterdampas en kan worden besteed in geselecteerde winkels. Meer informatie is te vinden op aowtegoed.nl. Of kijk hieronder bij de veelgestelde vragen.

Aanvragen AOW-tegoed

Als u recht heeft op het tegoed en uw gegevens zijn bij ons bekend, dan ontvangt u voor 7 maart 2018 hierover een brief. Mocht u na 7 maart geen brief hebben ontvangen, dan kunt u vanaf 8 maart een aanvraag indienen.

Op deze pagina kunt u het formulier downloaden waarmee u uw AOW-tegoed kunt aanvragen.

Vragen en antwoorden

Rotterdammers die op 1 maart 2018 de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt, met een (gezamenlijk) inkomen dat niet hoger is dan 110% van het wettelijk sociaal minimum komen in aanmerking voor het AOW-tegoed.

De netto bedragen (exclusief vakantietoeslag) hieronder zijn voor personen die op 1 maart 2018 de AOW-leeftijd hebben bereikt.

 • Alleenstaande € 1.166,00
 • Gezin, één of beiden 65 jaar en 9 maanden of ouder € 1.595,00

Gemeente Rotterdam informeert rechthebbenden rond 5 maart 2018 per brief over het AOW-tegoed.

Als u rond 8 maart geen bericht heeft ontvangen van de gemeente Rotterdam, dan beschikken wij over geen of te weinig gegevens om te bepalen of u in aanmerking komt voor het AOW-tegoed.

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor het AOW-tegoed, vul dan het aanvraagformulier in en stuur het naar ons op met de benodigde gegevens (zie uitleg op formulier).

Bij aanvraag tegoed: stuur de volgende gegevens mee (altijd kopie).

Benodigd:

 • kopie ID (moet geldig ID-bewijs of paspoort zijn)
 • kopie van stukken waar alle inkomsten op staan

Als beschikbaar/aanwezig stuur dan ook een kopie mee van:

 • voorlopige teruggaaf 2018
 • voorschotbeschikking kindgebonden budget 2018 én de specificatie
 • bent u alleenstaande studerende ouder? Stuur dan een kopie van alle pagina’s van  de beschikking studiefinanciering 2017. Bovenaan deze beschikking staat ‘bericht studiefinanciering 2018’
 • aan studerende ouders wordt aangeraden het meest recente Bericht DUO mee te sturen.

Naast het netto inkomen wat u ziet staan op uw AOW specificatie (dat is de specificatie die u ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank SVB), kunnen er nog andere inkomsten zijn die meetellen.

Dat kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Pensioen(en)
  Als u pensioen ontvangt, dan kan het zijn dat u dit niet iedere maand ontvangt maar bijvoorbeeld één keer per 3 maanden of per jaar. Stuur dan een kopie mee van de laatste pensioenspecificatie die u heeft ontvangen. Let op: dit kunnen meerdere specificaties zijn van verschillende pensioenen. Als u twijfelt, stuur dan ook een kopie van het meest recente bankafschrift(en) mee waarop dit bedrag staat.
   
 • Alimentatie
  Als u een bedrag ontvangt voor uzelf of voor uw kinderen van een ex-partner, dan telt dit ook mee. Stuur dan een kopie van het meest recente bankafschrift waarop dit bedrag staat.
   
 • Overige inkomsten
  Als u andere inkomsten ontvangt, stuur dan een kopie van het meest recente bankafschrift mee waarop dit bedrag staat

Uitstel kan niet via 14 010 aangevraagd worden, dat kan alleen de betrokken inkomensconsulent bepalen.

Binnen twee weken na ontvangst krijgt u daarvan een bevestiging. In sommige gevallen krijgt u binnen twee weken een beschikking. U krijgt dan niet eerst een ontvangstbevestiging.

In de brief die u van de gemeente ontvangen heeft staat de reden van afwijzing vermeld. Bij te weinig gegevens stellen we de aanvraag buiten behandeling. U ontvangt een afwijzing als uw inkomen te hoog is, u niet woonachtig bent in Rotterdam, u niet AOW-gerechtigd bent enz. 

Lees uw brief goed door. Als er te weinig gegevens bij de gemeente beschikbaar zijn, staat in de brief wat u moet opsturen.

In de brief die u van de gemeente ontvangen heeft staat de reden van afwijzing vermeld. Dit kan zijn te weinig gegevens of het inkomen is te hoog.

Leest u alstublieft uw brief goed door. Als er te weinig gegevens bij de gemeente beschikbaar zijn, staat in de brief wat u moet opsturen. Als uw inkomen te hoog is, heeft u geen recht op AOW-tegoed.

Niet eens met de beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

College van burgemeester en wethouders
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam, adres en handtekening;
 • uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
 • de datum waarop u bezwaar maakt;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden(en) van uw bezwaar.

U moet ook een kopie van het besluit meesturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, of eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale manier indienen, bijvoorbeeld per e-mail. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

U, of een andere belanghebbende, kan een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam, adres en handtekening;
 • uw burgerservicenummer;
 • uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
 • de datum waarop u bezwaar maakt;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht ook een kopie van het besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, m.b.v. het webformulier (zie 'mijn loket'). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl of eherkenning.nl.

U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale manier, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

Het tegoed wordt binnen 5 werkdagen na toekenning bijgeschreven. Als u nog geen Rotterdampas heeft of deze niet meer geldig is, dan moet u eerst een nieuwe aanschaffen op www.rotterdampas.nl/bestellen.

U moet hiervoor inloggen met uw DigiD. U kunt ook langsgaan in de Rotterdampaswinkel (Hoogstraat 110, in de centrale bibliotheek). En vergeet dan niet een bewijs van het inkomen of de beschikking en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Na aanschaf van de nieuwe pas wordt het tegoed automatisch bijgeschreven (geen termijn
noemen). De aanschafkosten krijgt u niet vergoed.

Let op: Rotterdampas verlengen: Als u in 2016 een Rotterdampas had, zorg dan dat u
uw Rotterdampas verlengt voor 2017, anders kan het nieuwe tegoed niet op uw pas gestort worden. Dit kan gemakkelijk via www.rotterdampas.nl/bestellen of in de Rotterdampaswinkel. Vergeet dan niet een bewijs van het inkomen of de beschikking en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Als u in 2017 een Rotterdampas had en deze nog niet verlengd heeft, moet u eerst uw pas verlengen. Dit kunt u doen op www.rotterdampas.nl/bestellen.

Door een wijziging in de landelijke wetgeving is het sinds 1 januari 2015 niet meer toegestaan om de Toeslag AOW rechtstreeks op de rekening te storten. Het gevolg zou zijn dat mensen met een laag inkomen helemaal geen tegemoetkoming meer zouden ontvangen. Omdat de gemeente Rotterdam het belangrijk vindt om AOW’ers met een kleine beurs financieel toch te ondersteunen, is deze regeling ontstaan: het AOW-tegoed verstrekt via een tegoed op de Rotterdampas.

Nee, u schaft zelf de Rotterdampas aan. Het aanschafbedrag krijgt u niet vergoed. Normaal kost de Rotterdampas €60,-. Rotterdammers met een laag inkomen betalen € 5,- voor de pas. Naast het AOW-tegoed van 300 euro profiteert u van alle voordelen van de Rotterdampas.

Met de Rotterdampas doet u meer dan 750 leuke dingen, gratis of met korting. Bezoek bijvoorbeeld onbeperkt gratis een van de Rotterdamse musea, ga gratis naar de bioscopen of ga voor maar € 5,- naar Diergaarde Blijdorp. Voor alle kortingsacties, zie www.rotterdampas.nl.

Het AOW-tegoed geldt per huishouden en niet per persoon. Als u beiden AOW ontvangt en u komt in aanmerking voor het AOW-tegoed op de Rotterdampas, dan wordt het bedrag automatisch gekoppeld aan de Rotterdampas van degene die in 2017 het AOW-tegoed ontving.

Heeft u eerder geen AOW-tegoed ontvangen en vraagt u dit jaar het tegoed zelf aan, dan komt het tegoed op de pas van degene die de aanvraag indient. Het heeft geen zin om beiden het tegoed aan te vragen, omdat het per huishouden geldt. We raden u aan voor beiden een Rotterdampas aan te schaffen. Dan kunt u samen leuke dingen doen. U kunt (een deel van) het tegoed ook op uw OV-chip laden zodat u ook in de spits en buiten Rotterdam gratis kunt reizen.

De houder van de Rotterdampas mag het tegoed besteden aan de geselecteerde producten in de aangewezen winkels. Maar ook iemand anders mag dat doen. Als u niet zelf in de gelegenheid bent, kunt u ook een ander vragen om iets voor u te kopen met het tegoed of om het saldo op uw OV-chip te laden. De pas werkt als een cadeaukaart. Legitimatie is niet nodig.

Het AOW-tegoed is geldig tot en met 28 februari 2019. Daarna vervalt het bedrag.

Nee. U kunt het tegoed van 2017 t/m 28 februari 2018 besteden, daarna vervalt het.

Saldo checken doet u via Rotterdampas ‘Mijn Account’. Op rotterdampas.nl/mijnaccount maakt u een account aan.

U kunt terecht bij een aantal grote warenhuizen en winkelketens in Rotterdam en bij openbaar vervoerpartners. De meest actuele lijst met deelnemende winkels op aowtegoed.nl.

Het AOW-tegoed is bestemd voor kleding, vrijetijdsartikelen, fietsen, boeken, tijdschriften,
laptops, tablets, fotocamera’s en openbaar vervoer. Kijkt u geregeld op aowtegoed.nl voor het meest actuele aanbod van winkels en producten.

Cadeaukaarten en kansspelen, genotsmiddelen, eten en drinken, telefoons en beltegoed.

Blokkeer de pas en daarmee het tegoed direct via telefoonnummer (010) 498 46 66. Daarna vraagt u via rotterdampas.nl/shop een nieuwe pas aan. U kunt ook naar de Rotterdampaswinkel komen. Neem wel een legitimatiebewijs mee. Een vervangende pas kost € 2,50.

U ontvangt de nieuwe pas binnen vijf werkdagen. Het tegoed wordt automatisch overgezet op uw nieuwe pas.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 14 010 of schriftelijk via:

Cluster MO MOW
AOW-/Jeugdtegoed
Antwoordnummer 3227
3000 WB Rotterdam

U kunt uw vraag ook aan ons mailen via: aow-jeugdtegoed@rotterdam.nl. Vermeld uw naam, adres, Burgerservicenummer (BSN) en AOW-tegoed.

Klachten

Heeft u een klacht? Als u niet tevreden bent, laat het ons weten. U kunt telefonisch een klacht indienen via 14 010 of schriftelijk via:

Klachtenbureau MO
Antwoordnummer 566
3000 WB Rotterdam

U kunt uw klacht ook digitaal indienen.

Let op: Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daarover niet klagen. U moet dan bezwaar maken.