Gebiedsontwikkeling Alexanderknoop
Gepubliceerd op: 23-07-2019
Geprint op: 18-08-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/alexanderknoop/
Ga naar de hoofdinhoud

De Alexanderknoop, het gebied rond OV-knooppunt en treinstation Rotterdam Alexander, gaat veranderen. Rotterdam ziet kansen om het gebied te ontwikkelen tot hét centrum van Rotterdam Oost.

De Alexanderknoop verandert van een stenig, weinig toegankelijk en anoniem gebied ineen levendig centrum met volop ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren. En dat allemaal in een groene en klimaatbestendige omgeving.

Gezamenlijk gebiedsperspectief

De gemeente Rotterdam is eigenaar van een groot gedeelte van de buitenruimte in de Alexanderknoop. Het meeste vastgoed is particulier eigendom. Er zijn veel ambitieuze private ontwikkel- en bouwinitiatieven. Daarom werkt de gemeente, samen met partners en bewoners in het gebied, aan een breed gedragen toekomstplan voor de Alexanderknoop.

De gemeente interviewt inwoners van Prins Alexander over de toekomst van de Alexanderknoop op het Alexanderplein.

Hoe moet het gebied er in de toekomst uitzien? In de eerste helft van 2022 waren er gesprekken met ondernemers, vastgoedeigenaren, omwonenden, bewonersorganisaties, bezoekers, en maatschappelijke en culturele organisaties over een nieuw  gebiedsperspectief voor de Alexanderknoop. Op dit moment is de gemeente bezig met het verwerken van alle input uit de gesprekken die gehouden zijn.

Hoe willen bewoners van Alexander dat het gebied eruit komt te zien? Wat voor wensen hebben zij, wat vinden ze belangrijk? Kijk en luister naar wat de deelnemers aan het Alexanderpanel, met daarin een afvaardiging van bewoners, erover zeggen.

Maak van de Alexanderknoop een levendige en aantrekkelijke Alexanderplaats. Zorg ervoor dat het een levendig stukje stad wordt. Investeer in een gevarieerd woningaanbod, meer groen en in een aantrekkelijk cultureel programma en voldoende maatschappelijke voorzieningen. Alleen zó kan dit gebied hèt centrum worden van Rotterdam Oost. Dat zeggen ondernemers uit de Alexanderknoop, vertegenwoordigers van bewonersgroepen en maatschappelijke en culturele organisaties over de toekomst van de Alexanderknoop. Welke ideeën hebben zij voor dit gebied? In deze video hoort u het.

Mijlpalen

De afgelopen tijd zijn er al de nodige ontwikkelingen in gang gezet. Dit zijn de mijlpalen die zijn of worden gerealiseerd in de Alexanderknoop:

 • Het nieuwe station Rotterdam Alexander is in 2020 officieel in gebruik genomen.
 • Herinrichting Marten Meesweg en de directe omgeving van het station.
 • Verbeteren belangrijkste routes van en naar het station.
 • Start interne vernieuwing Shopping center (Alexandrium I).
 • Vergroening van het Alexanderplein.

Alexanderknoop in cijfers

 • De Alexanderknoop ligt tussen de A16 en A20 en strekt zich uit over ongeveer 1 vierkante kilometer ten oosten van het station tot aan de Capelseweg en het bedrijventerrein ten westen van het station.
 • De Alexanderknoop ligt in Prins Alexander, een gebied met bijna 100.000 inwoners.
 • Per dag maken 37.000 reizigers gebruik van trein, metro en bus.
 • Het is het tweede winkelgebied van Rotterdam en het vierde van Zuid-Holland, met ruim 100.000 m2 winkeloppervlakte en vele miljoenen bezoekers per jaar.
 • Het is de tweede kantorenlocatie van Rotterdam, met ruim 200.000 m2 kantooroppervlakte, ongeveer 11.000 banen en bijna 200 bedrijven.
 • Er staan 1.200 woningen in het gebied.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Alexanderknoop? Mail uw vragen dan naar AlexanderknoopSO@rotterdam.nl.