Akeleiplein
Gepubliceerd op: 19-01-2021
Geprint op: 06-03-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/akeleiplein/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor het Akeleiplein en de Coolsestraat, de Coolsedwarsstraat en de Palmdwarsstraat. We horen graag wat u er van vindt.

De uitgangspunten voor het ontwerp:

Akeleiplein

  • Oase van rust
  • Meer groen en nieuwe bestrating
  • Plek voor spelen en ontmoeting
  • Waterberging onder het plein

Omliggende straten

  • (Fiets)parkeren beter organiseren
  • Bovengrondse containers verdiepen
  • Vervangen riool, meer groen en nieuwe bestrating
  • Ruimte voor geveltuinen (zelfbeheer).

We hebben een filmpje gemaakt van het ontwerp:

Met het ontwerp richten we het plein veel groener in. Er komen drie plantvakken in de vorm van het blad van een Akelei. De verschillende soorten beplanting en bomen geven het plein elk jaargetijde een andere kleur. De diversiteit zorgt ook voor meer vogels, vlinders, bijen en andere insecten. Twee plantvakken zijn verhoogd en hebben een zitrand. Een derde vak bestaat uit een plantvak en een speelplek met avontuurlijke speelelementen. Een aantal van de huidige bomen blijft behouden. Daarnaast planten we nieuwe bomen. In dit ontwerp zijn diagonale looproutes aangebracht. De bestrating wordt vernieuwd met rode klinkers en grijze tegels. Onder het plein komt een waterberging. De vijf bovengrondse containers vervangen we voor ondergrondse containers. Deze verplaatsen we naar de Bloemstraat. De twee fietstrommels op het plein plaatsen we in de Zijdewindestraat.

De huidige bomen in de Coolsestraat blijven behouden. Volgens het ontwerp gaan we de boomvakken waar de bomen in staan vergroten. Hierin brengen we lage beplanting aan. We vervangen de twee bovengrondse containers door één ondergrondse container. In het ontwerp is meer ruimte voor oversteekplaatsen. Om deze ruimte te creëren is het nodig om twee parkeerplaatsen te verwijderen. De fietsparkeerplaatsen staan te dicht op elkaar. Deze gaan we beter verspreiden en verplaatsen naar een parkeerplaats. Daardoor verdwijnen drie parkeerplaatsen. Er komen in totaal 18 fietsparkeerplaatsen voor ongeveer 36 fietsen.

Volgens het ontwerp komen er grote groenvakken tegen de gevel van de Coolsjiek waar we lage beplanting in aanbrengen. Desgewenst kunnen deze groenvakken worden omgezet naar geveltuinen in zelfbeheer van de toekomstige bewoners.

Om het riool in de Coolsedwarsstraat te kunnen vervangen moeten de huidige bomen worden gerooid. Volgens het ontwerp krijgt de straat groenvakken langs de gevels waar we lage beplanting in aanbrengen. We verplaatsen de lichtmasten.

De kwaliteit van de huidige bomen in de Palmdwarsstraat is matig tot slecht, deze worden vervangen en iets verplaatst. Volgens het ontwerp gaan we de boomvakken waar de bomen in staan vergroten. Hierin brengen we lage beplanting aan. We brengen een wegversmalling aan op de rijweg waar de rijbaan twee richtingen heeft. Met borden geven we aan welke auto voorrang krijgt. De rijweg waar de rijbaan één richting heeft blijft één richting en wordt iets versmald. Om de looproute te verbeteren gaan we het trottoir aan de zuidzijde verbreden. Daardoor verdwijnen er twee parkeervakken. De fietsparkeerplaatsen op de hoek met de Bloemstraat liggen nu te dicht op elkaar. Daarom gaan we deze iets meer verspreiden. De twee ondergrondse containers verplaatsen we naar de Palmdwarsstraat ter hoogte van de Bloemstraat.

Vervangen riool

In bovengenoemde straten en in de Zijdewindestraat tussen de Akeleistraat en het Weena gaan we het riool vervangen. Er komt een dubbel stelsel: een buis voor rioolwater en een buis voor regenwater.

Geveltuinen

In het ontwerp van het plein en de omliggende straten is ruimte voor de aanleg van geveltuinen. Een geveltuin is een strook met planten tegen de gevel van een woning. Heeft u nog geen geveltuin? En vindt u het leuk om een geveltuin zelf te onderhouden? Dan horen wij dat graag van u! Wij zorgen er dan bij het bestraten voor dat er een strook voor uw gevel wordt aangelegd waar u kunt tuinieren. De strook wordt leeg opgeleverd. U bepaalt zelf wat er in komt.

Geef uw mening aan ons door

U kon uw mening tot vrijdag 12 februari aan ons doorgeven.

Online bijeenkomst

Heeft u nog vragen over het voorlopig ontwerp? Dan kunt u deze stellen tijdens een online bijeenkomst. U kunt zich aanmelden via akeleiplein@rotterdam.nl. U krijgt dan een paar dagen voor de bijeenkomst een e-mail met een digitale uitnodiging (link voor MS Teams) en een instructie over hoe u meedoet. In overleg met u plannen we een datum voor deze bijeenkomst.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het derde kwartaal van 2021. Daar wordt u nog over geïnformeerd.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons via akeleiplein@rotterdam.nl. Of kijk in de app Rotterdam aan de slag. De app kunt u vinden in de App store of Google play.