Verrekening inkomsten
Gepubliceerd op: 27-09-2018
Geprint op: 28-11-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/verrekening-inkomsten/
Ga naar de hoofdinhoud

Gaat u weer aan het werk? Dan rekent de gemeente voor u uit hoeveel bijstandsuitkering u nog krijgt. Is uw salaris lager dan uw uitkering? Dan vult de gemeente uw salaris aan. Is uw salaris hoger dan uw uitkering, dan stopt uw uitkering.

De gemeente stort uw uitkering ongeveer de 25e van de maand. Uw salaris over die maand en de loonstrook krijgt u meestal later.
De gemeente weet nog niet precies hoe hoog uw aanvullende uitkering is. Als uw salaris per maand hoger of lager kan zijn, schat de gemeente dit bedrag.
Dit heet een ‘fictieve verrekening’.
In het begin kijkt de gemeente samen met u welk salaris u verwacht te krijgen. Dan hoeft er achteraf zo weinig mogelijk aangepast te worden.

Uitkering te hoog?

Is uw salaris hoger dan verwacht en ontvangt u teveel uitkering? Dit heet een verrekeningsschuld.
De gemeente houdt dit bedrag in op de uitkering van de volgende maand(en).
Dit kan voor een periode van maximaal 6 maanden. U ontvangt in die maand(en) dus een lagere uitkering.

Let u zelf ook goed op de hoogte van uw salaris. Is deze hoger dan geschat, bewaar het geld van de te veel ontvangen uitkering dan voor de maand daarna.

Uitkering te laag?

Is uw salaris lager dan verwacht en was uw uitkering te laag? Dan betaalt de gemeente u de rest van het bedrag later uit.
Heeft u nog een eerdere verrekeningsschuld? Dan wordt het tegoed hiermee verrekend.

Stel dat u een oproepcontract heeft en verwacht dat u in april 30 uur gaat werken. U verdient netto € 300. De gemeente verrekent dit bedrag met uw uitkering over die maand en betaalt uw aanvullende uitkering op 25 april.
Begin mei blijkt dat u € 450 aan salaris heeft ontvangen. Uw aanvullende uitkering was € 150 te hoog.
Op 5 mei krijgt u uw loonstrook over april. Uw loonstrook mailt u binnen 2 weken naar uw behandelend team van Beheer Inkomen.
De gemeente houdt € 150 in op uw uitkering van de maand mei. En verrekent ook uw verwachte salaris in mei met uw uitkering.
In mei heeft u minder inkomen.
Ons advies: bewaar het geld dat u in april te veel heeft ontvangen voor de (vaste) lasten in mei.

De gemeente verrekent bijvoorbeeld ook:

 • Vakantiegeld
  Als uw werkgever vakantiegeld voor u reserveert, dan verrekent de gemeente dit meteen met de uitkering.
  U krijgt een lager bedrag aan aanvullende uitkering.
  Krijgt u in mei of juni het vakantiegeld van uw werkgever, dan verrekent de gemeente dit niet meer met uw uitkering van die maand. Dat is al gebeurd.
 • Inhoudingen
  Doet u mee aan bijvoorbeeld een personeelsvereniging of een vrijwillige ongevallen- verzekering?
  Deze inhouding valt onder uw salaris. U krijgt dus een lager bedrag aan aanvullende uitkering.
 • Individueel Keuzebudget (IKB)
  Als u recht heeft op IKB, dan gaat de gemeente ervan uit dat u dit maandelijks laat uitbetalen.
  Het IKB wordt per maand verrekend. Ook als u het bedrag spaart en het geld later wordt uitbetaald.

Heeft u een baan gevonden? De gemeente wil samen met u uw maandsalaris goed inschatten en controleren of uw aanvullende uitkering juist is. Misschien kunnen we uw uitkering stoppen. Neemt u uiterlijk binnen 2 weken nadat u bent aangenomen contact met ons op, maar liefst eerder.

Wat geeft u aan de gemeente door:

 • de datum waarop u begint met werken
 • de datum waarop uw werk eindigt
 • het aantal uren dat u heeft gewerkt of verwacht te werken
 • de hoogte van uw te verwachten salaris.

Bent u aan het werk? Ook dan bekijkt de gemeente iedere maand of uw aanvullende uitkering juist is of dat uw uitkering gestopt kan worden. Stuur uw salarisstrook na ontvangst zo snel mogelijk naar ons op, uiterlijk binnen 14 dagen.

Wat geeft u maandelijks aan de gemeente door:

 • het aantal uren dat u heeft gewerkt of verwacht te werken
 • uw 4-wekelijkse of maandelijkse loonstrook, zodra u deze heeft
 • stuur wekelijkse loonstroken op nadat u de laatste loonstrook van die maand heeft ontvangen
 • geef de gemeente ook door als u denkt dat uw inkomsten lager of hoger worden.

Loonstrook opsturen per e-mail

Het beste is om informatie aan ons te sturen per e-mail.
Maak een goed leesbare scan of foto van uw loonstrook en e-mail die naar het behandelend team van de afdeling Beheer Inkomen van de gemeente.
Het e-mailadres staat rechtsboven op uw uitkeringsspecificatie.

Noem bij het 'onderwerp' van de e-mail:

 • Uw administratienummer. Dit 7-cijferige nummer staat rechtsboven op uw uitkeringsspecificatie, naast 'ons kenmerk'.
  Gebruik om veiligheidsredenen niet uw burgerservicenummer (BSN).
 • Zet het woord 'inkomen' bij onderwerp van de e-mail.

Let op:

 • Zonder bewijsstukken kan de gemeente uw wijzigingen niet doorvoeren
 • Let op: stuur geen e-mails naar de gemeente die met bijlagen groter zijn dan 10 MB

Loonstrook opsturen per post

Heeft u geen e-mail? Dan stuurt u de gemeente een kopie van uw loonstrook per post naar:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Beheer inkomen - team [uw teamnummer]
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam

Let op:

 • Geef uw informatie altijd door aan het behandelend team van de afdeling Beheer Inkomen.
 • Originelen van de bewijsstukken worden niet teruggestuurd, stuur daarom kopieën op.

De gemeente verwerkt uw informatie binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw loonstrook.
Als blijkt dat de verrekening achteraf niet correct was, dan past de gemeente uw aanvullende uitkering snel aan.
Bij onduidelijkheden nemen we contact op.

Weet u niet bij welk team u hoort?

Bel dan met 14 010 en leg uw burgerservicenummer (BSN) klaar.
U kunt ook het wijzigingsformulier (pdf) invullen.

Betaalt de gemeente van uw uitkering de vaste lasten, zoals de huur voor uw woning? Bij verrekening van een hoger salaris met uw uitkering, kan uw aanvullende uitkering te laag zijn om er de vaste lasten van te betalen.
Controleer daarom elke maand uw uitkeringsspecificatie op de betaling van de vaste lasten.
Zorg dat u op tijd uw vaste lasten betaalt. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor.

Vrijlatingsregeling

Bent u 18 jaar of ouder? Of heeft u een aanvullende uitkering in verband met een medische beperking?
Dan komt u misschien in aanmerking voor de vrijlatingsregeling (inkomstenvrijlating).
Een bepaalde periode wordt een gedeelte van uw inkomen niet met uw uitkering verrekend.
Meer hierover kunt u lezen op de pagina over de Vrijlatingsregeling.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.