Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 12-05-2020
Geprint op: 02-12-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/speciaal-onderwijs/
Ga naar de hoofdinhoud

Het speciaal onderwijs is voor leerlingen die zo veel specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben dat zij niet naar een gewone school kunnen. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap, chronische ziekte of stoornis hebben.

Er zijn 10 verschillende typen scholen voor speciaal onderwijs verdeeld in vier clusters.

  • Cluster 1: voor leerlingen met een visuele beperking die niet naar een gewone school kunnen. Dit zijn scholen van de instellingen Bartiméus en Koninklijke Visio
  • Cluster 2: voor dove en slechthorende kinderen en scholen voor kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden
  • Cluster 3: voor leerlingen met verstandelijke (ZML) en/of lichamelijke beperkingen (LG/MG), leerlingen die langdurig ziek zijn (LZ) en leerlingen met epilepsie
  • Cluster 4: voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische stoornis.

Basisonderwijs

Op de website van Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam) kunt u scholen zoeken op basis van kenmerken of per school het onderwijs-ondersteuningsprofiel bekijken. De website geeft ook informatie over het proces van aanmelden voor een school voor speciaal onderwijs en welke ondersteuning u daarbij kunt krijgen.

Voortgezet onderwijs

Op de website van Koers VO kunt u scholen voor speciaal voortgezet onderwijs vinden.