Prestatie010
Gepubliceerd op: 17-04-2019
Geprint op: 04-12-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/prestatie010/
Ga naar de hoofdinhoud

Gemeente Rotterdam helpt werkzoekenden die al een tijd zonder werk zitten om mee te blijven doen in de samenleving. En zichzelf te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, mantelzorg of taalles.

Of door te werken aan persoonlijke problemen, zoals schulden of gezondheid. Dit noemen we een tegenprestatie.
De activeringscoaches van Prestatie010 helpen bij het vinden van een tegenprestatie.
Hieronder leest u daar meer over.

Heeft u al een tijd geen betaalde baan?
Dan nodigt Prestatie010 u regelmatig uit voor een gesprek met een activeringscoach.
In deze gesprekken vraagt de activeringscoach hoe het met u gaat. En op welke gebieden u hulp nodig heeft.
Samen bekijkt u hoe u uzelf verder kunt ontwikkelen en weer actief kunt worden.
Veel Rotterdammers met een uitkering voelen zich beter als zij actief zijn.

Iedere stap telt

Elke stap in uw ontwikkeling is belangrijk: scholing, vrijwilligerswerk, bewegen of het aanpakken van schulden.

Samen met uw activeringscoach van Prestatie010 bekijkt u waar u aan gaat werken.
Misschien moet u eerst persoonlijke problemen oplossen. Bijvoorbeeld als u schulden heeft of de Nederlandse taal niet goed spreekt of schrijft. 
Daarmee helpen we u graag, samen met maatschappelijke organisaties bij u in de wijk.
Met uw activeringscoach bekijkt u na een poosje wat de volgende stap kan zijn.
Het is belangrijk dat u naar de afspraken met uw activeringscoach komt.

U leest hier meer over in het Uitvoeringsplan 'Iedere stap telt'.

In het boek In de Bijstand - verhalen van Rotterdammers komen mensen aan het woord die al lang geen betaald werk hebben. In persoonlijke verhalen vertellen zij over hun leven in de bijstand en hoe de gemeente hen ondersteunt.

Vrijwilligerswerk

Veel mensen met een uitkering doen vrijwilligerswerk als tegenprestatie. Dat werk betekent veel voor henzelf, voor de mensen om hen heen en voor de stad. In deze films vertellen twee vrijwilligers over hun vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk of betaald werk

Het is belangrijk dat betaald werk niet wordt verdrongen door vrijwilligerswerk.
Twijfelt u daaraan? Dan kunt u hierover overleggen met de onafhankelijke Adviescommissie Vrijwilligerswerk.
Vult u daarvoor deze adviesaanvraag in (u verlaat Rotterdam.nl).

Meer weten?

Heeft u vragen voor of over Prestatie010? 
Neem dan contact op met uw activeringscoach, bel het informatienummer van de gemeente (14 010) of mail naar infoprestatie010@rotterdam.nl.
U kunt ook terecht bij een Vraagwijzer bij u in de buurt.

Vragen en antwoorden

Heeft u te maken met Prestatie010? U leest vragen en antwoorden hieronder.

Vragen en antwoorden voor werkzoekenden

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving.
Mensen die al lang geen betaald werk hebben, doen daarom een tegenprestatie.
Dit kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of mantelzorg zijn. Maar ook werken aan uw gezondheid of geldproblemen oplossen zijn tegenprestaties.

Ja. De gemeente verwacht van u dat u stappen zet in uw ontwikkeling en actief blijft.
In overleg met de activeringscoach van de gemeente bekijkt u welke activiteiten bij u passen.
De gemeente rekent erop dat u hieraan meewerkt.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw activeringscoach, het informatienummer van de gemeente (14 010) bellen of mailen naar infoprestatie010@rotterdam.nl.
U kunt ook terecht bij een Vraagwijzer bij u in de buurt.

U kunt zelf vrijwilligerswerk zoeken dat bij u past. Kijk op de website Zorgzaam010.nl voor een vrijwilligersvacatures in Rotterdam.
Informeer bij buren of vrienden informeren of loop eens binnen bij het Huis van de Wijk en informeer daar.
Uw activeringscoach kan u ook in contact brengen met organisaties in uw wijk.  

Heeft u vrijwilligerswerk gevonden dat u wat lijkt?
Neem dan contact op met de organisatie waar het vrijwilligerswerk is en bespreek dit met uw activeringscoach.

Nee. Betaald werk gaat altijd voor.
Dat geldt ook voor het volgen van een training waarmee u uw kansen op betaald werk vergroot.
In die gevallen hoeft u geen tegenprestatie te doen.

Uw activeringscoach bespreekt met u uw mogelijkheden voor een tegenprestatie.
De gemeente rekent erop dat bijna iedereen stappen kan zetten, aan zichzelf kan werken en mee kan doen in de samenleving.

Ja. U maakt afspraken met de activeringscoach wat u gaat doen.
De afspraken worden vastgelegd.
Als de activeringscoach merkt dat u zich niet aan de afspraken houdt, kan de gemeente uw uitkering (tijdelijk) korten.
Kunt u zich niet aan de afspraken houden? Neem hierover dan contact op met uw activeringscoach. Wacht niet tot de volgende afspraak.

Als u vrijwilligerswerk heeft gevonden, maakt u met de vrijwilligersorganisatie een overeenkomst.
Daarin staat wat u gaat doen, welke uren en dagen u komt en of u een vergoeding krijgt.
Geef een kopie van deze overeenkomst aan uw activeringscoach.

Geef een kopie van de overeenkomst aan uw activeringscoach of stuur een kopie naar:

Cluster MO / Prestatie010  
Antwoordnummer 3227
3000 WB  Rotterdam

Een postzegel is niet nodig.

Of e-mail een kopie naar: infoprestatie010@rotterdam.nl.

Doet u al vrijwilligerswerk, bent u mantelzorger of volgt u een cursus?
Maar doet u dit minder dan 20 uur per week? Dan vragen we om zich voor meer uren in te zetten.
Uw activeringscoach bespreekt dit met u.

Nee. U kunt wel een vergoeding vragen aan de vrijwilligersorganisatie.
De organisatie bepaalt zelf of de vergoeding wordt gegeven.
Ontvangt u een vrijwilligersvergoeding? Meld dit dan aan de gemeente.

Nee. De gemeente geeft alleen een vergoeding voor de eerste maand, als een overbrugging nodig is.
De organisatie waarvoor u werkt mag u wel een reiskostenvergoeding geven. Hiervoor geldt een maximum bedrag.
Geef deze reiskostenvergoeding altijd door aan uw activeringscoach, vul hiervoor een wijzigingsformulier in.

Als een VOG verplicht is en de vrijwilligersorganisatie vergoedt die niet, dan kan de gemeente deze vergoeden. 
Dat wordt per situatie beoordeeld. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Betaald werk mag niet door vrijwilligers worden gedaan.
Twijfelt u? Bekijk de informatie op de website van Zorgzaam010
U kunt via die webpagina ook uw situatie aan een onafhankelijke adviescommissie voorleggen.
Vult u daarvoor deze adviesaanvraag in (u verlaat Rotterdam.nl).

Vragen en antwoorden voor organisaties

Werkzoekenden zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte tegenprestatie, maar krijgen hulp van een activeringscoach van Prestatie010 van de gemeente.
Daarbij houden we rekening met de situatie en achtergrond van de werkzoekende.

Heeft uw organisatie regelmatig vrijwilligerswerk waarvoor mensen nodig zijn? De relatiebeheerders van Prestatie010 kunnen u helpen aan kandidaten. Maak een afspraak met:

Ook voor andere vragen, signalen of meldingen zijn de relatiebeheerders uw aanspreekpunt.

Rotterdamse mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en vrijwilligers zijn collectief verzekerd via gemeente Rotterdam.
Het gaat om een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering, de Maasstadpolis.
Om in aanmerking te komen voor deze verzekering moet de werknemer geregistreerd staan als mantelzorger, vrijwilliger of maatschappelijk stagiair.

Meld een ongeval of schade zo snel mogelijk bij het team Verzekeringen van gemeente Rotterdam: e-mail naar schadezaken@rotterdam.nl of bel 010 489 34 85.
Als het team Verzekeringen van gemeente Rotterdam afwezig is, kunt u ook rechtstreeks melding maken bij Centraal Beheer, telefoon: 055 579 86 00.

Werkgevers of organisaties kunnen contact opnemen met één van de relatiebeheerders:

Video Prestatie010 (april 2019):

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.