Hoogte bijstandsuitkering
Gepubliceerd op: 15-05-2018
Geprint op: 05-12-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/hoogte-bijstandsuitkering/
Ga naar de hoofdinhoud

Het basisbedrag voor een bijstandsuitkering is het wettelijk minimumloon. Dit zijn de landelijke regels. De hoogte van uw uitkering hangt af van verschillende dingen.

De hoogte van uw uitkering hangt bijvoorbeeld af van:

 • uw gezins- en leefsituatie
 • of op uw adres kostendelende medebewoners wonen
 • uw eigen leeftijd en die van uw eventuele gezinsleden
 • uw woonlasten
 • uw inkomsten en die van uw gezinsleden.
 • U bent 'alleenstaande' als u niet getrouwd bent of duurzaam gescheiden leeft.
 • U bent 'alleenstaande ouder' als u niet getrouwd bent of duurzaam gescheiden leeft en u minimaal één kind onder de 18 jaar verzorgt.
 • U bent een 'echtpaar' als u getrouwd of samenwonend bent, of daarmee gelijkgesteld.
 • U heeft 'kostendelende medebewoners' als u en uw eventuele partner met huisgenoten van 27 jaar of ouder op hetzelfde adres woont/wonen..

Ontvangt u een bijstandsuitkering en woont u samen met anderen van 27 jaar of ouder in één huis?
Dan kan voor u de kostendelersnorm gelden. Dat kan ook als u een IOAW- of een IOAZ-uitkering heeft.

De kostendelersnorm is de bijstandsuitkering die u krijgt als u in één huis woont met een of meer volwassenen van 27 jaar of ouder; de zogenoemde kostendelers.
Met hoe meer kostendelers u op één adres woont, hoe lager uw uitkering.
De reden hiervoor is dat als u met meer kostendelers woont, u de woonkosten, zoals de huur en energiekosten, kunt delen.
Of u de kosten wel of niet deelt, maakt niet uit.

 • Echtparen zonder kostendelende medebewoners krijgen samen 100% van het wettelijk minimumloon.
 • Alleenstaande ouders en alleenstaanden zonder kostendelende medebewoners krijgen 70% van het wettelijk minimumloon.
 • Echtparen en alleenstaanden (ouders) met kostendelende medebewoners van 27 jaar of ouder krijgen minder dan het wettelijk minimumloon.
 • Voor personen jonger dan 21 jaar en voor personen die in een inrichting verblijven, gelden andere normen.

Jongeren die geen (voldoende) inkomsten hebben en hierdoor niet voor zichzelf kunnen zorgen (ook bij bijvoorbeeld parttime werk of een WW uitkering) hebben misschien recht op een bijstandsuitkering van de gemeente Rotterdam.

Let op: meld je op tijd aan voor een uitkering. Het kan ongeveer 2,5 maand duren voor je een uitkering ontvangt, als je aan de voorwaarden hiervan voldoet.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan heb je waarschijnlijk geen recht op bijstand. Dit wordt alleen in heel bijzondere situaties toegekend.

Heb je vragen over een Bijstandsuitkering? Ga dan naar Jongerenloket.

Woont u in een woning waarvoor u geen woonlasten betaalt? Dan wordt de uitkering in bijna alle situaties met € 314,81* per maand verlaagd.
*bedrag vanaf 1 juli 2022

In alle situaties geldt dat uw eigen inkomsten en/of die van uw partner van de bijstandsuitkering worden afgetrokken.

Het vakantiegeld wordt rond 25 mei van ieder jaar uitbetaald. Op de specificatie van deze maand ziet u welk bedrag aan vakantiegeld wordt uitbetaald.
Als een schuldeiser beslag heeft gelegd op uw uitkering, dan gaat uw vakantiegeld meestal naar de schuldeiser. U krijgt het extra bedrag dan dus niet zelf.
Blijft na deze betaling van uw vakantiegeld aan de beslaglegger nog geld over, dan krijgt u dit in juni. Als dat zo is, krijgt u daarvan bericht van de gemeente.
Als de uitkering eerder wordt gestopt, wordt het tot dan gereserveerde vakantiegeld uitbetaald bij het stoppen van uw uitkering.

Deze bijstandsnormen gelden van 1 juli tot en met 31 december 2022. De bedragen zijn met en zonder de vakantietoelage (VT) genoemd.

Alleenstaande of alleenstaande ouder met 5% VT zonder VT
Alleenstaande (ouder) van 18, 19 of 20 jaar 272,02 258,42
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar of ouder 1.101,82 1.046,73
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar of ouder, geen woonlasten 787,01 747,66
Gezin (gehuwden/samenwonenden) met 5% VT zonder VT
Beide partners 18, 19 of 20 jaar, geen kinderen 544,04 516,84
Beide partners 18, 19 of 20 jaar, wel kinderen 858,85 815,91
Eén partner 18, 19 of 20, geen kinderen 1.059,04 1.006,09
Eén partner 18, 19 of 20, geen kinderen, geen woonlasten 744,23 707,02
Eén partner 18, 19 of 20, wel kinderen 1.373,85 1.305,16
Eén partner 18, 19 of 20, wel kinderen, geen woonlasten 1.059,04 1.006,09
Beide partners 21 jaar en ouder 1.574,03 1.495,33
Beide partners 21 jaar en ouder, geen woonlasten 1.259,22 1.196,26
Kostendelersnorm (bedrag per persoon, 27 jaar tot AOW-leeftijd) met 5% VT zonder VT
Tweepersoonshuishouden (50 %) 787,02 747,66
Driepersoonshuishouden (43,33 %) 682,08 647,98
Vierpersoonshuishouden (40 %) 629,61 598,13
Vijfpersoonshuishouden (38 %) 598,13 568,22
Zespersoonshuishouden (36,67 %) 577,14 548,29
Verblijvend in inrichting met 5% VT zonder VT
Alleenstaande (ouder) 348,89 331,45
Gezin 542,69 515,56
IOAW bruto met 8% VT
Gezin. beide partners 21 jaar en ouder 1.709,02
Alleenstaande (ouder) van 23 jaar en ouder 1.350,11
Alleenstaande (ouder) van 23 jaar en ouder, met kostendelende medebewoner 854,51
IOAZ bruto met 8% VT
Gezin 1.709,02
Alleenstaande (ouder) 1.350,11
Alleenstaande (ouder), met kostendelende medebewoner 854,51

Houdt u rekening met het volgende:

 • De bedragen staan vooraf niet vast en zijn alleen van toepassing als uw uitkering niet verandert of (voor een korte tijd) stopt.
 • De bedragen zijn inclusief vakantietoelage en betalingen die de gemeente voor u doet.
 • In de bedragen zit geen ander belastbaar inkomen dan uw bijstandsuitkering. Ook geen inkomen dat op uw uitkering wordt gekort.
  Let op! Alleen als u alimentatie voor uzelf ontvangt zit dit ook in de bedragen.
 • Soms ontvangen personen jonger dan 21 jaar extra bijstand die ook belastbaar is. Die zit niet in deze bedragen.
 • Als dit op u van toepassing is of staat uw bijstandsnorm niet in het overzicht?
  Neemt u dan contact met ons op.

Bekijk de tabellen (Participatiewet, IOAW, IOAZ) met het belastbaar inkomen per maand in 2022 en jaartotaal (in euro’s):

Participatiewet

Norm
Vanaf 1 januari 2022
per maand
Vanaf 1 juli 2022 per maand Totaal 2022
Alleenstaande (ouder) van 18 jaar tot 21 jaar 269 272 3.246
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar en ouder 1.352 1.368 16.320
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar en ouder, geen woonlasten 856 868 10.344
Gezin, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen, per partner 269 272 3.246
Gezin, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen, per partner 425 429 5.124
Gezin, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen, per partner 524 529 6.318
Gezin, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen, geen woonlasten, per partner 368 372 4.440
Gezin, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen, per partner 699 709 8.448
Gezin, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen, geen woonlasten, per partner 524 529 6.318
Gezin, beide vanaf 21 jaar, per partner 856 868 10.344
Gezin, beide vanaf 21 jaar, geen woonlasten, per partner 623 629 7.512
Kostendelersnorm, 2 persoonshuishouden 856 868 10.344
Kostendelersnorm, 3 persoonshuishouden 691 701 8.352
Kostendelersnorm, 4 persoonshuishouden 623 629 7.512
Kostendelersnorm, 5 persoonshuishouden 592 598 7.140
Kostendelersnorm, 6 persoonshuishouden 571 577 6.888
Persoonlijke Toelage Alleenstaande (ouder) 345 348 4.158
Persoonlijke Toelage Gezin, per partner 268 271 3.234
IOAW

Norm
Vanaf 1 januari 2022
per maand
Vanaf 1 juli 2022 per maand Totaal 2022
Alleenstaande (ouder) van 23 jaar en ouder 1.350 1365 16.290
Alleenstaande (ouder) van 23 jaar en ouder, met kostendelende medebewoner 854 867 10.326
Gezin, beide partners 21 jaar en ouder, per partner 854 867 10.326
IOAZ

Norm
Vanaf 1 januari 2022
per maand
Vanaf 1 juli 2022 Totaal 2022
Alleenstaande (ouder) 1.350 1365 16.290
Alleenstaande (ouder), met kostendelende medebewoner 854 867 10.326
Gezin, per partner 854 867 10.326

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.