Fraude met uitkeringen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 08-12-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/fraude-met-uitkeringen/
Ga naar de hoofdinhoud

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat een uitkering alleen gaat naar iemand die zonder inkomen niet rond kan komen. Ontvangt u een uitkering van de gemeente Rotterdam? Lees hier wat er gebeurt als u zich niet aan de regels houdt.

Of denkt u dat iemand fraudeert met uitkeringsgeld? Dan kunt u dit melden aan de gemeente.

Als u een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt, horen daar regels bij.
Zo verwacht de gemeente dat u altijd de juiste en actuele informatie (door)geeft.
Doet u dat niet, te laat of geeft u verkeerde informatie door? Dan is dat fraude. Ook als u niet wist dat u het moest doorgeven.
Twijfelt u of een verandering belangrijk is voor de hoogte van uw uitkering? Neem dan contact op met de gemeente.

De gemeente verwacht dat u zelf uw informatie doorgeeft.
Krijgt de gemeente van een andere instantie veranderingen of andere informatie door over uw situatie, dan is dat ook fraude.

Geef veranderingen in uw persoonlijke en gezinssituatie, uw financiële en/of woonsituatie direct door aan de gemeente.

Enkele voorbeelden:

 • Inkomsten uit werk, pensioen en andere uitkering
 • Storting(en) op uw eigen rekening, op de rekening van uw partner en uw kinderen.
 • Leningen en giften van bijvoorbeeld familie, vrienden of kennissen als deze per jaar in totaal hoger zijn dan € 1.200.
 • Als u wint met gokken in bijvoorbeeld het casino, een speelhal of online.
 • U ontvangt een erfenis.
 • Een partner waar u (soms) mee samenwoont.
 • Een ander adres als u er vaak verblijft.
 • Vermogen, ook in het buitenland, zoals: een huis, spaargeld, en auto, dure spullen of sieraden.
 • Elke bankrekening die u - of u samen met iemand anders - heeft. In Nederland en in het buitenland.
 • Bankrekeningen van uw minderjarige kinderen.
 • Kinderen die bij u staan ingeschreven, maar die niet altijd bij u wonen.
 • U gaat een opleiding volgen.
 • Uw partner, kind of iemand anders van 21 jaar of ouder die bij u woont gaat studeren of stopt met studeren.

U kunt uw wijzigingen op verschillende manieren doorgeven:

 • Met het wijzigingsformulier.
 • Persoonlijk aan de balie van de locatie.
 • Via de afdeling waar u contact mee heeft.

Vergeet niet uw bewijsstukken mee te leveren.

Kijk op de pagina Wijzigingen doorgeven.

De gemeente controleert bij iedereen die een bijstandsuitkering krijgt of die persoon recht heeft op geld.
Elke maand kijkt de gemeente of de hoogte van uw uitkering nog klopt.
We controleren uw gegevens ook bij andere instanties zoals basisregistratie personen, werkgevers, UWV en Belastingdienst.

Soms controleert de gemeente uw situatie door een huisbezoek. Medewerkers van de gemeente komen bij u aan huis en kijken of de informatie die de gemeente van u heeft klopt.

Kijk op de pagina Huisbezoek en bijstand.

Als de gemeente fraude ontdekt, wordt de uitkering direct stopgezet. De fraudeur moet het geld dat te veel is uitgekeerd terugbetalen.
De gemeente kan direct korten op de uitkering of deze stopzetten.
Bovenop het teveel ontvangen geld kan de gemeente ook een boete opleggen. De hoogte van de boete hangt af van de gedraging en hoe ernstig deze is, en of u er zelf iets aan kon doen. We kijken naar uw omstandigheden.
Wie vaker fraudeert, krijgt een hogere boete. Ook kan de gemeente aangifte doen van uitkeringsfraude bij de officier van justitie.
Dat hangt af van de hoogte van het gefraudeerde bedrag.

Het teveel ontvangen geld en de eventuele boete betaalt u altijd helemaal terug. De gemeente houdt het geld dat u moet terugbetalen in op uw uitkering. De terugbetaling is ongeveer 5% van de bijstandsuitkering.
Heeft u geen uitkering meer? Dan betaalt u de boete plus het uitkeringsgeld dat u te veel heeft ontvangen in één keer aan de gemeente terug.
Lukt dat niet, dan kunt u de gemeente om een betalingsregeling vragen.

Heeft u schulden omdat u fraude heeft gepleegd met uitkeringsgeld?
Dan kunt u geen hulp krijgen. U heeft voor deze schulden dus geen recht op schulddienstverlening.

Denkt u dat iemand fraudeert met uitkeringsgeld? U kunt deze fraude of een vermoeden daarvan op verschillende manieren melden bij de gemeente.

 • Digitaal via het webformulier melden van uitkeringsfraude
 • Telefonisch via 010 498 43 33. De medewerkers zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur
 • Persoonlijk: Librijesteeg 2, 3011 HN Rotterdam op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

De gemeente gaat vertrouwelijk om met uw informatie.

Anoniem

U kunt uw melding altijd anoniem doen zonder dat u uw naam of andere gegevens opgeeft.
Het is wel belangrijk dat u dan alles doorgeeft wat u weet of vermoedt.
De gemeente kan u als anonieme melder niet meer benaderen voor aanvullende informatie of vragen.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.