Belangrijke data bijstand
Gepubliceerd op: 11-03-2019
Geprint op: 05-12-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/belangrijke-data-bijstand/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u weten wanneer wij uw uitkering uitbetalen? Hieronder vindt u de betaaldata voor dit jaar. U weet dan altijd over hoeveel dagen uw uitkering wordt gestort.

Maand (2022) Geld op uw rekening
januari dinsdag 25 januari
februari vrijdag 25 februari
maart vrijdag 25 maart
april dinsdag 26 april
mei woensdag 25 mei
juni vrijdag 24 juni
juli dinsdag 26 juli
augustus donderdag 25 augustus
september vrijdag 23 september
oktober dinsdag 25 oktober
november vrijdag 25 november
december woensdag 21 december

Post over uw uitkering

Als u een bijstandsuitkering van de gemeente Rotterdam ontvangt, krijgt u regelmatig post van ons over werk en inkomen.
In het overzicht dat hieronder staat, kunt u zien wanneer wij u brieven sturen.
U krijgt altijd elke maand een uitkeringsspecificatie van ons.
Dit overzicht is niet volledig. U kunt ook andere brieven over werk en inkomen ontvangen.

Let op: u ontvangt deze post alleen als dit onderwerp over uw situatie gaat.

Iedere Rotterdammer die in het afgelopen jaar een bijstandsuitkering ontvangt of heeft ontvangen, krijgt per post een jaaropgave.
Deze jaaropgave is een verklaring van de gemeente Rotterdam over de uitkering die u in het afgelopen jaar heeft ontvangen.

Elke maand reserveert de gemeente voor u een bedrag aan vakantiegeld. In mei betalen we het vakantiegeld uit.
Maar als een schuldeiser beslag heeft gelegd op uw uitkering, dan gaat uw vakantiegeld mogelijk naar de schuldeiser. U krijgt het extra bedrag dan dus niet zelf. Blijft na een mogelijke betaling van uw vakantiegeld aan de schuldeiser nog geld over, dan krijgt u dit in juni. Als dit voor u geldt, krijgt u daarvan in mei bericht van de gemeente.
Ook kunt u iedere maand op uw uitkeringsspecificatie nalezen hoeveel vakantiegeld de gemeente voor u reserveert. U vindt dit bij vakantietoelage/VT.

Op 1 juli 2022 gaan de huren van veel woningen omhoog.
Gaat uw huur omhoog? En betaalt de gemeente uw huur rechtstreeks aan de huiseigenaar? Dan krijgt u begin mei een brief van de gemeente.
In die envelop zit ook het formulier 'Doorgeven huurverhoging'. Bent u het eens met de huurverhoging? Vul dan het formulier in, onderteken het en stuur het terug per post of e-mail.
Doe dat meteen als u weet wat de nieuwe huur wordt! Zo voorkomt u huurachterstand.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.