De wijk aan zet
Gepubliceerd op: 01-02-2021
Geprint op: 04-03-2021
https://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/de-wijk-aan-zet/
Ga naar de hoofdinhoud

We zetten de wijk aan zet. De invloed van Rotterdammers op hun leefomgeving moet groter worden. Het college heeft een aantal ideeën om van Rotterdam nog meer een 'doe-democratie' te maken. Een 'doe-democratie' op wijkniveau.

Kortom: een échte wijkdemocratie. Waar de bewoners meer invloed hebben om te bepalen wat belangrijk is voor hun eigen wijk: laagdrempelig, op wijkniveau en op maat. De wijk is aan zet! U kon hierover meepraten tijdens de stadsgesprekken van 5 februari tot en met 5 maart. Alle gesprekken zijn geweest, aanmelden is daarom niet meer mogelijk.

De gesprekken zijn een open uitnodiging aan alle bewoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en experts om te onderzoeken hoe deze ‘doe-democratie’ op wijkniveau gaat werken. Uw inbreng wordt enorm gewaardeerd. De stad maken we samen. De wijkdemocratie geven we samen vorm.

Slotbijeenkomst De wijk aan zet

Op 5 maart sluiten we het stadsgesprek af met een livestream vanuit debatpodium Arminius. We praten dan verder over de uitkomst van de stadsgesprekken met onder andere burgemeester Ahmed Aboutaleb, Young010 en een aantal Rotterdammers die nu al heel actief zijn in de wijken. De livestream is vanaf 16 uur voor iedereen live te volgen via YouTube. U kunt de slotbijeenkomst ook altijd later bekijken via dezelfde link.

Laat uw stem horen en vul de enquête in          

Heeft u niet mee kunnen doen aan het stadsgesprek De wijk aan zet? Doe dan mee via de enquête De wijk aan zet en laat uw stem horen. U kunt de enquête invullen tot 16 maart aanstaande.

Heeft u wel aan het stadsgesprek De wijk aan zet meegedaan? Ook dan kunt u natuurlijk meedoen en de enquête invullen.

Onderwerpen

De verschillende onderwerpen waarover u mee kunt of kon praten.

In dit gesprek gaan we op zoek naar de vraag naar de juiste maat voor lokale democratie. Het college stelt voor te werken op de schaal van de wijk. Maar wat is een wijk? Het wijkniveau zorgt voor herkenbaarheid voor de wijkbewoners. Is dat zo? En welk schaalniveau past bij een levendige lokale democratie? Hoeveel wijken telt onze stad eigenlijk? Hoe groot is het gebied waarmee bewoners zich verbonden voelen?

In dit gesprek onderzoeken we de taken van de een vertegenwoordiger van de wijk. Het college stelt voor dat vertegenwoordigers uit de wijk signaleren, toetsen en verbinden. Is het mogelijk om deze dingen te combineren? Wijkvertegenwoordigers zijn ogen en oren van de wijk. Maar hoe ben je ogen en oren van de wijk? De wijkvertegenwoordiging moet volgens het college vooral initiatieven van wijkbewoners ondersteunen. Welke mogelijkheden heb je daarvoor? En uit hoeveel mensen bestaat zo’n wijkvertegenwoordiging?
Het college wil het werk van een vertegenwoordiger niet te formeel en bureaucratisch maken, maar vooral praktisch. Dit moet ervoor zorgen dan alle bewoners snel en eenvoudig (digitaal) mee kunnen doen.

In plaats van verkiezingen met politieke partijen, stelt het college verkiezingen op persoonlijke titel voor. Zo wordt het voor iedereen makkelijker om mee te doen en zich verkiesbaar te stellen. Er is minder invloed van partijpolitiek en meer ruimte voor persoonlijke betrokkenheid. Maar welke selectiemogelijkheden bestaan er naast verkiezingen? Welke lessen hebben we bijvoorbeeld geleerd uit de experimenten waar mensen aangewezen worden via loting? Als iemand op persoonlijke titel campagne voert, waar let je dan op? Wanneer geef je iemand jouw stem? Onder welke voorwaarden zou jij je verkiesbaar stellen?

In dit gesprek kijken we hoe een wijkvertegenwoordiging in de praktijk kan werken. Het college wil graag een directe verbinding tussen de wijkvertegenwoordigers en het gemeentebestuur door regelmatige gesprekken.

De wijkvertegenwoordiging heeft geen formele status maar kan wel bij de gemeenteraad aangeven wanneer dingen niet goed gaan. Als ik aan een wijkvertegenwoordiger een vraag stel, hoe weet ik dan dat ik antwoord krijg? Hoe gaat dit in z’n werk? Komt de Coolsingel naar de wijk? Of moet de wijk naar de Coolsingel? Moeten er voorwaarden komen om problemen aan te kaarten bij de gemeenteraad? Wat is de relatie met de gemeenteraad? Hoe werkt de relatie tussen een politieke gemeenteraad en een niet-politieke wijkvertegenwoordiging?

Niet gehoord worden, is een groot probleem. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich welkom voelen om mee te doen. Ook als ze het niet eens zijn over bepaalde onderwerpen.
Als ik het niet eens ben met het standpunt van de wijkvertegenwoordiging, welke mogelijkheden heb ik dan als bewoner? Wat zijn de spelregels voor een goed gesprek op wijkniveau? Welke instrumenten heeft de wijkvertegenwoordiging om dit gesprek te voeren? Wat zijn de spelregels? Hoe zorg je dat veel mensen uit de buurt aan deze wijkgesprekken mee kunnen doen? Krijgt de wijkvertegenwoordiging daar ook hulp bij?

Hoe zorgen bewoners en de gemeenten samen dat maatschappelijke opgaven snel worden aangepakt? Het college wil wijkgericht aan de slag gaan. Hierbij hoort meer zeggenschap voor de wijk over de inzet van ambtenaren en middelen. Het college wil de bestaande energie onder wijkbewoners graag behouden. Ook vindt het college dat er meer geld de wijk in moet. Hoe kan de invloed over het geld dat naar de wijk gaat worden vergroot? De wijkagenda moet volgens het college samen met de hele wijk worden gemaakt. Hoe organiseer je dat? Wie bepaalt wat er op de agenda komt? En hoe blijven mensen uit de wijk betrokken nadat de agenda klaar is?

Wilt u nog iets toevoegen aan de stadsgesprekken?

Impressie van de gesprekstafels Stadsgesprek 1 en de besproken onderwerpen: blik van buiten, werken in de wijken, de Coolsingel, reacties uit de stad.

Zijn er onderwerpen die zeker aan de orde moeten komen en nog niet genoemd zijn? Laat dan een reactie achter via het reactieformulier of stuur een mail naar wijkaanzetDV@rotterdam.nl.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

De betrokkenheid die er nu al is, maakt Rotterdam sterk. Rotterdammers maken zelf de wijk. Met hun kennis, denkkracht, betrokkenheid en hun opgestroopte mouwen doen Rotterdammers actief mee in wijkraden, wijkcomités, gebiedscommissies. En veel Rotterdammers doen ook al mee, bijvoorbeeld via CityLab010, OpZoomeren of Right2Challenge.

Toch kan het altijd beter. Maar hoe? Het college heeft opdracht gegeven aan de Erasmus Universiteit (EUR) om dit te onderzoeken.

Kortgeleden verscheen een 3e tussenrapport van het onderzoek. In het rapport geeft de EUR een aantal adviezen en denkrichtingen om inwoners meer invloed te geven op hun eigen leefomgeving. Met deze informatie heeft het college vier bouwstenen voor een nieuwe werkwijze beschreven. Deze bouwstenen vormen de basis voor de nieuwe wijkdemocratie.

Het college is benieuwd wat de Rotterdammers van deze bouwstenen vinden. Wat is belangrijk voor de wijk? Wat vindt de wijk belangrijk? Waar wil, kan en mag de wijk over meebeslissen? Wie bepaalt waar in de wijk het geld naartoe gaat? En, hoe zorgen we er samen voor dat de belangen van iedereen in de wijk ook goed vertegenwoordigd en gerealiseerd worden?

Kortom, hoe gaat deze wijkdemocratie precies werken? Daarover gaat het college graag met u over in gesprek tijdens een aantal stadsgesprekken.

Meer informatie

Lees de raadsbrief over de collegevisie Wijk aan Zet en de 3e tussenrapportage van de EUR.