Wijk aan Zet
Gepubliceerd op: 01-02-2021
Geprint op: 22-09-2022
https://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/de-wijk-aan-zet/
Ga naar de hoofdinhoud

Je struikelt in de Rotterdamse wijken over de goede ideeën. Over hoe het beter, mooier, fijner en veiliger kan. Maar hoe zorgen we er samen voor dat al deze goede ideeën niet in een bureaula verdwijnen of vastlopen in regels en procedures?

Wijk aan zet

Met Wijk aan Zet krijgen Rotterdammers meer invloed op wat er gebeurt in hun wijk. Met 39 gekozen wijkraden, waar bewoners samen met de partners in de wijk via een wijkakkoord meedenken en meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft. Waar bewoners meer zeggenschap krijgen over de invloed van stedelijke plannen in hun wijk en meebepalen waar geld aan wordt besteed en welke bewonersinitiatieven worden uitgevoerd. En met een gemeente die goed te vinden is. Die weet wat er speelt en samen met bewoners en organisaties plannen maakt voor de wijk en deze uitvoert. Laagdrempelig, op maat en met een praktische aanpak.

Sterker samenwerken in de wijken

Ook de gemeentelijke organisatie verandert. Ook dat hoort bij Wijk aan Zet. Er wordt hard gewerkt om de samenwerking in en met de wijk anders vorm te geven.

De gemeente zorgt ervoor dat de wijkraden de juiste ondersteuning krijgen om hun werk goed te kunnen, en de wijkmanagers krijgen een stevigere positie binnen de organisatie.

Er worden wijkhubs geopend, waar bewoners kunnen binnenlopen met vragen of problemen, en waar de gemeente en andere organisaties uit de wijk kunnen samenwerken. Zo wordt het nog eenvoudiger om met de gemeente in contact te komen. Ook wordt het makkelijker om een bijdrage aan te vragen voor ideeën en initiatieven voor de wijk, doordat verschillende regelingen voor bewonersinitiatieven worden samengevoegd.

Op deze manier werkt de gemeente toe naar een sterkere samenwerking in en met de wijken. In Rotterdam is de Wijk aan Zet!

Wijkraden

Vanaf maart 2022 kent Rotterdam 39 gekozen wijkraden. De wijkraden komen op voor uw wijk. Via de wijkraad kan de wijk bij de gemeente aandacht vragen voor dingen die de wijk zelf belangrijk vindt.

Mijn Rotterdam

Mijn Rotterdam is de naam van de website waar u kunt meedenken en meebeslissen over plannen en projecten van de gemeente, die van invloed zijn op uw wijk.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u een bijdrage aanvragen om dat idee ook uit te voeren. Het moet wel een plan van, voor en door bewoners zijn. En de wijk moet er beter door worden.

Wijkhubs

In de wijkhubs werken medewerkers van de gemeente en partners. Het is een ontmoetingsplek in de wijk waar u als bewoner eenvoudig terecht kan met uw vragen, zorgen of ideeën. Er worden steeds meer wijkhubs geopend door heel Rotterdam.