Vrijstelling bedrijfsreinigingsrecht (BRR)
Gepubliceerd op: 11-12-2018
Geprint op: 05-12-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/vrijstelling-bedrijfsreinigingsrecht/
Ga naar de hoofdinhoud

Bedrijfsreinigingsrecht betaalt u voor het ophalen en verwerken van bedrijfsafval.

U betaalt de heffing als uw bedrijf binnen de Verordening Bedrijfsreinigingsrecht valt en u maakt gebruik van de gemeentelijke dienstverlening. U kunt vrijstelling voor de betaling aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden.

Vrijstelling aanvragen

U vraagt online vrijstelling aan via de knop Vrijstelling aanvragen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. Heeft u geen eHerkenning? Vraag dan vrijstelling per post aan.

Let op: Vrijstelling moet u elk jaar opnieuw aanvragen.

Let op: Sinds 1 juli 2021 kunt u eHerkenning niveau 1 niet meer gebruiken voor uw aanvraag. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam

Bedrijfsreinigingsrecht (BRR) is een heffing van Belastingen gemeente Rotterdam en wordt betaald voor het ophalen en verwerken van bedrijfsafval. U betaalt deze heffing per adres waar afval wordt aangeboden, behalve als een vrijstelling aan u is verleend.

Op de pagina Bedrijfsreinigingsrecht vindt u meer informatie.
Op de pagina Bedrijfsafval leest u welk bedrijfsafval u mag aanbieden.

De hoogte van de BRR heffing is niet gebaseerd op de hoeveelheid aangeboden afval maar op de oppervlakte van uw bedrijfspand en de branche.

Op de pagina bedrijfsreinigingsrecht vindt u hier meer informatie over.

U stuurt mee:

 1. de gegevens die altijd nodig zijn
 2. de documenten die staan bij reden 1, 2 of 3

Gegevens die altijd nodig zijn

 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • naam contactpersoon
 • nummer Kamer van Koophandel
 • bedrijfsnaam
 • bedrijfsadres
 • objectnummer(s)
  Deze objectnummer(s) kunt u vinden op de laatste aanslag bedrijfsreinigingsrecht of op het inlichtingenformulier als u de nieuwe gebruiker van een bedrijfsruimte bent

Reden 1. U heeft al een erkend afvalinzamelaar

 • Een kopie van het originele contract met een erkend afvalinzamelaar inclusief eventuele wijzigingen én
 • De laatste factuur van de afvalinzamelaar én
 • Uw laatste betaalbewijs aan de afvalinzamelaar

Reden 2. U heeft geen afval

 • Gedetailleerde omschrijving van de bedrijfsactiviteiten op het adres én
 • Een foto van uw bedrijfsruimte waarmee u aantoont dat u geen afval produceert én
 • De huurovereenkomst bij verhuur

Reden 3. Uw afval wordt verwijderd door uw verhuurder

 • De huurovereenkomst waaruit blijkt dat en hoe het bedrijfsafval wordt ingezameld én
 • Een kopie van het bedrijfsafvalcontract van de verhuurder wanneer deze een erkend afvalinzamelaar heeft ingehuurd. Inclusief de laatste factuur en het laatste betaalbewijs.

Binnen 8 weken krijgt u bericht of uw verzoek om vrijstelling is geaccepteerd of geweigerd. Door in te loggen met eHerkenning kunt u altijd de status van uw aanvraag bekijken.

Rotterdamse bedrijven die een contract hebben met een erkende inzamelaar, geen bedrijfsafvalstoffen produceren (aantoonbaar) of de bedrijfsafvalstoffen laten afvoeren via de verhuurder (aantoonbaar).

U kunt een vrijstelling aanvragen als:

 • u een contract heeft met een erkende afvalinzamelaar voor het afvoeren en verwerken van al uw bedrijfsafval én u geen afval aanbiedt aan de gemeente
 • u kunt aantonen dat uw bedrijf geen bedrijfsafval produceert
 • de verhuurder zorgt voor het afvoeren van bedrijfsafval

Voorwaarden vrijstelling

 • de vrijstelling kunt u aanvragen voor maximaal 1 jaar. U dient jaarlijks opnieuw een verzoek om vrijstelling in
 • heeft u nog geen aanslag voor het lopende jaar ontvangen? Dan kunt u een verzoek om vrijstelling indienen voor het lopende jaar
 • u kunt per verzoek vrijstelling vragen voor 1 reden en maximaal 10 objectnummers
 • als uw situatie verandert vraagt u opnieuw vrijstelling van bedrijfsreinigingsrecht aan

Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, vervalt de vrijstelling en kunt u alsnog een aanslag bedrijfsreinigingsrecht ontvangen.

Controle

De gemeente controleert of er bedrijfsafval wordt aangeboden. Belastingen kan u gedurende het kalenderjaar of zelfs na afloop van het kalenderjaar vragen om bewijstukken (uw contract en de betalingsbewijzen) over de verstreken periode. Ook als u een contract heeft dat redelijkerwijs niet toereikend is voor de afvoer van al uw bedrijfsafval, kunt u alsnog een heffing bedrijfsreinigingsrecht ontvangen.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen.

Stuur uw schriftelijk verzoek tot vrijstelling naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Stuur alle gevraagde bewijsstukken mee.

De volgende documenten zijn nodig, afhankelijk van de reden voor vrijstelling:

1. Contract met een erkend afvalinzamelaar

 • gedateerde en ondertekende contract(en) met een erkend afvalinzamelaar, inclusief objectnummer(s)
 • facturen van de afvalinzamelaar (waaruit blijkt dat voor de gehele periode is betaald)
 • betaalbewijzen van deze facturen (waaruit blijkt dat voor de gehele periode is betaald)

2. Geen afval

 • gedetailleerde omschrijving van de bedrijfsactiviteiten op het adres
 • foto’s (per objectnummer) waarmee u dit kunt aantonen
 • eventuele andere bewijsstukken (zoals de huurovereenkomst)

3. Afvoeren door verhuurder

 • huurcontract waaruit blijkt dat (en hoe) het bedrijfsafval wordt ingezameld, inclusief objectnummer(s)
 • eventueel een verklaring van de afvalinzamelaar van de verhuurder

Overige gegevens

De volgende gegevens zijn altijd nodig:

 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • naam contactpersoon
 • nummer Kamer van Koophandel
 • bedrijfsnaam
 • bedrijfsadres
 • objectnummer(s). Deze objectnummer(s) kunt u vinden op de laatste aanslag bedrijfsreinigingsrecht of op het inlichtingenformulier als u de nieuwe gebruiker van een bedrijfsruimte bent